Research Article
BibTex RIS Cite

ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ

Year 2020, Issue: 12, 193 - 220, 24.02.2020

Abstract

Milattan önce gazetecilik alanında tarihte bilinen ilk milletin Çinliler
olduğu, Romalıların da günlük gazete çıkardıkları kaynaklarda tespit
edilmiştir. Modern gazetecilik, 15. yüzyılın ortalarında Almanya’da görülürken; günümüzdeki bilinen şekliyle ise Venedik’te Gazetta adıyla ortaya
çıkmıştır (1536). İlk Arap gazetesi 1828 yılında Mehmed Ali Paşa tarafından el-Veḳâ’iʻu’l-Mıṣriyye adıyla çıkarılmıştır. Arap dünyasında kadın yayıncılığı, gazeteciliğin gelişmesinden sonra olmuştur. 1892’de İskenderiye’de Hind Nevfel tarafından çıkarılan el-Fetâtu (Genç Kız) dergisi Arap
dünyasında çıkarılan ilk kadın dergisidir. Celîle Temrhân, Arap dünyasının ilk kadın gazetecisi sayılmıştır.

References

  • Corcî Zeydân, Târîḫu âdâbi’l-luğati’l-ʻArabiyye, I-IV, Beyrut 1996. Emîlî Fâris İbrâhîm, el-Ḥareketu’n-nisâ’iyyetu’l-Lubnâniyye, Beyrut tsz. Enver el-Cundî, Edebu’l-mer’eti’l-ʻArabiyye: teṭavvuruh ve aʻlâmuh, tsz. Ḥanîfe el-Ḫaṭîb, Târîḫu teṭavvuri’l-ḥareketi’n-nisâ’iyye fî Lubnân ve’r-tibâṭuhâ bi’l-ʻâlemi’l-ʻArabî (1800-1975), Beyrut 1984. İshakoğlu, Ömer, “19. Yüzyıl Arap Nahda Hareketinde Kadın Yazarların Rolü ve Zeynep Fevvâz”, Şarkiyat Mecmuası, Cilt: 2, Sayı: 21, (2012), ss. 43-51, Erişim tarihi: 20.12.2012, http://www.iudergi.com/tr/index.php/edebiyatsarkiyat/issue/view/1521. ‘Îsâ Fettûḥ, Edîbât ʻArabiyyât: Siyer ve Dirâsât, Şam 1994. İsmâ‘îl İbrâhîm, es-Ṣiḥâfetu’n-nisâiyye fi’l-vaṭani’l-ʻArabî, Kahire 1996. Joseph Zeydân, Meṣâdiru’l-edebi’n-nisâ’iyyi’l-ʻâlemi’l-ʻArabiyyi’l-ḥadîs (1800-1996), Beyrut 1999. Kerîme Ḥasan, “Râ’idât ṣaḥafiyyât min zemen fât”, el-Mıṣriyyu’l-yevm, Sayı: 670, (Yayın Tarihi: 14 Nisan 2006), Erişim tarihi: 16.01.2013, http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=13068. Mervân el-Mıṣrî ve diğerleri, el-Kâtibâtu’s-Sûriyyât (1892-1987), tsz. Mu’essesetu’r-Risâle, Terâcimu ’a‘lâmi’n-nisâ’, (ed. Rıḍvân Da‘bûl), Beyrut 1998. Muḥammed et-Tuncî, Muʻcemu aʻlâmi’n-nisâ’, Beyrut 2001. Muṣṭafâ ‘Âşûr, “eṣ-Ṣiḥâfetu’n-nisâ’iyye fi’l-‘âlemi’l-ʻArabî”, Erişim tarihi: 13.08.2012, http://sada.pagesperso-orange.fr/alonyWEB2007/cultures/journale.htm. Randâ Ebu’d-Deheb, “Munîra Sâbit: ʻAmîdetu’n-nisâ’i’r-râ’idât”, Erişim tarihi: 01.11.2011, http://nwrcegypt.org/?p=508. Yazıcı, Nesimi, “Vakayi-i Mısriye Üzerine Birkaç Söz”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 2, Ankara 1991, ss. 267-278, Erişim tarihi: 20.03.2012, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/834/10558.pdf. Yûsuf Es‘ad Dâğir, Meṣâdiru’d-dirâseti’l-edebiyye, I-IV, Beyrut 1972-1983.
Year 2020, Issue: 12, 193 - 220, 24.02.2020

