PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Positive Scientist In Ottoman: Aram Margosyan

Year 2013, Issue 4, 139 - 147, 01.12.2013

Abstract

Aram Margosyan Efendi is one of the major scholars, who grew up in Ottoman in 19th century. He was born in 1853 in İstanbul as a son of an Armenian, Kirkor Margosyan. After he received his early education in İstanbul, he went to Paris to continue his education. When he graduated, he returned to İstanbul and he held important government positions. He is known for his written works and teaching at Turuk u Maabir Mektebi (Yollar ve Geçitler Mektebi). In this article, some information about his life and works will be given. Furthermore, one of his works, Hesâb-ı Tahlili Kitab-ı Evvel Hesâb-ı Tefâzülî, in which Differential Calculations are explained, will be introduced

References

 • Aram Margosyan (1304/1887), Hesâb-ı Tahlili Kitab-ı Evvel Hesâb-ı Tefâzüli, İstanbul: Matbaa-i Daire-i Askeriyye.
 • Engin, Vahdettin (2003), Mekteb-i Sultanî, İstanbul: Galatasaraylılar Derneği.
 • İhsanoğlu, Ekmeleddin (1990), Darülfünûn Tarihçesine Giriş I (İlk İki Teşebbüs), Belleten, Sayı 210, s. 699-738
 • Koçer, Hasan Ali (1970), Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923),  İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kaçar, Mustafa (2012), İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz, İstanbul: İTÜ Yayınları.
 • Mehmed Esad (1312), Mir’ât-ı Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn, İstanbul: Karabet Matbaası.
 • Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi Zeyli (2011), Cilt 2, İstanbul: IRCICA.
 • Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi (1999), Cilt 1 ve 2, Yayına Hazırlayanlar: E. İh- sanoğlu, R. Şeşen, C. İzgi, İstanbul: IRCICA.
 • Pamukciyan, Kevork (2003), Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar: Biyografi leriyle Ermeniler, Yayına Hazırlayan: Osman Köker, İstanbul: Aras Yayınları.
 • Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye (1301), 39. Sene, İstanbul Maarif Neziresi Celilesi.
 • Şahin, Gürsoy (2008), “Osmanlı Devleti’nde Ermeni Tercümanlar”, Ermeni Araştır- maları, Sayı 30, s. 65-89.

OSMANLI’DA BİR MÜSBET BİLİMCİ: ARAM MARGOSYAN

Year 2013, Issue 4, 139 - 147, 01.12.2013

Abstract

1 Aram Margosyan Efendi 19. yüzyılda Osmanlı’nın yetiştirdiği önemli bilim adamlarından birisidir. 1853 yılında İstanbul’da Ermeni bir ailede Kirkor Margosyan’ın oğlu olarak doğmuştur. İlk tahsilini İstanbul’da yaptıktan sonra Paris’te eğitim almış ve döndükten sonra devlette önemli memuriyetlerde bulunmuştur. Turuk u Maabir (Yollar ve Geçitler Mektebi) Mektebi’nde yapmış olduğu öğretmenlik görevi ve yazmış olduğu eserlerle bilinmektedir. Makalede, kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Ayrıca eserlerinden diferansiyel hesabın anlatıldığı matematiksel analiz kitabı Hesâb-ı Tahlili Kitab-ı Evvel Hesâb-ı Tefâzüli tanıtılacaktır

References

 • Aram Margosyan (1304/1887), Hesâb-ı Tahlili Kitab-ı Evvel Hesâb-ı Tefâzüli, İstanbul: Matbaa-i Daire-i Askeriyye.
 • Engin, Vahdettin (2003), Mekteb-i Sultanî, İstanbul: Galatasaraylılar Derneği.
 • İhsanoğlu, Ekmeleddin (1990), Darülfünûn Tarihçesine Giriş I (İlk İki Teşebbüs), Belleten, Sayı 210, s. 699-738
 • Koçer, Hasan Ali (1970), Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923),  İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kaçar, Mustafa (2012), İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz, İstanbul: İTÜ Yayınları.
 • Mehmed Esad (1312), Mir’ât-ı Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn, İstanbul: Karabet Matbaası.
 • Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi Zeyli (2011), Cilt 2, İstanbul: IRCICA.
 • Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi (1999), Cilt 1 ve 2, Yayına Hazırlayanlar: E. İh- sanoğlu, R. Şeşen, C. İzgi, İstanbul: IRCICA.
 • Pamukciyan, Kevork (2003), Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar: Biyografi leriyle Ermeniler, Yayına Hazırlayan: Osman Köker, İstanbul: Aras Yayınları.
 • Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye (1301), 39. Sene, İstanbul Maarif Neziresi Celilesi.
 • Şahin, Gürsoy (2008), “Osmanlı Devleti’nde Ermeni Tercümanlar”, Ermeni Araştır- maları, Sayı 30, s. 65-89.

Details

Other ID JA45DK99VJ
Journal Section Research Article
Authors

Ayşe KÖKCÜ This is me

Publication Date December 1, 2013
Submission Date December 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue 4

Cite

APA Kökcü, A. (2013). OSMANLI’DA BİR MÜSBET BİLİMCİ: ARAM MARGOSYAN . Dört Öge , (4) , 139-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40200/478588