PDF EndNote BibTex RIS Cite

Portekiz’de çağdaş Bilim Tarihiyle İlgili Görüşler

Year 2017, Issue 12, 233 - 250, 01.12.2017

Abstract

işi, özellikle bilim tarihi kaynaklarının sistematik bir dökümüne ulaşılamaması nedeniyle oldukça güçtür. Bu çalışmada, tarihsel malzemeye eklenebilecek soru türleri için kullanılabilir uzun ta- rih dönemlerini plânlayan 20. yüzyıl kaynaklarından bir bölümünü seçtik. Dört farklı kaynak türünü sembolik olarak temsil etmek üzere, bir dergiyi , bir anma münasebetiyle düzenlenmiş kongre bildirilerini (1940), iki bilim tarihçisinin kitaplarını (1950’lerden bu yana) ve son olarak Lizbon Bilimler Akademisinin 100. Kuruluş Yıldönümü kutlaması hatıra ciltlerini (1986, 1992) incelemeyi tercih ettik. Yazarların eğilim, mesleki geçmiş, tarihsel süreç ve bilimsel ilgilerini kısaca tasvir etmenin yanı sıra, üretilen tarihsel açıklama türünü de tartışmaya açtık. Tarih yazımı yönelimlerini zihnimizde tutarak son on beş yılda disiplinin durumuna ilişkin kısa bir özetle sonuca ulaşacağız

Year 2017, Issue 12, 233 - 250, 01.12.2017

Abstract

Details

Other ID JA75UB98GM
Journal Section Miscellaneous
Authors

Melek Dosay GÖKDOĞAN This is me
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı.


Yavuz Selim DOKUMACI>

0000-0001-7860-2974

Publication Date December 1, 2017
Application Date December 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume , Issue 12

Cite

APA Gökdoğan, M. D. & Dokumacı, Y. S. (2017). Portekiz’de çağdaş Bilim Tarihiyle İlgili Görüşler . Dört Öge , (12) , 233-250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40213/478875