Research Article
BibTex RIS Cite

Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum

Year 2024, Volume: 1 Issue: 20, 16 - 24, 26.03.2024

Abstract

The main question of this paper can be formulated as follows: What faith-related feelings and thoughts did Corona disease evoke in the affected people who claimed to be believers? In this qualitative study, the 14 people infected with Corona virus served as a working group (sample). All these individuals who described themselves as believers were from the eastern Anatolian province of Erzurum. The inhabitants of this province are considered more religious than the inhabitants of the provinces on the Maramara, Ege and Mediterranean coasts of Turkey. Twelve individuals from the subjects are male and 2 are female; they are 20-60 years old. We took semi-determined individual interview by telephone as data collection tool in this scientific research. The last 3-year period has been a turning point in which the corona pandemic has had a comprehensive impact on individual and community life. Under pandemic conditions, the digitalization of life has gained momentum and this situation has established itself as a new dimension of social life. The values of solidarity, compassion, family, friendship and security gained new intensity and importance in pandemic time. Health security moved to the highest place in the hierarchy of values. In particular, social isolation and fear of getting sick and dying hit the elderly and chronically ill even harder. In this emergency situation, people affected by the illness thought about life and faith in a new consciousness and tried to perceive and understand suffering, life and death again in the light of their faith. Moreover, one observes a kind of reflexive introspection and self-examination among the believers who experienced and survived this illness. Without exception, all interview partners indicated that they exhausted resilience from their faith and acts of worship.

References

 • “BBC”. Camiler açılıyor: Hangi önlemler alındı, uyulacak kurallar neler? [The mosques will open their doors. What measures have been taken, what rules will come into force?]. N.p., 28 May. 2020. Television.
 • Domsel, Maike Maria. “Zwischen Vulnerabilität und Resilienz. Christliche und muslimische Religionslehrer*innen im Umgang mit dem Krisenhaften.” In: Österreichisches Religionspädagogisches Forum (ÖRF) 2.30 (2022): 72-90. Print.
 • Dorn, Johannes, Sabine Loch & Anne-Kathrin Vitt. Die Corona-Krise und Strategien der Bewältigung Ergebnisse tiefenpsychologischer Interviews. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2020. Print. Frankfurter, Allgemeiner Zeitung. “Toter Flüchtlingsjunge. Die traurige Geschichte des Aylan Kurdi.” 09 2015. Web. 27 January. 2023.
 • Hillenbrand, Carolin, Detlef Pollack & Yasemin el-Menouar. Religion als Ressource der Krisenbewältigung? Analysen am Beispiel der Coronapandemie. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2023. Print. Kalgı, Mehmet Emin. Koronavirüs Salgını ve Dindarlıkla İlgili Yapılmış Ampirik Çalışmaların Analizleri.. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, LIII / 2021: 111-132.
 • Klaus, Julia. “Suche nach Virus-Ursprung. Coronavirus: Laborunfall oder nicht?” 6 Mar. 2023. Web. 21 Mar. 2023.
 • Murken, Sebastian. “Die Konzeptualisierung von Spiritualität und ‘Höhere Macht’ im Genesungsprogramm der Anonymen Alkoholiker (AA)”. Archiv für Religionspsychologie. Archive for the Psychology of Religion 21.1 (1994): 141-152. Print.
 • Nişancı, Züberyir (2023). Sayılarla Türkiye’de İnanç ve Dindarlık. Istanbul: Mahya Yayıncılık. Retrieved from https://nsp.marmara.edu.tr/dosya/nsp/Resimler/Sayılarla%20Türkiye%27de%20İnanç%20ve%20Dindarlık_ebook.pdf
 • Veritas, liberabit vos. “Ein Aufruf für die Kirche und für die Welt an Katholiken und alle Menschen guten”. 2020. Web. 15 Mar. 2023.
 • “WHO”. Aktuelle Bericht über Covid-19 Weltweit. N.p., 02 2023. Web.

Korona Hastalığı ve Dindarlık: Konuya Türkiye'nin Erzurum İlinde Hastalığı Atlatmış Dindar Müslüman Hastaların İfadeleri Bağlamında Bir Yaklaşım

