Year 2017, Volume , Issue 11, Pages 91 - 102 2017-06-01

Schopenhauer’de Sanat, Deha ve İletişimsizliğin Ayrıcalıklı Konumu
The Privileged Positions of Art, Genius and Miscommunication in Schopenhauer

Bulut YAVUZ [1]


Bu yazı, Schopenhauer’in İsteme ve Tasarım Olarak Dünya kitabını temel alarak, kitabının başlangıcında kullandığı tırnak işaretinin sanat görüşüne nasıl bir kapı araladığını göstermeyi amaçlamaktadır. Sanat, deha, idea gibi sanat görüşünün temelinde yer alan kavramların bu noktadan okunduğunda bize neyi verdiğini göstermek de bu metnin temel derdini oluşturur. Bunun gerçekleştirilmesi için, Schopenhauer’in metninin iletişim olanaklarını nereye konumladığı ve onun sistemindeki anomalilerin, kendi sistemi içerisinde nasıl da kurucu bir rol üstlendiği belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu hem Schopenhauer’in hem de onun sanat görüşünü oluşturan kavramların, felsefe tarihindeki önemini bir kez daha gösterecektir
This paper, based on Schopenhauer’s The World As Will and Representation, aims to show how Schopenhauer opens a new space for his view on art with his use of the quatation marks in the opening sentence of his work. The main subject of this text is also to show what the main concepts of his view on art; especially art, genius and idea, which are of fundamental importance, provides from this point of view. To execute this, the text endeavours to disambiguate the book’s position about possibility of communication and the foundational role of his system’s anomalies. This will show the importance of Schopenhauer’s understanding and of his concepts which provide a privileged positon to his view on art in the history of philosophy
  • Derrida, J. (2011). Mahmuzlar: Nietzsche’nin Üslupları. Ali Utku-Mukadder Erkan (Ed.), Nietzschelerin Şöleni içinde (s. 137-188), çev: Ali Utku-Mukadder Erkan, İstanbul: Otonom.
  • Desmond, W. (2003). Art, Origins, Otherness, Albany, NY: State University of New York.
  • Janaway, C. (1996). Knowledge and Tranquility: Schopenhauer on the Value of Art. Dale Jacquette (Ed.), Schopenhauer, Philosophy and the Arts içinde (s. 39-61), NY: Camb- ridge University.
  • Kant, I. (2006), Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev: Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea.
  • Krukowski, L. (1996). Schopenhauer and the Aesthetics of Creativity. Dale Jacquette (Ed.), Schopenhauer, Philosophy and the Arts içinde (s. 62-80), NY: Cambridge University.
  • Platon (2008). Devlet, çev: Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, İstanbul: Türkiye İş Ban- kası
  • Sans, E. (2006). Schopenhauer, çev: Işık Ergüden, Ankara: Dost.
  • Schopenhauer, A. (2009). İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, çev: Levent Özşar, İstanbul: Bib- los.
  • Schopenhauer, A. (1958). The World As Will and Representation vol II, çev: E. F. J. Payne, NY: Dover.
  • Scruton, R. (2015). Modern Felsefenin Kısa Tarihi, Çev. Utku Özmakas-Ümit Hüsrev Yolsal, İstanbul: Dipnot.
Other ID JA92ZS25CN
Journal Section Research Article
Authors

Author: Bulut YAVUZ

Dates

Application Date : June 1, 2017
Publication Date : June 1, 2017

APA Yavuz, B . (2017). Schopenhauer’de Sanat, Deha ve İletişimsizliğin Ayrıcalıklı Konumu . Dört Öge , (11) , 91-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40212/478817