Research Article
BibTex RIS Cite

Osmanlı Sultanlarının Kadınları ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar

Year 2023, Volume: 2 Issue: 19, 20 - 26, 10.10.2023

Abstract

Türklerin İslamı kabul etmeleri ve yayılma politikaları Arap ve Farslarla yollarını kesiştirmiş ve bu
kesişme dil ve kültür etkileşimine neden olmuştur. İlk olarak Selçuklu devletinde görülen Farsçanın ve Arapçanın etkileri Osmanlıya kadar devam etmiştir. Arapça ve Türkçe devletin kullandığı
Osmanlı Türkçesinin de meydana gelmesinde iki önemli dildir. Bu diller sultanlar ve şehzade isimlerin yaratılmasında büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışmada Osmanlı devletinin önemli bir parçası olan kadın sultanların adları incelenecektir.
Osmanlı sarayında yer alan kadın sultanların isimleri alfabetik sıraya göre verilerek etimolojik
açıdan verilecektir.

References

 • Çağbayır, Y. Ötüken Türkçe sözlük. İstanbul 2007, I-V.Ex. Çağbayır, Y. (2007).
 • Ferheng-i Ânendrâc, Muhammed Pâdşâh Mutahallıs be Şâd. (1956) I-VI.
 • Ferhehg-i Vendhâ-yı Zebân-ı Fârsî (Pîşvendhâ, Miyânvendhâ, Pebvendhâ), Dr. Ziyâeddîn-i Hâcirî, Tahran 1377 hş. (1998)
 • İslâm Ansiklopedisi (İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugatı), İstanbul 1978-1986. Osmanlı padişahları ve eşleri ile ilgili maddeler.
 • Kanar, M. Örnekli etimolojik Osmanlı Türkçesi sözlüğü. İstanbul 2003.
 • Luğatnâme, Dihhodâ, Tahran 1325 h.ş.(1946) – 1356 h.ş.(1976) I-XXXVI.
 • Mo‘în, Mohammad, An Intermediate Persian Dictionary, Tehran 1371 h.ş. (1992). I-VI.
 • Pakalın, M. Z. Osmanlı tarih, deyimleri ve terimleri Sözlüğü, I-III, İstanbul 1971. II. Baskı.
 • Temel Türkçe Sözlük, Sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1985.
 • Türk Lügatı, Hüseyin Kâzım Kadrî, I-II, İstanbul 1928, III., İstanbul 1943, IV., İstanbul 1945.
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, I-XVIL, İstanbul 1988-2013. Osmanlı Padişahları ve eşleriyle ilgili maddeler.
 • Uluçay, M. Çağatay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara, 1980.
 • Uzunçarşılı, Ord. Prof. İsmail Hakkı, Karal, Ord. Prof. Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, I-VIII. Ankara, 1972-1977. III. Baskı.
Year 2023, Volume: 2 Issue: 19, 20 - 26, 10.10.2023

Abstract

References

 • Çağbayır, Y. Ötüken Türkçe sözlük. İstanbul 2007, I-V.Ex. Çağbayır, Y. (2007).
 • Ferheng-i Ânendrâc, Muhammed Pâdşâh Mutahallıs be Şâd. (1956) I-VI.
 • Ferhehg-i Vendhâ-yı Zebân-ı Fârsî (Pîşvendhâ, Miyânvendhâ, Pebvendhâ), Dr. Ziyâeddîn-i Hâcirî, Tahran 1377 hş. (1998)
 • İslâm Ansiklopedisi (İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugatı), İstanbul 1978-1986. Osmanlı padişahları ve eşleri ile ilgili maddeler.
 • Kanar, M. Örnekli etimolojik Osmanlı Türkçesi sözlüğü. İstanbul 2003.
 • Luğatnâme, Dihhodâ, Tahran 1325 h.ş.(1946) – 1356 h.ş.(1976) I-XXXVI.
 • Mo‘în, Mohammad, An Intermediate Persian Dictionary, Tehran 1371 h.ş. (1992). I-VI.
 • Pakalın, M. Z. Osmanlı tarih, deyimleri ve terimleri Sözlüğü, I-III, İstanbul 1971. II. Baskı.
 • Temel Türkçe Sözlük, Sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1985.
 • Türk Lügatı, Hüseyin Kâzım Kadrî, I-II, İstanbul 1928, III., İstanbul 1943, IV., İstanbul 1945.
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, I-XVIL, İstanbul 1988-2013. Osmanlı Padişahları ve eşleriyle ilgili maddeler.
 • Uluçay, M. Çağatay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara, 1980.
 • Uzunçarşılı, Ord. Prof. İsmail Hakkı, Karal, Ord. Prof. Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, I-VIII. Ankara, 1972-1977. III. Baskı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Persian Language, Literature and Culture
Journal Section Article
Authors

Naci TOKMAK This is me

Publication Date October 10, 2023
Submission Date August 16, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 19

Cite

APA TOKMAK, N. (2023). Osmanlı Sultanlarının Kadınları ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar. Doğu Esintileri, 2(19), 20-26.
AMA TOKMAK N. Osmanlı Sultanlarının Kadınları ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar. Doğu Esintileri. October 2023;2(19):20-26.
Chicago TOKMAK, Naci. “Osmanlı Sultanlarının Kadınları Ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar”. Doğu Esintileri 2, no. 19 (October 2023): 20-26.
EndNote TOKMAK N (October 1, 2023) Osmanlı Sultanlarının Kadınları ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar. Doğu Esintileri 2 19 20–26.
IEEE N. TOKMAK, “Osmanlı Sultanlarının Kadınları ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar”, Doğu Esintileri, vol. 2, no. 19, pp. 20–26, 2023.
ISNAD TOKMAK, Naci. “Osmanlı Sultanlarının Kadınları Ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar”. Doğu Esintileri 2/19 (October 2023), 20-26.
JAMA TOKMAK N. Osmanlı Sultanlarının Kadınları ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar. Doğu Esintileri. 2023;2:20–26.
MLA TOKMAK, Naci. “Osmanlı Sultanlarının Kadınları Ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar”. Doğu Esintileri, vol. 2, no. 19, 2023, pp. 20-26.
Vancouver TOKMAK N. Osmanlı Sultanlarının Kadınları ve Kızlarının Adlarında Bulunan Farsça Unsurlar. Doğu Esintileri. 2023;2(19):20-6.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929