ISSN: 1300-2945
e-ISSN: 1308-9889
Founded: 2003
Period: Quarterly
Publisher: Dicle University
Cover Image
       

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

2021 - Volume: 48

Review

3. COVID-19 ve Yoğun Bakım Süreci

Research Article

5. COVID-19 ve Yenidoğan

Review

6. COVID-19’ da Ayaktan Tedavi

Research Article

7. COVID-19 ve Nöroloji

Research Article

8. COVİD-19 ve Kanser Yönetimi

Research Article

9. COVID-19: “Soru İşaretleri”

Research Article

10. COVID-19: Gebelik, Prenatal Bakım ve Doğum Yönetimi

Research Article

11. COVID-19 ve Kardiyovasküler Hastalıklar

Research Article

12. COVID-19 ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Research Article

13. COVID-19 ve Aşı

Research Article

14. COVID-19 Erişkin Hasta Yönetimi

Research Article

15. COVID-19 Pandemisi-Anestezi Yönetimi

Research Article

16. COVİD 19 Hastalığı Süreci ve Çocuk Cerrahisi

Research Article

18. Hemodiyaliz Hastalarinda COVİD-19

Research Article

21. Pediatrik COVID-19 ve Yaklaşımı

Research Article

22. COVID-19 Pandemisi. Klinik, Tanı, Tedavi ve Korunma

Research Article

23. COVID-19 Tedavisinde Terapötikler

Research Article

24. COVİD-19 Kritik Hasta: Analjezi ve Sedasyon

https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download

https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download