ISSN: 1300-2945
e-ISSN: 1308-9889
Founded: 2003
Period: Quarterly
Publisher: Dicle University
Cover Image
       

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.org.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.
Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.
Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.


2023 - Volume: 50 Issue: 1

Research Article

8. Koroner Bypass Ameliyatlarında Sequential ve Doğal Y Greft Sonuçlarının Karşılaştırılması

Research Article

9. Abdominal sakroservikopeksi operasyonunun yaşam kalitesi ve cinsel sağlık skorları üzerine etkisi

Research Article

10. Çok İlaca Dirençli Providencia rettgeri Suşlarında Karbapenemaz Direnç Genlerinin Araştırılması

Research Article

11. Tip 1 Diyabetes Mellitus’lu Çocuklarda Metabolik Kontrol Durumu ve Komplikasyonların Fetuin A ile İlişkisi

Research Article

12. Patent Foramen Ovale (PFO) Hastalarında Tinnitus Değerlendirmesi

Research Article

13. Erişkin Hemofili A ve Hemofili B Hastalarının Klinik ve Laboratuvar Değerlendirilmesi Tek Merkez Deneyimi

Research Article

16. Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi

Research Article

1. A syphilis screening survey on HIV-positive and HIV-negative pregnant women, with placental histopathological evaluation of reactive cases, in a hospital in Uyo, Southern Nigeria

Research Article

3. Popularity, quality and reliability of YouTube videos as an information resource on kinesio taping

Research Article

4. Brain Metastases, Large Cell Neuroendocrine Carcinomas and Prognosis

Research Article

5. Serum Interleukin-37 Levels in Patients with Systemic Sclerosis and its Relation with Clinical Findings

https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download

https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download