Volume: 31 Issue: 3, 12/15/17

Year: 2017

Articles

Research Article

3. “Sigarasız Açık Alan” düzenlemesine uyum konusunda bir üniversite yerleşkesi deneyimi

Research Article

4. Duktal karsinoma in situ da sentinel lenf nodu biyopsisi gerekli midir?

Case Report

7. Genital liken sklerozisin komplikasyonu olarak gelişen vulvar fimozisin tıbbi tedavisi: olgu sunumu