Case Report
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kurşun Endüstrisi Çalışanlarında Osteoporoz Riski: Olgu Sunumu

Year 2022, Volume 36, Issue 2, 185 - 190, 30.08.2022
https://doi.org/10.18614/deutip.1174686

Abstract

İnsanlar için toksik element olan kurşun, mesleki ve çevresel maruz kalma sonucu vücutta birden fazla organ sistemini etkileyebilir. Bunlardan biri de en fazla depolandığı ve mineralizasyonunu bozduğu yer olan kemik korteksidir. Sekonder osteoporozun hipertiroidizm, hipogonadizm, diyabetes mellitus, ilaçlar, otoimmun hastalıklar gibi bilinen birçok sebebi mevcuttur. Osteoporozun tarama ve teşhisinde çift enerjili X-ışını absorbsiyometrili kemik mineral dansitometre (KMD) yöntemi kullanılmaktadır. Olgu: Otuz yaşında, evli, iki çocuklu erkek hasta. Beş yıldır bir akü üretim şirketinde beden işçisi olarak çalışmakta. İşe başladıktan bir yıl sonra ölçülen kan kurşun düzeyleri yüksek seyretmekte (>40 µg/dL). Hastanın bir yıl arayla çekilen kemik mineral dansitometresinde osteopeniden osteoporoza dönüşüm (femur boynu T skoru; -1,5’ten -2,78’e) izlendi. Sekonder osteoporoz nedenleri dışlandıktan sonra hasta kurşun maruziyetine bağlı osteoporoz olarak kabul edildi. Kurşundan korunma önerilerinde bulunuldu, osteoporoz için takip ve tedaviye alındı. Kurşun endüstrisinde çalışan işçiler çeşitli yollarla kurşun maruziyeti yaşamaktadır. Birincil koruma yöntemlerinin alınması ile birlikte bu metalin kemik mineralizasyonunu bozma riski nedeniyle, çalışanların ikincil osteoporoz açısından periyodik olarak tarama ve tetkiki gerekebilir.

References

 • 1. Charkiewicz AE, Backstrand JR. Lead Toxicity and Pollution in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(12): 4385.
 • 2. Balali-Mood M, Naseri N, Tahergorabi Z, Khazdair MR, Sadeghi M. Toxic Mechanisms of Five Heavy Metals: Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, and Arsenic. Front Pharmacol. 2021; 12: 643972.
 • 3. Halmo L, Nappe TM. Lead Toxicity. [Updated 2021 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541097/
 • 4. Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases – Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). Edited by Shengli Niu, Claudio Colosio, Michele Carugno, Anil Adisesh. Copyright © International Labour Organization 2022. p629. https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_125137/lang--en/index.htm
 • 5. Nash D, Magder LS, Sherwin R, Rubin RJ, Silbergeld EK. Bone density-related predictors of blood lead level among peri- and postmenopausal women in the United States: The Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Am J Epidemiol. 2004; 160: 901-11.
 • 6. Ganesan K, Jandu JS, Roane D. Secondary Osteoporosis. [Updated 2021 Jun 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470166/
 • 7. Vescini F, Chiodini I, Falchetti A, Palermo A, Salcuni AS, Bonadonna S, et al. Management of Osteoporosis in Men: A Narrative Review. Int J Mol Sci. 2021; 22(24): 13640.
 • 8. Watts NB, Adler RA, Bilezikian JP, Drake MT, Eastell R, Orwoll ES, et al. Osteoporosis in men: An Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012; 97:1802-22.

Year 2022, Volume 36, Issue 2, 185 - 190, 30.08.2022
https://doi.org/10.18614/deutip.1174686

Abstract

References

 • 1. Charkiewicz AE, Backstrand JR. Lead Toxicity and Pollution in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(12): 4385.
 • 2. Balali-Mood M, Naseri N, Tahergorabi Z, Khazdair MR, Sadeghi M. Toxic Mechanisms of Five Heavy Metals: Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, and Arsenic. Front Pharmacol. 2021; 12: 643972.
 • 3. Halmo L, Nappe TM. Lead Toxicity. [Updated 2021 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541097/
 • 4. Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases – Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). Edited by Shengli Niu, Claudio Colosio, Michele Carugno, Anil Adisesh. Copyright © International Labour Organization 2022. p629. https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_125137/lang--en/index.htm
 • 5. Nash D, Magder LS, Sherwin R, Rubin RJ, Silbergeld EK. Bone density-related predictors of blood lead level among peri- and postmenopausal women in the United States: The Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Am J Epidemiol. 2004; 160: 901-11.
 • 6. Ganesan K, Jandu JS, Roane D. Secondary Osteoporosis. [Updated 2021 Jun 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470166/
 • 7. Vescini F, Chiodini I, Falchetti A, Palermo A, Salcuni AS, Bonadonna S, et al. Management of Osteoporosis in Men: A Narrative Review. Int J Mol Sci. 2021; 22(24): 13640.
 • 8. Watts NB, Adler RA, Bilezikian JP, Drake MT, Eastell R, Orwoll ES, et al. Osteoporosis in men: An Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012; 97:1802-22.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Environmental and Occupational Health
Journal Section Case Studies
Authors

Yusuf Samir HASANLI This is me
EGE ÜNİVERSİTESİ, EGE TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-6514-6789
Türkiye

Publication Date August 30, 2022
Application Date April 20, 2022
Acceptance Date July 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 36, Issue 2

Cite

Vancouver Hasanlı Y. S. Kurşun Endüstrisi Çalışanlarında Osteoporoz Riski: Olgu Sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 36(2): 185-190.