Abstract

References

  • Corcî Zeydân, Târîḫu âdâbi’l-luğati’l-ʻArabiyye, I-IV, Beyrut 1996. Emîlî Fâris İbrâhîm, el-Ḥareketu’n-nisâ’iyyetu’l-Lubnâniyye, Beyrut tsz. Enver el-Cundî, Edebu’l-mer’eti’l-ʻArabiyye: teṭavvuruh ve aʻlâmuh, tsz. Ḥanîfe el-Ḫaṭîb, Târîḫu teṭavvuri’l-ḥareketi’n-nisâ’iyye fî Lubnân ve’r-tibâṭuhâ bi’l-ʻâlemi’l-ʻArabî (1800-1975), Beyrut 1984. İshakoğlu, Ömer, “19. Yüzyıl Arap Nahda Hareketinde Kadın Yazarların Rolü ve Zeynep Fevvâz”, Şarkiyat Mecmuası, Cilt: 2, Sayı: 21, (2012), ss. 43-51, Erişim tarihi: 20.12.2012, http://www.iudergi.com/tr/index.php/edebiyatsarkiyat/issue/view/1521. ‘Îsâ Fettûḥ, Edîbât ʻArabiyyât: Siyer ve Dirâsât, Şam 1994. İsmâ‘îl İbrâhîm, es-Ṣiḥâfetu’n-nisâiyye fi’l-vaṭani’l-ʻArabî, Kahire 1996. Joseph Zeydân, Meṣâdiru’l-edebi’n-nisâ’iyyi’l-ʻâlemi’l-ʻArabiyyi’l-ḥadîs (1800-1996), Beyrut 1999. Kerîme Ḥasan, “Râ’idât ṣaḥafiyyât min zemen fât”, el-Mıṣriyyu’l-yevm, Sayı: 670, (Yayın Tarihi: 14 Nisan 2006), Erişim tarihi: 16.01.2013, http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=13068. Mervân el-Mıṣrî ve diğerleri, el-Kâtibâtu’s-Sûriyyât (1892-1987), tsz. Mu’essesetu’r-Risâle, Terâcimu ’a‘lâmi’n-nisâ’, (ed. Rıḍvân Da‘bûl), Beyrut 1998. Muḥammed et-Tuncî, Muʻcemu aʻlâmi’n-nisâ’, Beyrut 2001. Muṣṭafâ ‘Âşûr, “eṣ-Ṣiḥâfetu’n-nisâ’iyye fi’l-‘âlemi’l-ʻArabî”, Erişim tarihi: 13.08.2012, http://sada.pagesperso-orange.fr/alonyWEB2007/cultures/journale.htm. Randâ Ebu’d-Deheb, “Munîra Sâbit: ʻAmîdetu’n-nisâ’i’r-râ’idât”, Erişim tarihi: 01.11.2011, http://nwrcegypt.org/?p=508. Yazıcı, Nesimi, “Vakayi-i Mısriye Üzerine Birkaç Söz”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 2, Ankara 1991, ss. 267-278, Erişim tarihi: 20.03.2012, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/834/10558.pdf. Yûsuf Es‘ad Dâğir, Meṣâdiru’d-dirâseti’l-edebiyye, I-IV, Beyrut 1972-1983.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Linguistics
Journal Section Article
Authors

Hayati Öncel This is me

Publication Date February 24, 2020
Submission Date August 20, 2019
Published in Issue Year 2020 Issue: 12

Cite

APA Öncel, H. (2020). ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ. Doğu Esintileri(12), 193-220.
AMA Öncel H. ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ. Doğu Esintileri. February 2020;(12):193-220.
Chicago Öncel, Hayati. “ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ”. Doğu Esintileri, no. 12 (February 2020): 193-220.
EndNote Öncel H (February 1, 2020) ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ. Doğu Esintileri 12 193–220.
IEEE H. Öncel, “ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ”, Doğu Esintileri, no. 12, pp. 193–220, February 2020.
ISNAD Öncel, Hayati. “ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ”. Doğu Esintileri 12 (February 2020), 193-220.
JAMA Öncel H. ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ. Doğu Esintileri. 2020;:193–220.
MLA Öncel, Hayati. “ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ”. Doğu Esintileri, no. 12, 2020, pp. 193-20.
Vancouver Öncel H. ARAP KADIN GAZETECİLİĞİ VE DERGİCİLİĞİ. Doğu Esintileri. 2020(12):193-220.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929