ISSN: 2667-6958
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Hakkari University
Cover Image
       

Amaç ve Kapsam

Doğu Fen Bilimleri Dergisi (DOFEBD), fen ve mühendislik alanlarında yapılan  gelişmeleri ve özgün araştırmaları takip etmek ve bu araştırma ve geliştirmelerin akademik çalışmaya dönüştürülmesini sağlamak amacıyla yayın yapan multidisipliner bir dergidir. DOFEBD, ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı sağlama amacını güden hakemli bir dergi olup fen bilimleri ve mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını konu edinir. DOFEBD 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki defa yayınlanmaktadır.


Research Article

Biebersteinia multifida DC. ve Biebersteinia orphanidis Boiss. (Biebersteiniaceae Stephan) Türleri Üzerinde Karyomorfolojik Araştırma

Research Article

ALTI FARKLI BİTKİ TÜRÜNÜN ALLELOPATİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

Indexing

Index Copernicus (ICI World of Journals) 


Scientific Indexing Services

Asos Indeks

Eurasian Scientific Journal Index