Research Article
BibTex RIS Cite

ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI

Year 2020, Issue: 12, 1 - 24, 24.02.2020

Abstract

Bu makalede biri çağdaş, ikisi klasik olmak üzere üç İran yazar ve şairinden aforizma seçkileri yapılmıştır. Bunlar Muhammed-i Hicâzî, Mevlana Celaleddin-i Rûmî ve Sa’di-yi Şirazî’dir. Latinceden Fransızcaya geçen aforizma (aphorisme) sözcüğü yaygın olarak özdeyiş, özlü söz, vecize şeklinde dilimizde karşılığını bulur. Aforizma ile sehl-i mümtenî birbirine benzer gibi görünse de aralarında fark vardır. Sehl-i mümteni tekrarlanması kolay gibi görünen ancak bir benzeri söylenmek istendiğine bunun o kadar da kolay olmadığı anlaşılan cümlelerdir. Fars ve Türk edebiyatlarında bu sanatların ustaları çoktur. Firdevsî, Sadî, Ziya Paşa, Koca Ragıp Paşa, Yunus Emre örnek olarak verilebilecek isimlerdir. Şunu da hatırlatmak gerekir. Aforizmaların içinde sehl-i mümteniler bulunabilir.

References

  • Sadî-yi Şirazî, Külliyât-i Sadî (yay. Muhammed Alî-yi Furuğî), Tahran 1389 hş. Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi (Çev. Abdulbaki Gölpınarlı), İstanbul 1985)
Year 2020, Issue: 12, 1 - 24, 24.02.2020

Abstract

In this study, aphorism selections were made from three Iranian writers and poets, one contemporary and two classic. These are Muhammed-i Hijazi, Mevlana Celaleddin-i Rumi and Sa’di Shirazi. The word
aphorisme, which translates from Latin to French, finds its equivalent in
our language in the form of aphorism and posy. Although aphorism and
sehl-i vermitan seem to be similar, there is a difference between them.
Sehl-i momtane are sentences that seem easy to repeat, but if something
is said to be said, it is not that easy. Masters of these arts are many in
Persian and Turkish literature. Firdevsî, Sadî, Ziya Paşa, Koca Ragıp
Paşa, Yunus Emre are examples that can be given as examples. It should
also be reminded that. There may be Sehl-i Momtane in aphorisms.

References

  • Sadî-yi Şirazî, Külliyât-i Sadî (yay. Muhammed Alî-yi Furuğî), Tahran 1389 hş. Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi (Çev. Abdulbaki Gölpınarlı), İstanbul 1985)
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Article
Authors

Mehmet Kanar This is me

Publication Date February 24, 2020
Submission Date January 8, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 12

Cite

APA Kanar, M. (2020). ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI. Doğu Esintileri(12), 1-24.
AMA Kanar M. ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI. Doğu Esintileri. February 2020;(12):1-24.
Chicago Kanar, Mehmet. “ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI”. Doğu Esintileri, no. 12 (February 2020): 1-24.
EndNote Kanar M (February 1, 2020) ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI. Doğu Esintileri 12 1–24.
IEEE M. Kanar, “ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI”, Doğu Esintileri, no. 12, pp. 1–24, February 2020.
ISNAD Kanar, Mehmet. “ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI”. Doğu Esintileri 12 (February 2020), 1-24.
JAMA Kanar M. ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI. Doğu Esintileri. 2020;:1–24.
MLA Kanar, Mehmet. “ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI”. Doğu Esintileri, no. 12, 2020, pp. 1-24.
Vancouver Kanar M. ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI. Doğu Esintileri. 2020(12):1-24.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929