About

DİSAR uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayınlanan bir İlahiyat alan dergisidir.

DİSAR’da Din Sosyolojisinin tüm alanlarında özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, çeviri, bildiri ve röportaj türü çalışmalar yayımlanır.

Makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Makale yayınlamak için herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Makale Kabul Tarihleri: Nisan İçin: 20 Kasım – 20 Mart. Ekim İçin: 20 Mayıs – 20 Eylül. Makale yoğunluğuna göre tarihlerde değişiklik olabilmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin hacmi -editör kurulu kararı istisna- kaynakça ve dipnotlarla birlikte 10000 kelimeyi geçmemelidir. Değerlendirme türü çalışmalar 4000 kelimeyi aşmamalıdır.