Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2017, Issue: 7, 177 - 193, 16.07.2017

Abstract

References

  • اُزکان، سردار ) 1389 (. رز گمشده. ترجمۀ بهروز دیجوریان. تهران: آموت. .» بررسی برخی مؤلفههای پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی « استادزاده، زهرا و همکاران فصلنامه شعر پژوهی )بوستان ادب(. شماره 27 . ص 16

بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده

Year 2017, Issue: 7, 177 - 193, 16.07.2017

Abstract

Bu makalenin amacı; Serdar Özkan’ın yazdığı Kayıp Gül romanında postmodern faktörleri inceleyip araştırmaktır. Postmodernizm, düşünce-sini roman ve hikâyede algılamak ve anlamak için yardımcı olabilecek bir takım faktörler bulunmaktadır.

Bu faktörlerin bir kısmı varlık tanımlama boyutunun bilgi tanımlama boyutuna hâkim olması, belirsizlik, metinde metinler arasılık ve mitolo-jik yansıma, rasyonalizm ayrımı (eleştirisi), orijinal ve yeni form, çoklu son, kimlik buhranı vs. den ibarettir.

Serdar Özkan’ın Kayıp Gül romanında da bu postmodern işaretlerin bazıları bulunmaktadır. Mitolojiden ve tarihi şahsiyetlerden uyumlu bir şekilde istifade etmesi, şekil ve içerik gerilimi ve şekil değişikliğiyle hikâyenin içeriğini kurcalama bu evrensel eserin seçkin özelliklerinden sayılır. Bu şekilde gerçeklik ve hayalin iç içe geçmiş dünyalar arasındaki mevcudiyeti gösterilmiştir.

Söz konusu hikâyede, Brian Mkhail’in teorisine göre gerçek hayalden etkilenmekte ve ona uymaktadır. Özkan, kendi hikâyesinde çevresel form, belirsizlik, iç içe geçmiş dünyalar, gerçek ve hayal arasındaki sını-rın kaldırılması gibi yöntemleri kullanımaktadır.

References

  • اُزکان، سردار ) 1389 (. رز گمشده. ترجمۀ بهروز دیجوریان. تهران: آموت. .» بررسی برخی مؤلفههای پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی « استادزاده، زهرا و همکاران فصلنامه شعر پژوهی )بوستان ادب(. شماره 27 . ص 16
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Persian
Subjects Linguistics
Journal Section Article
Authors

Muhammed Hasan Hasanzade-yi Nirî This is me

Azâde İslamî This is me

Publication Date July 16, 2017
Submission Date April 25, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 7

Cite

APA Hasanzade-yi Nirî, M. H., & İslamî, A. (2017). بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده. Doğu Esintileri(7), 177-193.
AMA Hasanzade-yi Nirî MH, İslamî A. بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده. Doğu Esintileri. July 2017;(7):177-193.
Chicago Hasanzade-yi Nirî, Muhammed Hasan, and Azâde İslamî. “بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده”. Doğu Esintileri, no. 7 (July 2017): 177-93.
EndNote Hasanzade-yi Nirî MH, İslamî A (July 1, 2017) بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده. Doğu Esintileri 7 177–193.
IEEE M. H. Hasanzade-yi Nirî and A. İslamî, “بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده”, Doğu Esintileri, no. 7, pp. 177–193, July 2017.
ISNAD Hasanzade-yi Nirî, Muhammed Hasan - İslamî, Azâde. “بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده”. Doğu Esintileri 7 (July 2017), 177-193.
JAMA Hasanzade-yi Nirî MH, İslamî A. بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده. Doğu Esintileri. 2017;:177–193.
MLA Hasanzade-yi Nirî, Muhammed Hasan and Azâde İslamî. “بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده”. Doğu Esintileri, no. 7, 2017, pp. 177-93.
Vancouver Hasanzade-yi Nirî MH, İslamî A. بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده. Doğu Esintileri. 2017(7):177-93.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929