Translation
BibTex RIS Cite

Sufî Şiiri, Senaî ve Attâr

Year 2023, Volume: 2 Issue: 19, 7 - 19, 10.10.2023

Abstract

Senaî Gazne’de dünyaya geldi. Yine bu şehirde öğrenim gördü, bilgiyi ve tasavvufu bu şehirde
öğrendi. Hayatının ilk dönemleri ve ailevi durumu hakkında açık bilgiler yoktur. Babasının da ilim
ehli olduğu anlaşılmaktadır. İran’ın ilk ünlü mutasavvıf şairi sayılan Senaî’den önce tasavvuf alanında onun şiirleri kadar açık, akıcı ve mükemmel şiir söylenmemiştir. Attâr özellikle tema bakımından, Sa’dî de sade ve günlük konuşma dili ile ifade tarzında onun etkisinde kalmıştır.
Attâr, Nişabur’da dünyaya geldi. Eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için “Attâr” lakabını aldı ve bu
lakapla ün kazandı. Çocukluk ve gençlik devresi hakkında kaynakların verdiği bilgiler çok farklı ve
yetersizdir. Ancak eserlerinden, gençliğinde bir taraftan aktarlıkla uğraştığı, diğer taraftan da öğrenim gördüğü, tasavvufî bilgiler edindiği anlaşılmaktadır. Kaynakların verdiği bilgilerden ve bazı şiirlerinden anlaşıldığına göre Attâr küçük yaştan itibaren ve özellikle kendisini tasavvufa verdikten
sonra birçok seyahatlerde bulundu. Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan’a yaptığı bu seyahatlerden sonra Nişabur’a döndü ve orada inzivaya çekildi. Oldukça ileri bir yaşta iken
Moğollar tarafından Nişabur’da şehit edildi.

Year 2023, Volume: 2 Issue: 19, 7 - 19, 10.10.2023

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Subjects Persian Language, Literature and Culture
Journal Section Article
Translators

Nimet YILDIRIM

Publication Date October 10, 2023
Submission Date August 16, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 19

Cite

APA Sufî Şiiri, Senaî ve Attâr (N. YILDIRIM, Trans.). (2023). Doğu Esintileri, 2(19), 7-19.
AMA Sufî Şiiri, Senaî ve Attâr. Doğu Esintileri. October 2023;2(19):7-19.
Chicago YILDIRIM, Nimet, trans. “Sufî Şiiri, Senaî Ve Attâr”. Doğu Esintileri 2, no. 19 (October 2023): 7-19.
EndNote (October 1, 2023) Sufî Şiiri, Senaî ve Attâr. Doğu Esintileri 2 19 7–19.
IEEE N. YILDIRIM, Tran., “Sufî Şiiri, Senaî ve Attâr”, Doğu Esintileri, vol. 2, no. 19, pp. 7–19, 2023.
ISNAD , trans.YILDIRIM, Nimet. “Sufî Şiiri, Senaî Ve Attâr”. Doğu Esintileri 2/19 (October 2023), 7-19.
JAMA Sufî Şiiri, Senaî ve Attâr. Doğu Esintileri. 2023;2:7–19.
MLA YILDIRIM, Nimet, translator. “Sufî Şiiri, Senaî Ve Attâr”. Doğu Esintileri, vol. 2, no. 19, 2023, pp. 7-19.
Vancouver Sufî Şiiri, Senaî ve Attâr. Doğu Esintileri. 2023;2(19):7-19.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929