Research Article
BibTex RIS Cite

ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Year 2020, Issue: 12, 175 - 191, 24.02.2020

Abstract

Masallar hayal gücümüzü besler ve bizleri içinde olağanüstü olayların geçtiği farklı dünyalara götürür. Özellikle masal denilince ilk aklımıza Jacob ve Wilhelm Grimm Kardeşler’in masalları gelir. Grimm kardeşler köy köy, kasaba kasaba dolaşarak kendilerine anlatılan masalları derleyerek 1812 yılında Çocuk ve Ev Masalları adı altında yayınlamışlardır.
Diğer bir masalcı ise yine Grimm Kardeşler gibi tanınan Danimarkalı
yazar Hans Christian Andersen’dir. Grimm Kardeşlerin derlediği masallar nesilden nesile aktarılmış olan anonim masallardır ve Andersen’in
masalları ise yazarın hayal dünyasından beslenerek kaleme alınan masallardır. Andersen tarafından yazılan masallar sanatsal masal, Grimm
Kardeşler’in masalları ise halk masalları kategorisine girer. Bir yazar
tarafından kaleme alınması halk ve sanatsal masallardaki en belirgin
özelliktir. Çalışmamızda halk masalı ve sanatsal masal arasındaki farklılıkları birer masal çözümlemesi ile ortaya koymaya çalışacağız. Masal
okuyucularının en sevdiği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Kibritçi Kız
masalından yola çıkarak farklılıklara değineceğiz.

References

  • Andersen, H. C. (2017). Andersen Masalları, Çev: Zeynep Atayman, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Andersen, H. C. (2019). Kibritçi Kız Seçme Masalları. Çev: Çiçek Eriş. İletişim Yayınları. İstanbul. Andersen, H. C. (2018). Seçme Masallar. Çev: Murat Alpar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. Baumhofer, I. (2004). Erzähltextanalysedes Märchen “Daskleine Mädchen mit den Schwefelhölzern” von Hans Christian Andersen, Grin Verlag. München. https://www.grin.com/document/89402 Berendsohn, W. A. (1973). Hans Christian Andersen. SändigReprintVerlag. Wiesbaden. Bilkan, A. F. (2009). Masal Estetiği. Timaş Yayınları. İstanbul. Dante. (2014). İlahi Komedya-Cennet. Çev: Rekin Teksoy. Oğlak yayıncılık. İstanbul. Graber, G. H. (1988). Kadın Psikolojisi. Çev: Kamuran Şipal. Cem Yayınevi. İstanbul. Homeros, Odysseia (2008). Çev: Azra Erhat-A.Kadir. Can Yayınları. İstanbul. Jung, C. G. (2005). Dört Arketip. Çev: Zehra Aksu Yılmazer. Metis Yayınları. İstanbul. Kızıler Emer, F.(2014). Melek İmgesi. Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya. Propp, V. (2008). Masalın Biçimbilimi. Çev: Mehmet Rifat-Sema Rifat. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. Schödel, S. (2005).Märchenanalysen. Philipp Reclam Jun. Stuttgart. Şirin, M. R. (1998). Masal Atlası. İz Yayıncılık. İstanbul. İNTERNET KAYNAKLARI https://www.welt.de/kultur/article11903718/Andersens-kleinesMaedchen-mit-den Schwefelhoelzern.html https://oe1.orf.at/hoerspiel/suche/11547 http://www.pinhanyayincilik.com/andersen-masallari10026saffetgunerselhans-christian-andersen
Year 2020, Issue: 12, 175 - 191, 24.02.2020

Abstract

References

  • Andersen, H. C. (2017). Andersen Masalları, Çev: Zeynep Atayman, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Andersen, H. C. (2019). Kibritçi Kız Seçme Masalları. Çev: Çiçek Eriş. İletişim Yayınları. İstanbul. Andersen, H. C. (2018). Seçme Masallar. Çev: Murat Alpar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. Baumhofer, I. (2004). Erzähltextanalysedes Märchen “Daskleine Mädchen mit den Schwefelhölzern” von Hans Christian Andersen, Grin Verlag. München. https://www.grin.com/document/89402 Berendsohn, W. A. (1973). Hans Christian Andersen. SändigReprintVerlag. Wiesbaden. Bilkan, A. F. (2009). Masal Estetiği. Timaş Yayınları. İstanbul. Dante. (2014). İlahi Komedya-Cennet. Çev: Rekin Teksoy. Oğlak yayıncılık. İstanbul. Graber, G. H. (1988). Kadın Psikolojisi. Çev: Kamuran Şipal. Cem Yayınevi. İstanbul. Homeros, Odysseia (2008). Çev: Azra Erhat-A.Kadir. Can Yayınları. İstanbul. Jung, C. G. (2005). Dört Arketip. Çev: Zehra Aksu Yılmazer. Metis Yayınları. İstanbul. Kızıler Emer, F.(2014). Melek İmgesi. Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya. Propp, V. (2008). Masalın Biçimbilimi. Çev: Mehmet Rifat-Sema Rifat. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. Schödel, S. (2005).Märchenanalysen. Philipp Reclam Jun. Stuttgart. Şirin, M. R. (1998). Masal Atlası. İz Yayıncılık. İstanbul. İNTERNET KAYNAKLARI https://www.welt.de/kultur/article11903718/Andersens-kleinesMaedchen-mit-den Schwefelhoelzern.html https://oe1.orf.at/hoerspiel/suche/11547 http://www.pinhanyayincilik.com/andersen-masallari10026saffetgunerselhans-christian-andersen
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Linguistics
Journal Section Article
Authors

Cemile Akyıldız Ercan This is me

Publication Date February 24, 2020
Submission Date November 14, 2019
Published in Issue Year 2020 Issue: 12

Cite

APA Akyıldız Ercan, C. (2020). ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. Doğu Esintileri(12), 175-191.
AMA Akyıldız Ercan C. ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. Doğu Esintileri. February 2020;(12):175-191.
Chicago Akyıldız Ercan, Cemile. “ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR”. Doğu Esintileri, no. 12 (February 2020): 175-91.
EndNote Akyıldız Ercan C (February 1, 2020) ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. Doğu Esintileri 12 175–191.
IEEE C. Akyıldız Ercan, “ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR”, Doğu Esintileri, no. 12, pp. 175–191, February 2020.
ISNAD Akyıldız Ercan, Cemile. “ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR”. Doğu Esintileri 12 (February 2020), 175-191.
JAMA Akyıldız Ercan C. ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. Doğu Esintileri. 2020;:175–191.
MLA Akyıldız Ercan, Cemile. “ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR”. Doğu Esintileri, no. 12, 2020, pp. 175-91.
Vancouver Akyıldız Ercan C. ÖRNEK MASAL ÇÖZÜMLEMESİ İLE HALK VE SANATSAL MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. Doğu Esintileri. 2020(12):175-91.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929