Research Article
BibTex RIS Cite

STRUCTURE AND THEME IN ABDULLAH HUSEYIN’S NOVEL TIRED GENERATIONS

Year 2024, Volume: 1 Issue: 20, 1 - 15, 26.03.2024

Abstract

The novel Tired Generations (Udas Naslein) is a novel by Abdullah Hüseyin, published in Urdu in 1963, that enables us to witness one of the important periods in the history of our country and the world. Hüseyin can be called a socialist writer considering his novel Tired Generations. In his work, the author wants to convey to the reader the environment his country is in as a result of its exploitation by the British. Thus, he writes his novel with the desire to announce the problems of the people to the outside world. Hüseyin's work begins with the character named Roşen Ağa, whose name is mentioned in the first chapter, explaining how he became the land owner of the region called Roşen Pur, which he named after himself, and a brief description of Roşen Pur. In Roşen Pur, Muslims, Hindus, Sikhs and Christians live as a community, respectful of each other's religious and cultural values. Although they all have different religious and political views, their social structures, economic activities and lifestyles do not conflict with each other's human values. This depiction of Roşen Pur drawn by Abdullah Hüseyin is a miniature of India of the period.

References

 • Aka, N. (2015). Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı” Romanında Yapı ve İzlek. Dergi Karadeniz, 0(27).
 • Anwar, S., Khan, W., & Ullah, S. (2023). Impact of Khilafat Movement on the politics of British India (1920-1940): A descriptive and exploratory analysis. Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS), Vol. 4, No. 1 (January-June), 118-130, https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/4.1.8
 • Azap, S. (2016). Tölögön Kasımbekov’un Cetilgen Kurak (Olgun Nesil) Romanında Yapı ve İzlek: Sovyet Tipi İnsan Yaratma Süreci. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, Vol. 5, No. 2, (864-839).
 • Çetin, N. (2019). Roman Çözümleme Yöntemi (16. bs). Akçağ Yayınları.
 • Erzen, F. (2016). Fahri Erdinç’in “Ali’nin Biri” Romanında Yapı ve İzlek. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Vol. 2, No. 2, (39-66), https://doi.org/10.20322/lt.65968
 • Eşref, A. B., & Soydan, C. (2022). Urduca-Türkçe Türkçe-Urduca Sözlük (İkinci Baskı, s. 742). Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Hüseyin, A. (2009). Yorgun Nesiller (Zehra Savan, Çev.). Everest Yayınları.
 • Iqbal, Muzaffar. (1993). Abdullah Hussain The Chronicler of Sad Generations. Leo Books.
 • Kanter, M. F. (2009). Structure And Theme In The Novel “Yaprak Dökümü”. Journal of Turkish Studies, Volume 4 Issue 8(4), 1588-1620. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.1011
 • Kayapınar, H. (2006). Müzâraa. İçinde TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/muzaraa
 • Khan, Y., Shafiq, A., Rashid, A., & Farooq, M. (2022). An Entrapped Woman of Poscoloniality: Journeying
 • Through Displacement to İndividuality in Shamsi’s Burnt Shadows. VFAST Transactions on Education and Social Sciences, Volume 10, 278-283, https://doi.org/10.21015/vtess.v10i2.1051
 • Ki̇şmi̇r, A. (2016). Pakistan’ın Kuruluşundan Sonra Sosyal Sorunların Abdullah Hüseyin’in Romanlarına Yansıması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi,658827
 • Kişmir, A. (2016). “Abdullah Hüseyin’in Romanlarında Kadın Teması”. Şarkiyat Mecmuası, Sy. 29 109-119).
 • Kiyani, T. (2019). Representation of Sanjha (United) Punjab in Abdullah Hussein’s The Weary Generations: A Syncretic Analysis. Pakistan Social Sciences Review, 3(1). Vol. 3, No. 1, 38-53 https://doi.org/10.35484/pssr.2019(3-I)03
 • Özcan, A. (2007). "Nevvab", İslam Ansiklopedisi, c.33, s. 67-68 https://islamansiklopedisi.org.tr/nevvab
 • Özcan, A. B. (2012). Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği Urdu Nesri (2. bs). Hdy Yayınları.
 • Reis, K. (1980). Telaş u Tevazun. Eckeyşınıl Book House.
 • Qayyum, M., A., Dr. M., & Aftab, Dr. R. (2022). A Study Of Ideological Implications Of Omissions İn Selftranslation From Urdu To English. Webology, Volume 19, Number 2, 7731-7744 https://www.proquest.com/docview/2695105131?sourcetype=Scholarly%20Journals
 • Rashid, M. (2017). "Bölünme Sonrasi Hint Ve Pakistan Romaninda Göçmen Karakter," In Doğu Göç Edebiyatı , İstanbul: Demavend Yayınları, s.147-152.
 • Stevick, P. (1998). Roman Teorisi (S. Kantarcıoğlu, Çev.). Gazi Üniversitesi.
 • Tekin, M. (1989). Roman Sanatı ve Romanın Unsurları. Selçuk Üniversitesi Basımevi.
 • Yerinde, A. (2006). Münşî. İçinde TDV İslâm Ansiklopedisi, c.32, s. 22-23, https://islamansiklopedisi.org.tr/munsi

ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK

Year 2024, Volume: 1 Issue: 20, 1 - 15, 26.03.2024

Abstract

Yorgun Nesiller romanı (Udas Naslein), Abdullah Hüseyin’in 1963 yılında Urdu dilinde yayınladığı Pakistan ve Hindistan tarihinin önemli dönemlerinden birine tanıklık edilmesini sağlayan romanıdır. Abdullah Hüseyin, Yorgun Nesiller romanı dikkate alındığında toplumcu bir yazar olarak adlandırılabilir. Yazar eserinde ülkesinin İngilizler tarafından sömürülmesi sonucu ülkesinin içinde bulunduğu ortamı okuyucuya aktarmak ister. Böylelikle halkın sorunlarının dış dünyaya duyurulması arzusu ile romanını kaleme alır. Hüseyin’in eseri, birinci bölümde adı geçmekte olan Roşen Ağa isimli karakterin, kendi adını verdiği Roşen Pur adlı bölgenin nasıl toprak sahibi olduğunu aktarması ve Roşen Pur’un kısaca tasvir edilmesi ile başlar. Roşen Pur’da Müslümanlar, Hindular, Sihlerve Hristiyanlar topluluk halinde birbirlerinin dini ve kültürel değerlerine saygılı şekilde yaşarlar. Hepsinin farklı dini ve siyasi görüşleri olmasına ragmen sosyal yapılar, ekonomik faaliyetleri, yaşam tarzları birbirlerinin insani değerleriyle çatışmamaktadırlar. Abdullah Hüseyin’in çizmiş olduğu bu Roşen Pur tasviri dönemin Hindistan’ının bir minyatürüdür.

