e-ISSN: 2602-3148
Founded: 2015
Period: Tri-annual
Publisher: Dokuz Eylul University

2022 - Volume: 36 Issue: 2

Research Article

0. Diagnostic role of platelet indices and leukocyte count in pseudothrombocytopenia

Research Article

0. Siyatik Sinir Histolojisinin Işık Mikroskobik Değerlendirilmesi

Research Article

0. Factors Affecting Platelet Count in Platelet-Rich Plasma

Case Report

0. Kurşun Endüstrisi Çalışanlarında Osteoporoz Riski: Olgu Sunumu