Research Article
BibTex RIS Cite

The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation

Year 2023, Volume: 2 Issue: 19, 59 - 62, 10.10.2023

Abstract

The method of information and communication technologies implementation while Milorad
Pavić works on the IHE (Institutions of Higher Educations) investigation has been presented.
Such methods as analysis and generalization of teachers’ pedagogical experience and abstraction
were used to find ways to reveal the features of a postmodernist work and to form students’ skills
in working with an electronic book.
Informatization of education is one of the main directions dictated by the needs of modern society, in which the main driver of progress is individual personality development. The introduction
of information and communication technologies into the educational process of higher establishment education is gaining particular relevance, which opens up wide opportunities for the
comprehensive implementation of creative, searching, personally oriented forms of education,
increasing its mobility and compliance with the demands of practice. When studying literary
works in the process of future language teachers’ training, information and communication technologies serve to develop students’ reading interests, strengthen confidence in their professional
abilities, develop the ability to generate non-standard ideas, the ability to act, and use theoretical
knowledge in practical activities.
The need for the use of information and communication technologies in studying the life and
creative path of the Serbian writer Milorad Pavić, a prominent representative of the new electronic
era in literature, has been substantiated. Samples of the teacher’s lecture plan with elements of
anticipatory tasks prepared by students, which involve the use of information and communication technologies, have been presented. The practical lesson has been proposed to be conducted
using the case method. Tasks have been developed that contribute to the formation of the selfeducational competence of future language teachers, in particular when organizing independent
work using information and communication technologies in the process of creative interpretation of an excerpt from Milorad Pavić’s novel Dictionary of the Khazars.
Ways of creating educational situations with the help of information and communication technologies have been proposed, in which students’ research activities have been carried out and oral
communication has been practiced, which creates a language reaction to objective reality and life
situations. It has been emphasized that when using information and communication technologies, students get the opportunity to work independently with the text of the work, find quotation
material, fill allusions and reminiscences with content, find historical references, conduct dictionary work, and generate non-standard ideas.

Thanks

06.10.2023

References

  • Бобрицька, В.І. (2011). Застосування інформаційно-комунікаційнихтехнологій у вищій педагогічній освіті. Педагогічна освіта: теорія і практика. № 16 (2). 35-39.
  • Бойко, Н.І. (2007). Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунік аційних технологій: дис.

Yükseköğretim Kurumlarında (YÖK) Milorad Pavić Çalışmaları İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Yönteminin Araştırılması

Year 2023, Volume: 2 Issue: 19, 59 - 62, 10.10.2023

Abstract

M. Pavić’in yükseköğretim kurumlarında (YÖK) çalışırken bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) uygulama yöntemi araştırılmıştır. Öğretmenlerin pedagojik deneyimlerinin analizi ve genelleştirilmesi ve soyutlama gibi yöntemler, postmodernist bir çalışmanın özelliklerini ortaya çıkarmanın ve öğrencilerin elektronik bir kitapla
çalışma becerilerini oluşturmanın yollarını bulmak için kullanılmıştır.
Eğitimin bilimselleştirilmesi, ilerlemenin ana itici gücünün bireysel kişilik gelişimi olduğu modern toplumun ihtiyaçları tarafından
dikte edilen ana yönlerden biridir. BİT’in yüksek eğitim sürecine dahil edilmesi, yaratıcı, araştırmacı, kişisel odaklı eğitim biçimlerinin
kapsamlı bir şekilde uygulanması için geniş fırsatlar sunan, hareketliliğini ve uygulamanın taleplerine uygunluğunu artıran özel bir
önem kazanmaktadır. Geleceğin dil öğretmenlerinin eğitimi sürecinde edebi eserleri incelerken, BİT öğrencilerin okuma ilgilerini
geliştirmeye, mesleki yeteneklerine olan güvenlerini güçlendirmeye, standart dışı fikirler üretme yeteneğini geliştirmeye, hareket
etme yeteneğini geliştirmeye ve teorik bilgiyi pratik faaliyetlerde kullanmaya hizmet eder.
Edebiyatta yeni elektronik çağın önemli bir temsilcisi olan Sırp yazar M. Pavić’in hayatını ve yaratıcı yolunu incelerken BİT kullanımına
duyulan ihtiyaç kanıtlanmıştır. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve BİT kullanımını içeren öngörülü görevlerin unsurlarını içeren
öğretmen ders planı örnekleri sunulmuştur. Uygulamalı dersin vaka yöntemi kullanılarak yürütülmesi önerilmiştir. Özellikle M.
Pavić’in “Hazar Sözlüğü” romanından bir alıntının yaratıcı yorumlanması sürecinde BİT kullanarak bağımsız çalışma düzenlerken,
geleceğin dil öğretmenlerinin kendi kendine eğitim yeterliliğinin oluşumuna katkıda bulunan görevler geliştirilmiştir.
Öğrencilerin araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü ve nesnel gerçekliğe ve yaşam durumlarına dilsel bir tepki oluşturan sözlü
iletişimin uygulandığı BİT yardımıyla eğitim durumları yaratmanın yolları önerilmiştir. BİT kullanıldığında, öğrencilerin eser metniyle bağımsız olarak çalışma, alıntı materyali bulma, imaları ve anımsatmaları içerikle doldurma, tarihsel referanslar bulma, sözlük
çalışması yapma ve standart dışı fikirler üretme fırsatı elde ettikleri vurgulanmıştır

References

  • Бобрицька, В.І. (2011). Застосування інформаційно-комунікаційнихтехнологій у вищій педагогічній освіті. Педагогічна освіта: теорія і практика. № 16 (2). 35-39.
  • Бойко, Н.І. (2007). Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунік аційних технологій: дис.

Details

Primary Language English
Subjects World Languages, Literature and Culture (Other)
Journal Section Article
Authors

Can KARAYEL This is me

Nelia PODLEVSKA This is me

Valentyna PAPUSHYNA

Publication Date October 10, 2023
Submission Date August 10, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 19

Cite

APA KARAYEL, C., PODLEVSKA, N., & PAPUSHYNA, V. (2023). The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation. Doğu Esintileri, 2(19), 59-62.
AMA KARAYEL C, PODLEVSKA N, PAPUSHYNA V. The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation. Doğu Esintileri. October 2023;2(19):59-62.
Chicago KARAYEL, Can, Nelia PODLEVSKA, and Valentyna PAPUSHYNA. “The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation”. Doğu Esintileri 2, no. 19 (October 2023): 59-62.
EndNote KARAYEL C, PODLEVSKA N, PAPUSHYNA V (October 1, 2023) The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation. Doğu Esintileri 2 19 59–62.
IEEE C. KARAYEL, N. PODLEVSKA, and V. PAPUSHYNA, “The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation”, Doğu Esintileri, vol. 2, no. 19, pp. 59–62, 2023.
ISNAD KARAYEL, Can et al. “The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation”. Doğu Esintileri 2/19 (October 2023), 59-62.
JAMA KARAYEL C, PODLEVSKA N, PAPUSHYNA V. The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation. Doğu Esintileri. 2023;2:59–62.
MLA KARAYEL, Can et al. “The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation”. Doğu Esintileri, vol. 2, no. 19, 2023, pp. 59-62.
Vancouver KARAYEL C, PODLEVSKA N, PAPUSHYNA V. The Method of Information and Communication Technologies Implementation for Milorad Pavić Works in IHE Investigation. Doğu Esintileri. 2023;2(19):59-62.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929