Year 2017, Volume , Issue 11, Pages 39 - 41 2017-06-01

Ali Sedad Bey’in İkmâl-i Temyîz’i
İkmâl-i Temyîz by Ali Sedad

Remzi DEMİR [1] , Çiğdem ÖZBAY [2]


Son dönem Osmanlı düşünürlerinden ve bilginlerinden biri de büyük tarihçimiz ve hukukçumuz Ahmed Cevdet Paşa’nın oğlu Ali Sedad Bey’dir. Daha ziyade Mîzânü’l-’Ukûl fî’l-Mantık ve’l-Usûl (Mantık ve Yöntembilimde Akılların Ölçütü, 1885) adlı mantık çalışmasıyla tanınan Ali Sedad Bey, mantığın yanı sıra matematik, fizik1 ve filolojiyle de ilgilenmiş ve bu alanlarda da mühim risaleler kaleme almıştır.İkmâl-i Temyîz adlı küçük risalesi ise, felsefe ve kelâmla ilgilidir ve onun farklı bir yönünün aydınlanmasına yardımcı olmaktadır.Bu çalışmada, söz konusu bu eserin çevrimyazı ve yalınlaştırılmış metinleri verilecek ve düşünce tarihimiz açısından önemi gösterilecektir
Ali Sedad Bey was one of the late Ottoman thinkers and intellectuals and was the son of our great historian and legist Ahmed Cevdet Paşa. He is known for his logic book called Mîzânü’l-’Ukûl fî’l-Mantık ve’l-Usûl (Criterium of Intelligence in Logic and Methodology, 1885). He was interested in mathematics, physics, philology in addition to logic and wrote important pamphlets in those fields.İkmâl-i Temyîz is about philosophy and kalam and is important for the clarification of a different aspect of his thought.In this study, transliteration and simplification of the İkmâl-i Temyîz will be presented and then its importance in the Turkish Intellectuel History will be discussed
Other ID JA28EC42EM
Journal Section Research Article
Authors

Author: Remzi DEMİR
Institution: Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı.

Author: Çiğdem ÖZBAY

Dates

Application Date : June 1, 2017
Publication Date : June 1, 2017

APA Demir, R , Özbay, Ç . (2017). Ali Sedad Bey’in İkmâl-i Temyîz’i . Dört Öge , (11) , 39-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40212/478812