Year 2016, Volume , Issue 9, Pages 191 - 200 2016-06-01

Salih Zeki’nin Matematik Felsefesine Bakışı: Nâmütenâhî
Salih Zeki’s View to Philosophy of Mathematics: Nâmütenâhî

Müjdat TAKICAK [1]


Salih zeki, Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan sonra yetiştirdiği önemli matematikçilerdendir. Bu çalışmada “Nâmütenâhî” isimli makalesi incelenmiştir. “Nâmütenâhî” makalesinde Salih zeki’nin, Avrupa’da matematik felsefesi alanında yapılan tartışmalara katıldığı ve sezgici ekole taraf olduğu tespit edilmiştir
In 19th century, Salih zeki is one of the important mathematicians at Ottoman Empire. This study is about of his article “Nâmütenâhî”. It has been determined that Salih zeki joined to discusses about the philosophy of mathematics in Europe and he defended opinion of intuitionism
  • Brouwer, L. E. (2004). “Sezgicilik Üzerine Konuşmalar”. B. S. Gür (Ed.), Matematik Felsefesi. Ankara: Kadim Yayınları.
  • Saraç, C. (1994). “Salih Zeki Bey’in Nâmütenâhî İsimli Makalesi”. Bilim Tarihi, 3(30), 3-6.
  • Zeki, S. (1332 H.). “Nâmütenâhî”. Darulfünûn Fünûn Fakültesi Mecmuası, 1(1), 5-36.
Other ID JA68SN83NB
Journal Section Research Article
Authors

Author: Müjdat TAKICAK
Institution: Doktora öğrencisi, Ankara Üniversitesi, dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 1 Sonsuzluk.

Dates

Application Date : June 1, 2016
Publication Date : June 1, 2016

APA Takıcak, M . (2016). Salih Zeki’nin Matematik Felsefesine Bakışı: Nâmütenâhî . Dört Öge , (9) , 191-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40210/478779