Research Article
BibTex RIS Cite

Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler

Year 2023, Volume: 3 Issue: 5, 1 - 15, 20.10.2023

Abstract

Almanya’da artık siyaset kurumu toplumun bir göçmen toplumu olduğunu kabul etmektedir. Bu kabul ediş, kurumsal anlamda bir takım yapısal ve hukuki değişiklikleri beraberinde getirmiştir ki; bugün iktidardaki siyasi erk, çifte vatandaşlıktan tutun da ülkeye göçü özendirmeye yönelik kolaylaştırıcı adımlar atmaya başlamıştır. Siyasi zeminde bunlar gerçekleştirilirken toplumsal zeminde göçmenlere ve özellikle de Müslümanlara karşı hala olumsuz algılar ağırlığını devam ettirmektedir. Elbette ki toplumda var olan bu olumsuz algının oluşmasında rol oynayan en önemli araçlardan biri medyadır. Nitekim son olarak 2023 yılında yapılan bir araştırma, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Bu makale (Müslüman) göçmenlerin Alman yazılı, sözlü ve sosyal medyasında yer alan temsiline dair literar bir araştırmadan oluşmaktadır.

References

 • Almalı, Arda. “Almanya’da Yükselen İslamofobi ve Dergilerdeki İslam Karşıtı Yayınlar”. TOBİDER, 2/2, (2018), 129-145.
 • Aydın, F. Betül. “ Batının Bir Ötekisi Olarak İslam ve Müslümanlar: Batı Avrupa Medyasında İslamofobinin Temsili”, MEDİAD, 2/2, Aralık (2019), 215-235.
 • Butterwege, Chrıstoph. “Medienberichterstattung- Abbau oder Verstärkung von Vorurteilen?”.
 • Landeszentrale für politische Bildung Baden Württemberg, Der Bürger im Staat, 56. Jahrgang Heft 4, (2006), 254-259.
 • Büyüktopçu, Mehmet Burak-Gündoğdu, Serdar. “Alman Karikatürleri Örneğinde İslamofobi”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sonbahar (2019), 91-102.
 • Cicioğlu, Filiz-Tandoğan, Şeyma Merve. “Merkez Parti Söylemleri ve Medya Dili Bağlamında Aşırı Sağın Yükselişinin İncelenmesi”, ASEAD, Cilt 5, Sayı 6, (2018), 144-162.
 • Dorer, Johanna-Marschik, Matthias. “Medien und Migration - Repräsentation und Rezeption des „Fremden“ im europäischen Kontext”, Medien İmpulse Heft 55, Marz (2006), 24-28.
 • Dumanoğlu, Sevil Özçalık-Kul, Selin. “Alman Medyasında “Dönerci Cinayetleri” Temsiliyeti: Yeni Irkçılık ve “Aşırı” Alman Irkçılığı Arasındaki Diyalektik”, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Araştırmalar Dergisi, Moment, (2022), 421-437.
 • Georg, Ruhrmann. “Wie regionale Tageszeitungen über Migranten berichten. Das Beispiel Thüringen”, Integration durch Politik und Medien, Medienforum Migranten bei uns, Karl-Heinz Meier-Braun / Martin A. Kilgus (Hrsg), Nomos Verlag, Baden-Baden (2002).