Year 2024, Volume: 1 Issue: 20, 16 - 24, 26.03.2024

Abstract

Bu çalışmanın hedefini ifade eden ana araştırma sorusu şudur: “Korona hastalığı, bu hastalığa yakalanan ve dindar olduklarını iddia eden kişilerde inançla ilgili hangi duygu ve düşünceleri uyandırdı?“ Bu nitel çalışmada, Corona hastalığını atlatan 14 kişi araştırma grubunu (örneklemi) oluşturmuştur. Kendilerini inançlı olarak tanımlayan bu kişilerin tamamı Doğu Anadolu'daki Erzurum ilindendir. Bu ilin nüfusunun Türkiye”nin Maramara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki illere göre daha dindar olduğu düşünülmektedir. Araştırmaya örneklem olarak katılanların 12'si erkek ve 2'si kadın olup, kendileri 20-60 yaş arasındadırlar. Maalesef kadın hastalar görüşmeyi kabul hususunda oldukça çekingen davranmış, bu durum ise en çok erkek hastalar ile görüşme durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu bilimsel araştırmada veri toplama aracı olarak telefonla yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Korona pandemisinin bireysel ve toplumsal yaşam üzerinde kapsamlı bir etkiye sahip olduğu son 3 yıllık dönem bir dönüm noktası niteliği kazanmıştır. Pandemi koşulları altında yaşamın dijitalleşmesi ivme kazanmış ve bu durum kendini sosyal yaşamın yeni bir boyutu olarak iyiden iyiye kabul ettirmiştir. Dayanışma, merhamet, aile, arkadaşlık ve güvenlik değerleri pandemi döneminde yeni bir yoğunluk ve önem kazandı. Sağlık güvenliği, değerler hiyerarşisinde en üst sıraya yükseldi. Özellikle sosyal izolasyon, hastalanma ve ölüm korkusu yaşlıları ve kronik hastaları daha da fazla etkiledi. Pandeminin getirdiği olağanüstü durum, hastalıktan etkilenen insanları yaşam ve inanç hakkında yeni bir bilinçle düşünmeye; acı, yaşam ve ölüm gibi olguları inançlarının ışığında yeniden algılamaya ve anlamaya yönlendirdi. Dahası, bu hastalığı yaşayan ve atlatan inananlar arasında yoğun olarak kendini gözlemleme ve muhakeme etme durumu ortaya çıktı. Bu araştırma çerçevesinde mülakata katılan şahısların tümü hastalıkları süresince inançlarından ve ibadetlerinden güç aldıklarını belirtmişlerdir.

References

 • “BBC”. Camiler açılıyor: Hangi önlemler alındı, uyulacak kurallar neler? [The mosques will open their doors. What measures have been taken, what rules will come into force?]. N.p., 28 May. 2020. Television.
 • Domsel, Maike Maria. “Zwischen Vulnerabilität und Resilienz. Christliche und muslimische Religionslehrer*innen im Umgang mit dem Krisenhaften.” In: Österreichisches Religionspädagogisches Forum (ÖRF) 2.30 (2022): 72-90. Print.
 • Dorn, Johannes, Sabine Loch & Anne-Kathrin Vitt. Die Corona-Krise und Strategien der Bewältigung Ergebnisse tiefenpsychologischer Interviews. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2020. Print. Frankfurter, Allgemeiner Zeitung. “Toter Flüchtlingsjunge. Die traurige Geschichte des Aylan Kurdi.” 09 2015. Web. 27 January. 2023.
 • Hillenbrand, Carolin, Detlef Pollack & Yasemin el-Menouar. Religion als Ressource der Krisenbewältigung? Analysen am Beispiel der Coronapandemie. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2023. Print. Kalgı, Mehmet Emin. Koronavirüs Salgını ve Dindarlıkla İlgili Yapılmış Ampirik Çalışmaların Analizleri.. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, LIII / 2021: 111-132.
 • Klaus, Julia. “Suche nach Virus-Ursprung. Coronavirus: Laborunfall oder nicht?” 6 Mar. 2023. Web. 21 Mar. 2023.
 • Murken, Sebastian. “Die Konzeptualisierung von Spiritualität und ‘Höhere Macht’ im Genesungsprogramm der Anonymen Alkoholiker (AA)”. Archiv für Religionspsychologie. Archive for the Psychology of Religion 21.1 (1994): 141-152. Print.
 • Nişancı, Züberyir (2023). Sayılarla Türkiye’de İnanç ve Dindarlık. Istanbul: Mahya Yayıncılık. Retrieved from https://nsp.marmara.edu.tr/dosya/nsp/Resimler/Sayılarla%20Türkiye%27de%20İnanç%20ve%20Dindarlık_ebook.pdf
 • Veritas, liberabit vos. “Ein Aufruf für die Kirche und für die Welt an Katholiken und alle Menschen guten”. 2020. Web. 15 Mar. 2023.
 • “WHO”. Aktuelle Bericht über Covid-19 Weltweit. N.p., 02 2023. Web.
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects World Languages, Literature and Culture (Other)
Journal Section Article
Authors

Mizrap Polat 0000-0001-8702-5929

Adem Urhan 0000-0002-0031-6369

Publication Date March 26, 2024
Submission Date February 23, 2024
Acceptance Date March 20, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 1 Issue: 20

Cite

APA Polat, M., & Urhan, A. (2024). Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum. Doğu Esintileri, 1(20), 16-24.
AMA Polat M, Urhan A. Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum. Doğu Esintileri. March 2024;1(20):16-24.
Chicago Polat, Mizrap, and Adem Urhan. “Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum”. Doğu Esintileri 1, no. 20 (March 2024): 16-24.
EndNote Polat M, Urhan A (March 1, 2024) Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum. Doğu Esintileri 1 20 16–24.
IEEE M. Polat and A. Urhan, “Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum”, Doğu Esintileri, vol. 1, no. 20, pp. 16–24, 2024.
ISNAD Polat, Mizrap - Urhan, Adem. “Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum”. Doğu Esintileri 1/20 (March 2024), 16-24.
JAMA Polat M, Urhan A. Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum. Doğu Esintileri. 2024;1:16–24.
MLA Polat, Mizrap and Adem Urhan. “Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum”. Doğu Esintileri, vol. 1, no. 20, 2024, pp. 16-24.
Vancouver Polat M, Urhan A. Corona Disease and Religiosity: Explained on the Basis of the Statements of Religiously Minded Muslim Patients from the Turkish Province of Erzurum. Doğu Esintileri. 2024;1(20):16-24.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929