Year 2016, Volume , Issue 9, Pages 131 - 138 2016-06-01

Kısaca İbn Sellum diye bilinen Salih Nasrulah b. Sellum el-Halebi, Hıristiyan bir
ottoman Chief Physician Sālih Naṣrallah b. Sallūm al-Ḥalabī

Salim AYDÜZ [1]


ailenin mensubu olarak Halep’te doğmuş, daha sonra Müslüman olmuştur. Halep’in en büyük hastanesinde tıp eğitimi aldı ve Halep valisinin özel hekimi olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul’a taşındı ve 1655 yılında saray tabipleri arasına girdi. Daha sonra Fatih Daruşşifası’na hekimbaşı olarak tayin edildi ve Hammalzade Mehmet Efendi’nin yerine Hekimbaşı oldu. Tıp üzerine bazı kitapla telef etti. Osmanlı Devleti’nde Paraselsul tıbbının öncülerinden birisi oldu
Sālih Naṣrallah b. Sallūm al-Ḥalabī was known as Ibn Sallūm. He was born in Aleppo a Christian, and later in life, he reverted to Islam. He studied medicine in the main hospital of Aleppo. First he worked for the governor of Aleppo and later on moved to Istanbul. In Istanbul, entered the Royal Physicians (atibbā-i hāssa) service in 1655; he was appointed to Fatih Dār al-Shifa as Chief Physician and succeeded Hammalzāda Mehmed Efendi as Chief Physician. He wrote few books on Medicine. He was one of representative of the Paracelsuian medicine in the Ottoman State
Other ID JA23FZ59TP
Journal Section Research Article
Authors

Author: Salim AYDÜZ

Dates

Application Date : June 1, 2016
Publication Date : June 1, 2016

APA Aydüz, S . (2016). Kısaca İbn Sellum diye bilinen Salih Nasrulah b. Sellum el-Halebi, Hıristiyan bir . Dört Öge , (9) , 131-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40210/478794