PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Investigation of Private Language Argument in the Context of the Concept of Language-game and the Use of Metaphor as a Possibility of New Game in Wittgenstein’s Thougt

Year 2013, Issue 4, 149 - 174, 01.12.2013

Abstract

In this study, the thought of Wittgenstein which were revealed in Philosophical Investigations will be discussed in the context of the concept of language-game. Also the intersubjective structure of the language will be investigated by the force of the corporate structure of rules and actuality

References

 • Arıstoteles (2000). Retorik. çev.: M. H. Doğan. Yapı Kredi Yay. İstanbul.
 • Bloor. David. (2002). “Kurumlar Olarak Kurallar”. çev: Kemal Atakay. Co- gito Düşünce Dergisi. s. 222-239 Sayı:33-Güz.
 • Dilman. İlham. (2002). “Wittgenstein’da Ruh Kavramı”. Cogito Düşünce Dergisi. ss. 190-220. Sayı: 33-Güz.
 • Feyerabend. Paul. (2002). “Wittgenstein’ın Felsefi Araştırmaları”. çev: Do- ğan Şahiner. Cogito Düşünce Dergisi. s. 155-189. Sayı:33-Güz.
 • Fogelın. Robert J. (2002). “Wittgenstein’ın Felsefe Eleştirisi”. çev.: Tuncay Birkan. Cogito Düşünce Dergisi. s. 80-102. Sayı:33-Güz. Garwer. Newton. (2002). “Gramer Olarak Felsefe”. çev: Sevinç Altınçekiç. Cogito Düşün- ce Dergisi. s. 106-154. Sayı:33-Güz. Krıpke. Saul. (2007). Kurallar ve Özel Dil. çev: Berat Açıl. Litera Yayıncılık. İstanbul.Kenny. Anthony. (1973). Wittgenstein. Harward University Pres. Cambridge.Lakoff G. Johnson. M. (2005). Metaforlar: Hayat. Anlam ve Dil. Paradigma Yay. İstanbul.
 • Schrıft. Alan D. (2002) “Dil. Metafor ve Retorik”. çev: Hüsamettin Arslan. İnsan Bilimlerine Prolegomena. (ed. H. Arslan) ss.3-28. Paradigma Yay. İstanbul.
 • Soykan. Ömer Naci. (2006a). Felsefe ve Dil. 2.Baskı. MVT Yay. İstanbul. Soykan. Ömer Naci. (2006b). Wittgenstein, Yaşamı Felsefesi Yapıtları. İs- tanbul.Rorty. Richard. (1995). Olumsallık İroni ve Dayanışma. çev: M. Küçük. A. Türker. Ayrıntı Yay. İstanbul.Wıttgensteın. L. (1997). Estetik. Ruhbilim, Dinsel İnanç Üzerine –Dersler ve Söyleşiler-. der.: Cyrill Battett. çev.: A.Bâki Güçlü. Bilim ve Sanat Yay. Ankara.Wıttgensteın. L. (1998). Felsefi Soruşturmalar. çev: Deniz Kanıt. Küyerel Yayınları. İstanbul.

WİTTGENSTEİN’DA ‘DİL-OYUNU’ KAVRAMI BAĞLAMINDA ‘ÖZEL-DİL SORUNU’NUN VE YENİ BİR OYUN OLANAĞI OLARAK METAFOR KULLANIMININ İNCELENMESİ

Year 2013, Issue 4, 149 - 174, 01.12.2013

Abstract

Bu çalışmada, Wittgenstein’ın Felsefi Soruşturmalar’da ortaya koyduğu düşünceler, dil-oyunu kavramı bağlamında tartışılacaktır. Bununla birlikte, kuralların kurumsal yapısının ve dilin edimselliğinin gereği olan dilin özneler-arası yapısı incelenecektir. Bu incelemede, özel-dil sorunu, dildeki metafor kullanımı bağlamında tartışılacaktır. Bu tartışmayla, bir metafor ile forme edilmiş yeni bir kural izleme oyunu olarak, ‘Yeni’ bir diloyununun olasılığı, bu oyunun bir yaratım mı yoksa eski bir oyundan bir türetim mi olduğu sorusu bağlamında incelenecektir

References

 • Arıstoteles (2000). Retorik. çev.: M. H. Doğan. Yapı Kredi Yay. İstanbul.
 • Bloor. David. (2002). “Kurumlar Olarak Kurallar”. çev: Kemal Atakay. Co- gito Düşünce Dergisi. s. 222-239 Sayı:33-Güz.
 • Dilman. İlham. (2002). “Wittgenstein’da Ruh Kavramı”. Cogito Düşünce Dergisi. ss. 190-220. Sayı: 33-Güz.
 • Feyerabend. Paul. (2002). “Wittgenstein’ın Felsefi Araştırmaları”. çev: Do- ğan Şahiner. Cogito Düşünce Dergisi. s. 155-189. Sayı:33-Güz.
 • Fogelın. Robert J. (2002). “Wittgenstein’ın Felsefe Eleştirisi”. çev.: Tuncay Birkan. Cogito Düşünce Dergisi. s. 80-102. Sayı:33-Güz. Garwer. Newton. (2002). “Gramer Olarak Felsefe”. çev: Sevinç Altınçekiç. Cogito Düşün- ce Dergisi. s. 106-154. Sayı:33-Güz. Krıpke. Saul. (2007). Kurallar ve Özel Dil. çev: Berat Açıl. Litera Yayıncılık. İstanbul.Kenny. Anthony. (1973). Wittgenstein. Harward University Pres. Cambridge.Lakoff G. Johnson. M. (2005). Metaforlar: Hayat. Anlam ve Dil. Paradigma Yay. İstanbul.
 • Schrıft. Alan D. (2002) “Dil. Metafor ve Retorik”. çev: Hüsamettin Arslan. İnsan Bilimlerine Prolegomena. (ed. H. Arslan) ss.3-28. Paradigma Yay. İstanbul.
 • Soykan. Ömer Naci. (2006a). Felsefe ve Dil. 2.Baskı. MVT Yay. İstanbul. Soykan. Ömer Naci. (2006b). Wittgenstein, Yaşamı Felsefesi Yapıtları. İs- tanbul.Rorty. Richard. (1995). Olumsallık İroni ve Dayanışma. çev: M. Küçük. A. Türker. Ayrıntı Yay. İstanbul.Wıttgensteın. L. (1997). Estetik. Ruhbilim, Dinsel İnanç Üzerine –Dersler ve Söyleşiler-. der.: Cyrill Battett. çev.: A.Bâki Güçlü. Bilim ve Sanat Yay. Ankara.Wıttgensteın. L. (1998). Felsefi Soruşturmalar. çev: Deniz Kanıt. Küyerel Yayınları. İstanbul.

Details

Other ID JA59YJ22BA
Journal Section Research Article
Authors

Ömer Faik ANLI This is me

Publication Date December 1, 2013
Submission Date December 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue 4

Cite

APA Anlı, Ö. F. (2013). WİTTGENSTEİN’DA ‘DİL-OYUNU’ KAVRAMI BAĞLAMINDA ‘ÖZEL-DİL SORUNU’NUN VE YENİ BİR OYUN OLANAĞI OLARAK METAFOR KULLANIMININ İNCELENMESİ . Dört Öge , (4) , 149-174 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40200/478578