 • Georg, Ruhrmann, Demren, Songül. “Wie Medien über Migranten berichten?”, Migranten und Medien, Neue Herausforderungen an die Integrationsfunkstion von Presse und Rundfunk, Schatz, Heribert / Holtz-Bacha, Christina / Nieland, Jörg- Uwe ( Hrsg.), Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, (2000).
 • Georg, Ruhrmann-Denise, Sommer. “Migranten in den Medien- von der Ignoranz zum Kontakt”, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik (ZAR) 25, ¾, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, (2005).
 • Hafez, Kai. “Das Medienbild des Islam in Deutschland”, https://www.deutsche-islam-konferenz.de, (2006). Hafez, Kai-Richter, Carola. “Das İslambild von ARD UND ZDF”, Bundeszentrale für Politische Bildung, APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte), (2007).
 • Hafez, Kai-Schmidt, Sabrine. “Rassismus und Repräsentation: das Islambild deutscher Medien im Nachrichtenjournalismus und im Film”, Bundeszentrale für Politische Bildung, (2020).
 • S. Ahmed, Ekber. “Medya Moğolları Bağdat kapısında”. Umran Dergisi, Mart-Nisan, (1994), 13-16.
 • Schiffer, Sabine. “Der İslam in Deutschen Medien”, Bundeszentrale für Politische Bildung, APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte), (2005).
 • Namin, Parisa Javadian. “Die Darstellung des Islam in den deutschen Printmedien”, Rainer Geißler, Horst Pöttker (Hrsg.). Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland, tarnscript Verlag, (2009).
 • Unabhängiger Expertenskreis Muslimfeindlichkeit, “Muslimfeindlichkeit –Eine deutsche Bilanz 2023”, Bundesministerium für Innern und Für Heimat, (2023).
 • Ursula, Neuman. “Die Darstellung von Migrantinnen und Migranten in den audiovisuellen Medien”, Merz. Medien- erziehung 46. Jahrgang, Heft 5/2, Kopaed Verlagsgmbh, München (2002).
 • Tosun, Cemal. “Alman Medyasında Müslüman Kadın Algısı”. Dini Araştırmalar Kadın Özel Sayısı, (2016), 255-269.
 • Virchow, Fabian-Thomas, Tanja-Grittmann, Elke. Das Unwort erklärt die Untat. Die Berichterstattung über die NSU-Morde – eine Medienkritik, Eine Studie der Otto Brenner Stiftung, Frankfurt am Main, 2015.
 • Zemheri, Nihal Günay. “Avrupa’da İslamofobi Söylemler Üzerinden Nasıl İnşa Ediliyor?”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları.
 • Weber- Menges, Sonja. “Die Rolle der Massenmedien bei der Integration von Migranten”, Vortrag in der Ringvorlesung vom 04.06.2008. Üni. Siegen, (2008).
 • Pie-news.net. “ İslam=Krebsgeschwür”, (5 Kasım 2013).
 • Tageblatt.lu. “İslam ist wie Krebs”, (17 Eylül 2012).
Year 2023, Volume: 3 Issue: 5, 1 - 15, 20.10.2023

