PDF EndNote BibTex RIS Cite

Mehmet Ziya and Tarih-i Sanayi

Year 2017, Issue 11, 169 - 182, 01.06.2017

Abstract

While still not being at the desired level, specific or generic studies in Turkey on the history of industry and technology extends back to the end of the 19th century. Starting from this date, signs of revival, especially regarding history of industry -albeit being a bit miniscule - have been observed. One of the exemplary works of this mobilization is the “History of Industry” by Mr. Mehmet Ziya, who earned nickname of “ceremony organizer” because of the fact that he assembled meetings on the days of important events in terms of Turkish history as well as on the death anniversaries of people who left a mark. In this study, mentioned work of Mr. Mehmet Ziya will be introduced and his significance in the history of industry and technology studies will be mentioned

References

 • Berkes, N., (2003), Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: YKY.
 • Damlıbağ, F., (2015), OTAM, 37/Bahar 2015, s. 19-60.
 • Esad, M., (1891). Tarih-i Sanayi, İstanbul.
 • Fazıl, N., (1888). Sana-yi Cesime, İstanbul.
 • Freely, J., (2010). Alaaddin’in Lambası, Yunan Bilimi İslam Dünyası Üzerinden Avrupa’ya Nasıl Ulaştı, İzmir: Şenocak.
 • Gökmen, A., (2005), Aydın Vilayeti İdâdî Mektepleri, (Bildiri), Celal Bayar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, II. Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, Manisa.
 • Karavelioğlu, M., (2010). “İhtifalci Mehmet Ziya Bey ve İstanbul ve Boğaziçi adlı eseri”, Feridun M. E. (Ed). İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul içinde (s. 335-349), İstanbul.
 • Outendirck, F., (1867). La Turquie a Propos de L’Exposition Universelle de 1867, Paris: Typographie De. Ad.
 • Tekeli, S., Kahya, E., Dosay, M., Demir, R., Topdemir, H. G, Unat, Y., Aydın, A. K., (2010), Bilim Tarihine Giriş. Ankara: Nobel.
 • Tekdemir, A., (2013), 1867 Paris Sergisi ve Sultan Abdülaziz’in Sergiyi Ziyareti, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 6, Temmuz-2013, s. 1-19, Tekir- dağ.
 • Yıldırım, M. A., (2012), II. Meşrutiyet Devrinde Vilayet Sanayi Mekteplerini Yeniden Ya- pılandırma Girişimleri: Vilâyet Sanayi Mektepleri Tertibatı, Tarih Araştırmaları Der- gisi, c. XXXI, 52, s.135-170.
 • Ziya, M., (1892). Tarih-i Sanayi, İstanbul.

Mehmet Ziya ve Tarih-i Sanayi

Year 2017, Issue 11, 169 - 182, 01.06.2017

Abstract

Ülkemizde özel veya genel konulu sanayi ve teknoloji tarihi konulu çalışmaları henüz istenilen seviyede olmamakla birlikte, başlangıcı XIX. yüzyılın sonuna kadar uzanmaktadır. Bu tarihten itibaren özellikle sanayi tarihi konusunda az da olsa bir canlanma görülmektedir. Bu hareketlenmenin önemli eserlerinden biri de Mehmet Ziya Bey’in Tarih-i Sanayi adlı yapıtıdır. Bu makalemizde, Türk tarihinin önemli olaylarında veya iz bırakmış kişilerin ölüm yıldönümlerinde anma toplantıları düzenlediği için “İhtifalci” lakabı alan Mehmet Ziya Bey’in kitabı tanıtılacak ve sanayi ve teknoloji tarihi çalışmalarındaki yeri ve önemi üzerinde durulacaktır

References

 • Berkes, N., (2003), Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: YKY.
 • Damlıbağ, F., (2015), OTAM, 37/Bahar 2015, s. 19-60.
 • Esad, M., (1891). Tarih-i Sanayi, İstanbul.
 • Fazıl, N., (1888). Sana-yi Cesime, İstanbul.
 • Freely, J., (2010). Alaaddin’in Lambası, Yunan Bilimi İslam Dünyası Üzerinden Avrupa’ya Nasıl Ulaştı, İzmir: Şenocak.
 • Gökmen, A., (2005), Aydın Vilayeti İdâdî Mektepleri, (Bildiri), Celal Bayar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, II. Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, Manisa.
 • Karavelioğlu, M., (2010). “İhtifalci Mehmet Ziya Bey ve İstanbul ve Boğaziçi adlı eseri”, Feridun M. E. (Ed). İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul içinde (s. 335-349), İstanbul.
 • Outendirck, F., (1867). La Turquie a Propos de L’Exposition Universelle de 1867, Paris: Typographie De. Ad.
 • Tekeli, S., Kahya, E., Dosay, M., Demir, R., Topdemir, H. G, Unat, Y., Aydın, A. K., (2010), Bilim Tarihine Giriş. Ankara: Nobel.
 • Tekdemir, A., (2013), 1867 Paris Sergisi ve Sultan Abdülaziz’in Sergiyi Ziyareti, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 6, Temmuz-2013, s. 1-19, Tekir- dağ.
 • Yıldırım, M. A., (2012), II. Meşrutiyet Devrinde Vilayet Sanayi Mekteplerini Yeniden Ya- pılandırma Girişimleri: Vilâyet Sanayi Mektepleri Tertibatı, Tarih Araştırmaları Der- gisi, c. XXXI, 52, s.135-170.
 • Ziya, M., (1892). Tarih-i Sanayi, İstanbul.

Details

Other ID JA99JH84TJ
Journal Section Research Article
Authors

Yavuz Selim DOKUMACI>

0000-0001-7860-2974

Publication Date June 1, 2017
Application Date June 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume , Issue 11

Cite

APA Dokumacı, Y. S. (2017). Mehmet Ziya ve Tarih-i Sanayi . Dört Öge , (11) , 169-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40212/478830