Research Article
BibTex RIS Cite

ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR

Year 2017, Issue: 7, 123 - 140, 16.07.2017

Abstract

Üçüncü Abbasi Asrı denince Bağdat’taki merkezî hilafetten emirlik-ler ve devletçiklere geçiş süreci akla gelir. Bu dönem 945/1055 m. yılları arasını kapsamaktadır. Özellikle Bağdat’ta yaklaşık 60 yıl hüküm süren Buveyhîler, bunun yanı sıra bugünkü Suriye topraklarına denk gelen bir coğrafyada adından söz ettiren Hamdâniler başta olmak üzere birtakım emirlikler Abbasilerin üçüncü ve dördüncü dönemlerine damgasını vurmuş ve Abbasi medeniyetini temsil etmiştir.

Üçüncü asırda Abbasi edebiyatı nesirde zirveye çıkmış, fakat bu du-rum hiçbir zaman şiiri gölgelememiş, aksine nesir sanatının gelişimiyle birlikte klasik Arap şiiri de parlak bir dönem yaşamıştır. Çünkü Abbasi devletinin farklı coğrafyalarda emirliklere bölünmesi edebî alanda özel-likle de şiirde herhangi bir kısırlığa yol açmamış aksine şiir unsurlarının farklılık arz ederek daha da gelişme göstermesine neden olmuştur. Çün-kü Buveyhîler, Sâmânîler, Ziyârîler ve Tâhirîler gibi İran ve Türk asıllı Emirlikler bir yandan kendi aralarında, bir yandan da hilafet merkezi olan Bağdat ile edebî ve kültürel alanda bir tür rekabete girişmişler, bu ise dönemin edebî aktivitelerine olumlu bir şekilde yansımış ve Arap şiirinin zenginleşmesine katkı sunmuştur. Üstelik bu dönemde Fars kö-kenli şairlerin Arapça şiir söylemiş olmaları Arap şiirinin konu ve içerik bakımından daha farklı bir eğilim kazanmasına vesile olmuştur.

References

  • El-Bustânî, B. Udebâu’l-‘Arab, Beyrut. Dayf, Ş. (1977). ‘Asru’d-duvel ve’l-imârât. Kahire. Demirayak, K. (1998). Abbasi Edebiyatı Tarihi. Erzurum; (2009). Arap Ede-biyatı Tarihi –II Sadru’l-İslam Dönemi, Fenomen Yayınları. Erzurum. Emîn, A. (1965). Zuhru’l-İslâm, Beyrut. El-Fâhûrî, H. (1986). El-Câmi‘ fî Târîhi’l-edebî’l- ‘Arabî el-Edebu’l-kadîm. Beyrut. Hıttı, K.P. (1989). İslam tarihi. Çev. Salih Tuğ. Boğaziçi yayınları. İstanbul. Es-Se‘âlibî, E. M. (1953).Yetîmetu’d-dehr fî mehâsini ehli’l- ‘asr. II. Baskı, Kahire. Es-Sulemî, İ.E.A. Tabakâtu’s-sûfiyye, Beyrut. Uylaş, S. (2016). Birinci Türk Nüfuzu Dönemi Abbasilerinde Edebi Kültür. Erzurum. Yanık, N.H. (2010) Arap Şiirinde Tasvir, Fenomen Yayınları. Erzurum. Yılmaz, N. (1995). Üçüncü Abbasi Asrında Edebi Çevre, Basılmamış Dokto-ra Tezi. Erzurum.
Year 2017, Issue: 7, 123 - 140, 16.07.2017

Abstract

References

  • El-Bustânî, B. Udebâu’l-‘Arab, Beyrut. Dayf, Ş. (1977). ‘Asru’d-duvel ve’l-imârât. Kahire. Demirayak, K. (1998). Abbasi Edebiyatı Tarihi. Erzurum; (2009). Arap Ede-biyatı Tarihi –II Sadru’l-İslam Dönemi, Fenomen Yayınları. Erzurum. Emîn, A. (1965). Zuhru’l-İslâm, Beyrut. El-Fâhûrî, H. (1986). El-Câmi‘ fî Târîhi’l-edebî’l- ‘Arabî el-Edebu’l-kadîm. Beyrut. Hıttı, K.P. (1989). İslam tarihi. Çev. Salih Tuğ. Boğaziçi yayınları. İstanbul. Es-Se‘âlibî, E. M. (1953).Yetîmetu’d-dehr fî mehâsini ehli’l- ‘asr. II. Baskı, Kahire. Es-Sulemî, İ.E.A. Tabakâtu’s-sûfiyye, Beyrut. Uylaş, S. (2016). Birinci Türk Nüfuzu Dönemi Abbasilerinde Edebi Kültür. Erzurum. Yanık, N.H. (2010) Arap Şiirinde Tasvir, Fenomen Yayınları. Erzurum. Yılmaz, N. (1995). Üçüncü Abbasi Asrında Edebi Çevre, Basılmamış Dokto-ra Tezi. Erzurum.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Linguistics
Journal Section Article
Authors

Nurullah Yılmaz

Publication Date July 16, 2017
Submission Date May 20, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 7

Cite

APA Yılmaz, N. (2017). ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR. Doğu Esintileri(7), 123-140.
AMA Yılmaz N. ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR. Doğu Esintileri. July 2017;(7):123-140.
Chicago Yılmaz, Nurullah. “ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR”. Doğu Esintileri, no. 7 (July 2017): 123-40.
EndNote Yılmaz N (July 1, 2017) ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR. Doğu Esintileri 7 123–140.
IEEE N. Yılmaz, “ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR”, Doğu Esintileri, no. 7, pp. 123–140, July 2017.
ISNAD Yılmaz, Nurullah. “ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR”. Doğu Esintileri 7 (July 2017), 123-140.
JAMA Yılmaz N. ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR. Doğu Esintileri. 2017;:123–140.
MLA Yılmaz, Nurullah. “ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR”. Doğu Esintileri, no. 7, 2017, pp. 123-40.
Vancouver Yılmaz N. ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR. Doğu Esintileri. 2017(7):123-40.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929