Year 2016, Volume , Issue 9, Pages 63 - 73 2016-06-01

Kant ve Platon’da Güzellik Sorunsalı Üzerine
Kant and Plato on the Problem of Beauty

Oğuz HAŞLAKOĞLU [1]


Güzellik sorunsalı temelde genel ve tümel kavram altında göreceli ve bireysel esaslı duyusal tecrübe olarak ortaya çıkar. Güzelliğin genel/evrensel özelliğinin ne olduğu ve öznel ve duyusal kökenleri itibariyle hangi koşullar altında sağlanabileceği burada ele alınan sorundur. Bu anlamda, Platoncu ve Kantçı yaklaşımları onların bu konuyla ilgili temel düşünceleriyle sınırlamak kaydıyla kıyasladığımızda tümüyle çelişik sonuçlar sunduklarını görürüz. Böylece de iki düşünceyi güzellik esasında karşılaştırdığımızda düşünce tarihinin güzellik sorunsalı ekseninde birbirine karşıt bu iki konumunda kapsayıcı anlamda içerildiğini görürüz. Dolayısıyla da Kant hem Yargıgücünün Eleştirisi’nde yaptığı güzellik çözümlemesinde hem de yine aynı kitapta söz konusu ‘sembol’ tanımıyla eleştirel anlamda ele alınacak. Karşılaştırmalı olarak; Platon’un ilk kez düşünce tarihine ismini verip yetkin bir biçimde tanımladığı philosophia’yı güzellik tecrübesi üzerine inşa etmiş olduğundan tespitle “felsefe”nin Platon diyaloglarında tanımlandığı biçimiyle tecrübi ontoloji esasında başlı başına bir estetik olduğu ortaya konulacak. Sonuç olaraksa bu mesele hakkında iki görüş birlikte ele alınarak güzellik sorunsalının anlaşılmasında “sembol” kavramını ölçüt ve rehber alacak kısa bir yaklaşım sunulacak
The problem of beauty emerges as a relative and individual sensual experience under a general and universal concept. As to what that general/universal property of beauty is and under which conditions it can be satisfied in view of its subjective and sensual origins will be the problem to be dealt with here. In that vein, we will be contrasting two different approaches, namely Kantian and Platonic and consequently restrict ourselves to their thoughts on this issue which seem to come up with totally contradictory results. Thus, contrasting of the two may seem in a way as a spanning of the history of thinking on the problem of beauty in its two basic antithetical positions. Accordingly, Kant will be discussed critically in his analysis of beauty in Critique of the Power of Judgment together with his crucial definition of “symbol” at the end of the first part of the book. In contrast, Plato will be discussed as to his notion of philosophy itself being dependent upon the experience of beauty, only to discover that according to his thought, aesthetics is philosophy as the ontological experience per se. Conclusively, the difference between two views on that matter will be discussed taking up symbol as a necessary criterion and a guide for understanding the problem of beauty itself
  • Kant, Immanuel. Gesammelte Schriften, Hrsg.: Bd. 1-22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Bd. 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin, 1900 et seqq.
  • Kant, Immanuel (1992). Critique of Pure Reason, trans. by Norman Kemp Smith, Macmillan.
  • This study is the renewed and the enhanced version of a paper presented at the “17th Interna
  • tional Aesthetics Congress” (9-13 July 2007, Ankara).
  • Kant, Immanuel (1999). Critique of Pure Reason, ed. & trans. by Paul Guyer & Allen W. Wood, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Kant, Immanuel (2000). Critique of the Power of judgment, trans. by Paul Guyer & Eric Matthews, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Kant, Immanuel (2007). Critique of judgment, trans. by James Creed Meredith, Revised, edited, and introduced by Nicholas Walker, Oxford: Oxford University Press.
  • Plato (1997). Complete Works, Edited, with Introduction and Notes, by John M. Cooper, Associate Editor: D. S. Hutchinson, Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company.
Other ID JA36CY49AS
Journal Section Research Article
Authors

Author: Oğuz HAŞLAKOĞLU

Dates

Application Date : June 1, 2016
Publication Date : June 1, 2016

APA Haşlakoğlu, O . (2016). Kant ve Platon’da Güzellik Sorunsalı Üzerine . Dört Öge , (9) , 63-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40210/478773