PDF BibTex RIS Cite

FİNANSAL KRİZLER ve TÜRKİYE

Year 2003, Volume: 18 Issue: 1 - Volume: 18 Issue: 1, 11 - 29, 25.07.2016

Abstract

Son 30 yıldır, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, liberalizasyon ve dışa açılma eğilimlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak, pek çok gelişmekte olan ülkede, makroekonomik istikrarsızlık giderilmeden iç ve dış finansal liberalizasyon girişimlerinin sürdürülmesi, finansal krizlere yol açmıştır. Makroekonomik istikrarsızlıklar, finansal piyasaları kırılgan duruma getirmekte ve ekonominin krize sürüklenmesini kolaylaştırmaktadır.Türkiye ekonomisi, 1980 yılında dış ticaretin liberalizasyonu ve 1989 yılında uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin kaldırılmasıyla finansal liberalizasyon süreci tamamlanmıştır. Ancak, ekonomik yapıdaki istikrarsızlıklar nedeniyle, 1990’lı yıllardan itibaren ‘büyüme-istikrarsızlık-kriz’ kısır döngüsüne girmiş görünmektedir. Bu çalışmada, faktör analizi (temel bileşenler analizi yöntemi) kullanılarak, Türkiye’de finansal krizlere etki eden etmenlerin saptanması amaçlanmıştır.

FINANCIAL CRISES AND TURKEY

Year 2003, Volume: 18 Issue: 1 - Volume: 18 Issue: 1, 11 - 29, 25.07.2016

Abstract

Since the last three decades, in developed and developing counties the liberalization and openness efforts have been witnessed. However, financial liberalization attempts (both internal and external) without having macroeconomic stability lead to financial crises in many developing countries. Macroeconomic instabilities create fragile financial markets paving the way for future economic crises.The Turkish Economy, completed the liberalization process with foreign trade liberalization in 1980 and by removing controls on capital accounts in 1989. However, since 1990’s economy got into ‘growth-instability-crisis’ vicious circle, because of the fluctuations in the financial structure. By employing a factor analysis (principal components analysis), this work, aims to obtain the factors that effect crises in Turkey.

Details

Other ID JA38MS35PD
Journal Section Articles
Authors

Mert URAL This is me

Publication Date July 25, 2016
Published in Issue Year 2003 Volume: 18 Issue: 1 - Volume: 18 Issue: 1

Cite

APA
URAL, M. (2016). FİNANSAL KRİZLER ve TÜRKİYE. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-29.
MLA
URAL, Mert. “FİNANSAL KRİZLER Ve TÜRKİYE”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 1, 2016, pp. 11-29.
Chicago
URAL, Mert. “FİNANSAL KRİZLER Ve TÜRKİYE”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18, no. 1 (July 2016): 11-29.
EndNote
URAL M (July 1, 2016) FİNANSAL KRİZLER ve TÜRKİYE. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 1 11–29.
ISNAD
URAL, Mert. “FİNANSAL KRİZLER Ve TÜRKİYE”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18/1 (July 2016), 11-29.
AMA
URAL M. FİNANSAL KRİZLER ve TÜRKİYE. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. July 2016;18(1):11-29.
Vancouver
URAL M. FİNANSAL KRİZLER ve TÜRKİYE. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016;18(1):11-29.
IEEE
M. URAL, “FİNANSAL KRİZLER ve TÜRKİYE”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 11–29, 2016.
JAMA
URAL M. FİNANSAL KRİZLER ve TÜRKİYE. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016;18:11–29.