References

 • Aka, N. (2015). Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı” Romanında Yapı ve İzlek. Dergi Karadeniz, 0(27).
 • Anwar, S., Khan, W., & Ullah, S. (2023). Impact of Khilafat Movement on the politics of British India (1920-1940): A descriptive and exploratory analysis. Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS), Vol. 4, No. 1 (January-June), 118-130, https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/4.1.8
 • Azap, S. (2016). Tölögön Kasımbekov’un Cetilgen Kurak (Olgun Nesil) Romanında Yapı ve İzlek: Sovyet Tipi İnsan Yaratma Süreci. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, Vol. 5, No. 2, (864-839).
 • Çetin, N. (2019). Roman Çözümleme Yöntemi (16. bs). Akçağ Yayınları.
 • Erzen, F. (2016). Fahri Erdinç’in “Ali’nin Biri” Romanında Yapı ve İzlek. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Vol. 2, No. 2, (39-66), https://doi.org/10.20322/lt.65968
 • Eşref, A. B., & Soydan, C. (2022). Urduca-Türkçe Türkçe-Urduca Sözlük (İkinci Baskı, s. 742). Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Hüseyin, A. (2009). Yorgun Nesiller (Zehra Savan, Çev.). Everest Yayınları.
 • Iqbal, Muzaffar. (1993). Abdullah Hussain The Chronicler of Sad Generations. Leo Books.
 • Kanter, M. F. (2009). Structure And Theme In The Novel “Yaprak Dökümü”. Journal of Turkish Studies, Volume 4 Issue 8(4), 1588-1620. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.1011
 • Kayapınar, H. (2006). Müzâraa. İçinde TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/muzaraa
 • Khan, Y., Shafiq, A., Rashid, A., & Farooq, M. (2022). An Entrapped Woman of Poscoloniality: Journeying
 • Through Displacement to İndividuality in Shamsi’s Burnt Shadows. VFAST Transactions on Education and Social Sciences, Volume 10, 278-283, https://doi.org/10.21015/vtess.v10i2.1051
 • Ki̇şmi̇r, A. (2016). Pakistan’ın Kuruluşundan Sonra Sosyal Sorunların Abdullah Hüseyin’in Romanlarına Yansıması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi,658827
 • Kişmir, A. (2016). “Abdullah Hüseyin’in Romanlarında Kadın Teması”. Şarkiyat Mecmuası, Sy. 29 109-119).
 • Kiyani, T. (2019). Representation of Sanjha (United) Punjab in Abdullah Hussein’s The Weary Generations: A Syncretic Analysis. Pakistan Social Sciences Review, 3(1). Vol. 3, No. 1, 38-53 https://doi.org/10.35484/pssr.2019(3-I)03
 • Özcan, A. (2007). "Nevvab", İslam Ansiklopedisi, c.33, s. 67-68 https://islamansiklopedisi.org.tr/nevvab
 • Özcan, A. B. (2012). Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği Urdu Nesri (2. bs). Hdy Yayınları.
 • Reis, K. (1980). Telaş u Tevazun. Eckeyşınıl Book House.
 • Qayyum, M., A., Dr. M., & Aftab, Dr. R. (2022). A Study Of Ideological Implications Of Omissions İn Selftranslation From Urdu To English. Webology, Volume 19, Number 2, 7731-7744 https://www.proquest.com/docview/2695105131?sourcetype=Scholarly%20Journals
 • Rashid, M. (2017). "Bölünme Sonrasi Hint Ve Pakistan Romaninda Göçmen Karakter," In Doğu Göç Edebiyatı , İstanbul: Demavend Yayınları, s.147-152.
 • Stevick, P. (1998). Roman Teorisi (S. Kantarcıoğlu, Çev.). Gazi Üniversitesi.
 • Tekin, M. (1989). Roman Sanatı ve Romanın Unsurları. Selçuk Üniversitesi Basımevi.
 • Yerinde, A. (2006). Münşî. İçinde TDV İslâm Ansiklopedisi, c.32, s. 22-23, https://islamansiklopedisi.org.tr/munsi
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects World Languages, Literature and Culture (Other)
Journal Section Article
Authors

Esma Yüsra Deveci 0009-0001-9792-7827

Hakan Kuyumcu 0000-0003-3927-8782

Publication Date March 26, 2024
Submission Date March 6, 2024
Acceptance Date March 23, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 1 Issue: 20

Cite

APA Deveci, E. Y., & Kuyumcu, H. (2024). ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK. Doğu Esintileri, 1(20), 1-15.
AMA Deveci EY, Kuyumcu H. ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK. Doğu Esintileri. March 2024;1(20):1-15.
Chicago Deveci, Esma Yüsra, and Hakan Kuyumcu. “ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK”. Doğu Esintileri 1, no. 20 (March 2024): 1-15.
EndNote Deveci EY, Kuyumcu H (March 1, 2024) ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK. Doğu Esintileri 1 20 1–15.
IEEE E. Y. Deveci and H. Kuyumcu, “ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK”, Doğu Esintileri, vol. 1, no. 20, pp. 1–15, 2024.
ISNAD Deveci, Esma Yüsra - Kuyumcu, Hakan. “ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK”. Doğu Esintileri 1/20 (March 2024), 1-15.
JAMA Deveci EY, Kuyumcu H. ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK. Doğu Esintileri. 2024;1:1–15.
MLA Deveci, Esma Yüsra and Hakan Kuyumcu. “ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK”. Doğu Esintileri, vol. 1, no. 20, 2024, pp. 1-15.
Vancouver Deveci EY, Kuyumcu H. ABDULLAH HÜSEYİN’İN YORGUN NESİLLER ROMANINDA YAPI VE İZLEK. Doğu Esintileri. 2024;1(20):1-15.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929