Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Siyatik Sinir Histolojisinin Işık Mikroskobik Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume 36, Issue 2, 167 - 173, 30.08.2022
https://doi.org/10.18614/deutip.1174604

Abstract

ISPEC 3.Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresinde, VAN /20-22 Aralık 2019 özet sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Amaç: Periferik sinir sistemi, santral sinir sistemi ile içinde yaşadığımız dış dünya arasındaki iletişimimizi sağlayan vücudun tüm bölgelerini birbirine bağlayan sinir sistemi bölümüdür. Periferik sinirler kimyasal, mekanik ve termal nedenlerle hasara uğramaktadır. Bu nedenle periferik sinirlerin histolojik incelenmesi önem arz etmektedir. Bizde siyatik sinirin farklı boyama ve kesit kalınlıklarında ışık mikroskopik olarak histolojik yapısını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntme: İki adet adult, sağlıklı Wistar albino erkek sıçan alındı. Anestezi altında sol siyatik sinir periferik dokularından disseke edilerek çıkarıldı. %10’luk formaldehitte 72 saat fikse edildikten sonra rutin ışık mikroskopik histolojik takip prosedürleri uygulandı. Dokular parafine gömüldü, akabinde 5µm, 3µm kalınlığında kesitler alındı. Hematoksilen&Eozin, Masson’un üçlü boyası ve %1’lik Toluidin Mavisi boyama yöntemleri uygulandı. Bulgular: Her üç boyama sonrasında siyatik sinirin genel histolojik yapısı ve bağ dokusu kılıfları normal olarak değerlendirildi. Masson’un üçlü boyamasında siyatik sinirin bağ dokusu kılıflarının diğer boyama metodlarına oranla daha net bir şekilde izlendiği görüldü. Boya tutulumu açısından kesitler değerlendirildiğinde her üç boyama metodunda da 5 µm kesitlerin daha iyi boyandığı görüldü. Histolojik yapının değerlendirilmesinde kesit kalınlığı yönünden fark izlenmedi. Sonuç: Farklı boyama ve kesit kalınlıklarında siyatik sinirin genel yapısı ve akson yapıları değerlendirildi. Sunulan verilerin periferik sinir çalışmalarında uygulanılacak prosedür ve histolojik değerlendirmeye katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

References

  • 1. Sütçü M. Periferik sinir kesisinde farklı onarım zamanlarında melatoninin sinir iyileşmesine olan etkisinin incelenmesi. Uzmanlık Tezi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, 2010.
  • 2. Kardeş Ö, Çivi S, Bulduk EB, Kaya Selçuk F, Süner Hİ, Durdağ E, et al. Effect of gabapentin on primary surgical treatment of experimental sciatic nerve injury in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018;24:481-487.
  • 3. Öroğlu B. Hiperbarik oksijen tedavisinin periferik sinirlerin gergin tamirine etkisi (Deneysel Çalışma). Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, 2008.
  • 4. Olçum M. Siyatik sinir hasarında kitosan ve kompozitlerinden üretilen tüplerin iyileşmeye etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, İzmir, 2012. 5. Akakın D, Kolbaşı B. Periferik sinir çalışmalarında histolojik incelemeler: morfometrik analiz ve sinir lifi ayırma (teasing) yöntemi. Review. Turkiye Klinikleri J Neurol – Special Topics. 2014;7:49-55.
  • 6. Slaoui M, Fiette L. Histopathology Procedures: From Tissue Sampling to Histopathological Evaluation. In: Gautier JC. (eds) Drug Safety Evaluation. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols), vol 691. Humana Press; 2011: 69-82.

Year 2022, Volume 36, Issue 2, 167 - 173, 30.08.2022
https://doi.org/10.18614/deutip.1174604

Abstract

References

  • 1. Sütçü M. Periferik sinir kesisinde farklı onarım zamanlarında melatoninin sinir iyileşmesine olan etkisinin incelenmesi. Uzmanlık Tezi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, 2010.
  • 2. Kardeş Ö, Çivi S, Bulduk EB, Kaya Selçuk F, Süner Hİ, Durdağ E, et al. Effect of gabapentin on primary surgical treatment of experimental sciatic nerve injury in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018;24:481-487.
  • 3. Öroğlu B. Hiperbarik oksijen tedavisinin periferik sinirlerin gergin tamirine etkisi (Deneysel Çalışma). Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, 2008.
  • 4. Olçum M. Siyatik sinir hasarında kitosan ve kompozitlerinden üretilen tüplerin iyileşmeye etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, İzmir, 2012. 5. Akakın D, Kolbaşı B. Periferik sinir çalışmalarında histolojik incelemeler: morfometrik analiz ve sinir lifi ayırma (teasing) yöntemi. Review. Turkiye Klinikleri J Neurol – Special Topics. 2014;7:49-55.
  • 6. Slaoui M, Fiette L. Histopathology Procedures: From Tissue Sampling to Histopathological Evaluation. In: Gautier JC. (eds) Drug Safety Evaluation. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols), vol 691. Humana Press; 2011: 69-82.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Neşe ÇÖLÇİMEN This is me
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7695-3049
Türkiye

Publication Date August 30, 2022
Application Date August 11, 2021
Acceptance Date April 8, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 36, Issue 2

Cite

Vancouver Çölçimen N. Siyatik Sinir Histolojisinin Işık Mikroskobik Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 36(2): 167-173.