Year 2016, Volume , Issue 9, Pages 75 - 104 2016-06-01

Celaleddin Devvani’nin, Tûsî’nin “Külli Akıl” Diye Adlandırılan Sıyrık Tözleri İsbat Hakkındaki Risalesi Şerhi
Celaleddin Devani for the epistle About the Proof of Siyrik Tozleri named as “kulli akil” by Tûsî

Recep DURAN [1]


Bu çalışmada öncelikle 15. yüzyıl düşünürü Celaleddin Devvani’nin, Nasır Tûsî’nin “Külli Akıl” diye adlandırılan Sıyrık Tözleri İsbat Hakkındaki Risalesinin Şerhi ele alınıp değerlendirilecek, ardından söz konusu risalenin Türkçesi verilerek okuyucuların ilgisine sunulacaktır
In this paper, commentary of Celaleddin Devani for the epistle About the Proof of Siyrik Tozleri named as “kulli akil” by Nasir Tusi is addressed primarily and then Turkish version of commentary at issue is submitted to auduince interest
Other ID JA33EY58EK
Journal Section Research Article
Authors

Author: Recep DURAN
Institution: Doç. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Dates

Application Date : June 1, 2016
Publication Date : June 1, 2016

APA Duran, R . (2016). Celaleddin Devvani’nin, Tûsî’nin “Külli Akıl” Diye Adlandırılan Sıyrık Tözleri İsbat Hakkındaki Risalesi Şerhi . Dört Öge , (9) , 75-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40210/478790