Abstract

References

 • Almalı, Arda. “Almanya’da Yükselen İslamofobi ve Dergilerdeki İslam Karşıtı Yayınlar”. TOBİDER, 2/2, (2018), 129-145.
 • Aydın, F. Betül. “ Batının Bir Ötekisi Olarak İslam ve Müslümanlar: Batı Avrupa Medyasında İslamofobinin Temsili”, MEDİAD, 2/2, Aralık (2019), 215-235.
 • Butterwege, Chrıstoph. “Medienberichterstattung- Abbau oder Verstärkung von Vorurteilen?”.
 • Landeszentrale für politische Bildung Baden Württemberg, Der Bürger im Staat, 56. Jahrgang Heft 4, (2006), 254-259.
 • Büyüktopçu, Mehmet Burak-Gündoğdu, Serdar. “Alman Karikatürleri Örneğinde İslamofobi”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sonbahar (2019), 91-102.
 • Cicioğlu, Filiz-Tandoğan, Şeyma Merve. “Merkez Parti Söylemleri ve Medya Dili Bağlamında Aşırı Sağın Yükselişinin İncelenmesi”, ASEAD, Cilt 5, Sayı 6, (2018), 144-162.
 • Dorer, Johanna-Marschik, Matthias. “Medien und Migration - Repräsentation und Rezeption des „Fremden“ im europäischen Kontext”, Medien İmpulse Heft 55, Marz (2006), 24-28.
 • Dumanoğlu, Sevil Özçalık-Kul, Selin. “Alman Medyasında “Dönerci Cinayetleri” Temsiliyeti: Yeni Irkçılık ve “Aşırı” Alman Irkçılığı Arasındaki Diyalektik”, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Araştırmalar Dergisi, Moment, (2022), 421-437.
 • Georg, Ruhrmann. “Wie regionale Tageszeitungen über Migranten berichten. Das Beispiel Thüringen”, Integration durch Politik und Medien, Medienforum Migranten bei uns, Karl-Heinz Meier-Braun / Martin A. Kilgus (Hrsg), Nomos Verlag, Baden-Baden (2002).
 • Georg, Ruhrmann, Demren, Songül. “Wie Medien über Migranten berichten?”, Migranten und Medien, Neue Herausforderungen an die Integrationsfunkstion von Presse und Rundfunk, Schatz, Heribert / Holtz-Bacha, Christina / Nieland, Jörg- Uwe ( Hrsg.), Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, (2000).
 • Georg, Ruhrmann-Denise, Sommer. “Migranten in den Medien- von der Ignoranz zum Kontakt”, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik (ZAR) 25, ¾, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, (2005).
 • Hafez, Kai. “Das Medienbild des Islam in Deutschland”, https://www.deutsche-islam-konferenz.de, (2006). Hafez, Kai-Richter, Carola. “Das İslambild von ARD UND ZDF”, Bundeszentrale für Politische Bildung, APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte), (2007).
 • Hafez, Kai-Schmidt, Sabrine. “Rassismus und Repräsentation: das Islambild deutscher Medien im Nachrichtenjournalismus und im Film”, Bundeszentrale für Politische Bildung, (2020).
 • S. Ahmed, Ekber. “Medya Moğolları Bağdat kapısında”. Umran Dergisi, Mart-Nisan, (1994), 13-16.
 • Schiffer, Sabine. “Der İslam in Deutschen Medien”, Bundeszentrale für Politische Bildung, APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte), (2005).
 • Namin, Parisa Javadian. “Die Darstellung des Islam in den deutschen Printmedien”, Rainer Geißler, Horst Pöttker (Hrsg.). Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland, tarnscript Verlag, (2009).
 • Unabhängiger Expertenskreis Muslimfeindlichkeit, “Muslimfeindlichkeit –Eine deutsche Bilanz 2023”, Bundesministerium für Innern und Für Heimat, (2023).
 • Ursula, Neuman. “Die Darstellung von Migrantinnen und Migranten in den audiovisuellen Medien”, Merz. Medien- erziehung 46. Jahrgang, Heft 5/2, Kopaed Verlagsgmbh, München (2002).
 • Tosun, Cemal. “Alman Medyasında Müslüman Kadın Algısı”. Dini Araştırmalar Kadın Özel Sayısı, (2016), 255-269.
 • Virchow, Fabian-Thomas, Tanja-Grittmann, Elke. Das Unwort erklärt die Untat. Die Berichterstattung über die NSU-Morde – eine Medienkritik, Eine Studie der Otto Brenner Stiftung, Frankfurt am Main, 2015.
 • Zemheri, Nihal Günay. “Avrupa’da İslamofobi Söylemler Üzerinden Nasıl İnşa Ediliyor?”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları.
 • Weber- Menges, Sonja. “Die Rolle der Massenmedien bei der Integration von Migranten”, Vortrag in der Ringvorlesung vom 04.06.2008. Üni. Siegen, (2008).
 • Pie-news.net. “ İslam=Krebsgeschwür”, (5 Kasım 2013).
 • Tageblatt.lu. “İslam ist wie Krebs”, (17 Eylül 2012).
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology of Religion
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Osman Dertli

Publication Date October 20, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 5

Cite

APA Dertli, O. (2023). Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler. Din Sosyolojisi Araştırmaları, 3(5), 1-15.
AMA Dertli O. Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler. DİSAR. October 2023;3(5):1-15.
Chicago Dertli, Osman. “Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler”. Din Sosyolojisi Araştırmaları 3, no. 5 (October 2023): 1-15.
EndNote Dertli O (October 1, 2023) Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler. Din Sosyolojisi Araştırmaları 3 5 1–15.
IEEE O. Dertli, “Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler”, DİSAR, vol. 3, no. 5, pp. 1–15, 2023.
ISNAD Dertli, Osman. “Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler”. Din Sosyolojisi Araştırmaları 3/5 (October 2023), 1-15.
JAMA Dertli O. Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler. DİSAR. 2023;3:1–15.
MLA Dertli, Osman. “Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler”. Din Sosyolojisi Araştırmaları, vol. 3, no. 5, 2023, pp. 1-15.
Vancouver Dertli O. Alman Medyasında (Müslüman) Göçmenler. DİSAR. 2023;3(5):1-15.