Research Article
BibTex RIS Cite

واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار

Year 2017, Issue: 7, 153 - 176, 16.07.2017

Abstract

Tarihsel olaylara değinme, Şehriyar’ın en belirgin şiir özelliklerinden biridir ve bu özellik onun eserlerinin ölümsüz ve kalıcı olmasında çok etkili olmuştur. Bu yazıda tarihsel olaylara değinmekle dikkat çekilen şey şairin, kendi tecrübe ve edinimlerine dayanarak döneminin olayları-nı diliyle anlatmasıdır. Bu konunun ilk bakışta çok önemli ve dikkate değer olmadığı ve gazetecilerin böyle hedeflere daha iyi ulaşabildikleri ihtimali söylenmektedir.

Eski şiirimizde, özgün metot ve kalıplar da göz önünde bulundurula-rak bu önemli özelliği gözlemlemek çok nadirdir. Bu özelliğe Hakânî’nin dışında diğerleri daha az ilgi göstermiştir. Şehriyar’ın kendi hayatından edindiği duygu ve tecrübeleri anlatmaya yönelmesi sanatsal dokunuşla-rıyla oldukça olağanüstü bir hal alıyor. Şehriyar’ın şiirlerinde tarihi olay-lara işaretlerde bulunması; özgürce hayal etme, bir parça ressamlık, ro-mantizmin tanımı ve onun romantik bir şair olmasıyla oldukça fazla ilişkilidir. Çeşitli siyasi ve toplumsal olaylara işaret etme, duygusal du-rumları ve şahsi serüvenleri beyan etme ve dostlarından hükümet adam-larına kadar bazı kişilerin adını anma Şehriyar’ın şiirinin tarihi konulara yer vermesi özelliğinin en belirgin örneklerinden sayılır. Çoğunlukla onun şiirleri konu çeşitliliğinin bütünlüğüyle birlikte bu özellikten payı-nı alır ve eğer “Onun şiiri hayat ve hayatı da şiir” olmuş dersek abartmış olmayız.

References

  • ابتهاج، هوشنگ، 1391 ، پير پرنيانانديش، مصاحبهكنندگان ميلاد عظيمي و عاطفه طيّه، ج اول، چاپ اول، تهران، سخن. استاد شهريار (، بررسي و مقابله و تدوين جمشيد عليزاده، چاپ اول، تبريز، بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس. آرينپور، يحيي، 1379 ، از نيما تا روزگار ما، چاپ اول، تهران، انتشارات زوار. حقوقي، محمد، 1374 ، غزل شهريار، به همين سادگي و زيبايي، به اهتمام جمشيد عليزاده، چاپ اول، تهران، نشر مركز خاكپور، محمد، 1389 ، رمانتيسم و مضامين آن در شعر معاصر فارسي، سال يازدهم، شمارة پاييز و زمستان، كاوش نامة زبان و ادبيات فارسي. زرقاني، مهدي، 1391 ، چشمانداز شعر معاصر ايران، چاپ دوم، تهران نشر ثالث. شفيعي كدكني، محمدرضا، 1390 ، با چراغ و آيينه، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن. شهريار، محمدحسين، 1385 ، ديوان شهريار، ج 1 و 2، چاپ بيست و هشتم، تهران، موسسة انتشارات نگاه. عليزاده، جمشيد، 1374 ، به همين سادگي و زيبايي، يادنامة شهريار، چاپ اول، تهران، نشر مركز. مشرّف، مريم، 1382 ، مرغ بهشتي زندگي و شعر شهريار، چاپ اول، تهران، نشر ثالث. مفتون اميني، يدالله، نقش شهريار در تاريخ ادب ايران، به همين سادگي و زيبايي، به اهتمام جمشيد عليزاده، چاپ اول، تهران نشر مركز. منزوي، حسين، 1372 ، شهريار شاعر شيدايي و شيوايي، چاپ اول، تهران، انتشارات برگ. مهديپور، محمد و خاكپور و پورزيني، 1394 ، ساختار و محتواي قصايد شهريار، سال 68 ، شمارة مسلسل 231 ، نشرية زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز
Year 2017, Issue: 7, 153 - 176, 16.07.2017

Abstract

References

  • ابتهاج، هوشنگ، 1391 ، پير پرنيانانديش، مصاحبهكنندگان ميلاد عظيمي و عاطفه طيّه، ج اول، چاپ اول، تهران، سخن. استاد شهريار (، بررسي و مقابله و تدوين جمشيد عليزاده، چاپ اول، تبريز، بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس. آرينپور، يحيي، 1379 ، از نيما تا روزگار ما، چاپ اول، تهران، انتشارات زوار. حقوقي، محمد، 1374 ، غزل شهريار، به همين سادگي و زيبايي، به اهتمام جمشيد عليزاده، چاپ اول، تهران، نشر مركز خاكپور، محمد، 1389 ، رمانتيسم و مضامين آن در شعر معاصر فارسي، سال يازدهم، شمارة پاييز و زمستان، كاوش نامة زبان و ادبيات فارسي. زرقاني، مهدي، 1391 ، چشمانداز شعر معاصر ايران، چاپ دوم، تهران نشر ثالث. شفيعي كدكني، محمدرضا، 1390 ، با چراغ و آيينه، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن. شهريار، محمدحسين، 1385 ، ديوان شهريار، ج 1 و 2، چاپ بيست و هشتم، تهران، موسسة انتشارات نگاه. عليزاده، جمشيد، 1374 ، به همين سادگي و زيبايي، يادنامة شهريار، چاپ اول، تهران، نشر مركز. مشرّف، مريم، 1382 ، مرغ بهشتي زندگي و شعر شهريار، چاپ اول، تهران، نشر ثالث. مفتون اميني، يدالله، نقش شهريار در تاريخ ادب ايران، به همين سادگي و زيبايي، به اهتمام جمشيد عليزاده، چاپ اول، تهران نشر مركز. منزوي، حسين، 1372 ، شهريار شاعر شيدايي و شيوايي، چاپ اول، تهران، انتشارات برگ. مهديپور، محمد و خاكپور و پورزيني، 1394 ، ساختار و محتواي قصايد شهريار، سال 68 ، شمارة مسلسل 231 ، نشرية زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Persian
Subjects Linguistics
Journal Section Article
Authors

Muhammed-i Hakpûr This is me

Publication Date July 16, 2017
Submission Date April 15, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 7

Cite

APA Hakpûr, M.-i. (2017). واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار. Doğu Esintileri(7), 153-176.
AMA Hakpûr Mi. واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار. Doğu Esintileri. July 2017;(7):153-176.
Chicago Hakpûr, Muhammed-i. “واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار”. Doğu Esintileri, no. 7 (July 2017): 153-76.
EndNote Hakpûr M-i (July 1, 2017) واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار. Doğu Esintileri 7 153–176.
IEEE M.-i. Hakpûr, “واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار”, Doğu Esintileri, no. 7, pp. 153–176, July 2017.
ISNAD Hakpûr, Muhammed-i. “واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار”. Doğu Esintileri 7 (July 2017), 153-176.
JAMA Hakpûr M-i. واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار. Doğu Esintileri. 2017;:153–176.
MLA Hakpûr, Muhammed-i. “واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار”. Doğu Esintileri, no. 7, 2017, pp. 153-76.
Vancouver Hakpûr M-i. واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار. Doğu Esintileri. 2017(7):153-76.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929