Journal Boards

Eksen Derneği Adına: Sahibi

Mustafa Günerigök, mgunerigok@sakarya.edu.tr, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR.

Baş Editör

Doç. Dr. Abdullah İNCE, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, abdullahince@sakarya.edu.tr

Dil Editörü

Dr. Ayşe Elmalı Karakaya, Öğr. Gör. Dr. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, aysekarakaya@sakarya.edu.tr

Alan Editörleri

Dr. Hamit Aktürk, Dr. İhsan Kutlu, Dr. Adem Levent

Yayın veya Danışma Kurulu

Ejder Okumuş, ejder.okumus@asbu.edu.tr, ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İSLAMİ İLİMLER PR.
İsmail Akyüz, iakyuz@sakarya.edu.tr, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ, SOSYAL HİZMET PR.
Talip Küçükcan, talip.kucukcan@marmara.edu.tr, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, SOSYOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)
Kemal Ataman, kemal.ataman@marmara.edu.tr, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. (İNGİLİZCE)
Celaleddin Çelik, celikc@erciyes.edu.tr, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR.

Doç. Dr. Abdullah İnce/ Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Günerigök/ Sakarya Üniversitesi

Dr. Ayşe Elmalı Karakaya/ Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hamit Aktürk/ Adıyaman Üniversitesi
Dr. Âdem Levent/ Uludağ Üniversitesi
Dr. İhsan Kutlu/ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Âdem Aygün/ Viyana Krems Uygulamalı Eğitim Bilimleri Üniversitesi
Dr. Ayhan Ercüment/ Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Aykut Sığın/ Aksaray Sosyolojisi

Doç. Dr. Bahset Karslı/ Akdeniz Üniversitesi

Dr. Âdem Levent/ Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci/ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Baykan/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan Perşembe/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Fatma Çakmak/ Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Bakırcı/ Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akgül/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit/ Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Tekin/ İstanbul Üniversitesi

Dr. Necdet Subaşı/ MEB

Doç. Dr. Ramazan Akkır/ Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Suvat Parin/ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Vejdi Bilgin/ Uludağ Üniversitesi