Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Mahmud Esat ve Tarih-i Sanayi

Year 2019, Issue 16, 137 - 153, 28.12.2019

Abstract

Özet

Tarih-i Sanayi (Sanayi Tarihi) (Esad, Tarih-i Sanayi, 1307/1891) isimli yapıt, Osmanlı Devletinin son dönem ilmiye sınıfına mensup önemli kişilerinden biri olan, Mahmud Esat’ın idadiler için ders kitabı olarak yazmış olduğu önemli eserlerden biridir. Kitapta, tarih öncesi insan topluluklarının faaliyetlerinden 19.yüzyıl sonuna kadar ki döneme ait sanat, sanayi ve bilim tarihinin önemli olay ve kişilerini incelemiştir.

Makalemizde biz, Mahmud Esat’ın bu kitabını hangi yabancı düşünürün etkisinde kalarak yazdığını anlatmaya ayrıca ülkemiz sanat, sanayi, bilim tarihi açısından önemini göstermeye çalışacağız.

Abstract

‘The History of Industry’, is one of the important works written by Mahmut Esat as a textbook for the idols, one of the most important figures of the late Ottoman period. In the book, he examined the important events and people of the history of art, industry and science from the activities of prehistoric human communities until the end of the 19th century.

In our article, we will try to show the importance of Mahmut Esat in writing the book of this foreign thinker and the importance of our country in terms of art, industry and history of science.

References

 • Bayet, C. (1886). Précis d'Histoire de l'Art. Paris: Maison Quantin.
 • Bayet, C. (1928). Muhtasar Sanat Tarihi. (Mütercim Vahid, Çev.) İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Berkes, N. (2003). Türkiye'de Çağdaşlaşma. (A. Kuyaş, Dü.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Defter-i Hakani Nazırı Mahmud Esat'ın Rusya Seyahati. (1329/1913-1914). Servet-i Fünun.
 • Esat, M. (1307/1891). Tarih-i Sanayi. İstanbul.
 • Esat, M., & F. A. (2006). Çok Eşlilik/Taaddüd-i Zevcat. (F. Yumuşak, Dü.) İstanbul: Hece.
 • Hegel, G. W. (2011). Estetiği Giriş. İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Kurul, E. (2015). Kartacalı Hannon ve Batı Afrika kıyılarına Seyrüsefer. Phaselis:Disiplinler Arası Akdeniz Araştırmaları Dergisi, 231-260.
 • Öner, M. (1986). Seydişehir Tarihi. Ankara: Seydişehir Belediyesi Yayınları.
 • Seydişehri. (2018). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Tenkit. (2018). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Ziya, M. (1307/1892). Tarih-i Sanayi. İstanbul.

Year 2019, Issue 16, 137 - 153, 28.12.2019

Abstract

References

 • Bayet, C. (1886). Précis d'Histoire de l'Art. Paris: Maison Quantin.
 • Bayet, C. (1928). Muhtasar Sanat Tarihi. (Mütercim Vahid, Çev.) İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Berkes, N. (2003). Türkiye'de Çağdaşlaşma. (A. Kuyaş, Dü.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Defter-i Hakani Nazırı Mahmud Esat'ın Rusya Seyahati. (1329/1913-1914). Servet-i Fünun.
 • Esat, M. (1307/1891). Tarih-i Sanayi. İstanbul.
 • Esat, M., & F. A. (2006). Çok Eşlilik/Taaddüd-i Zevcat. (F. Yumuşak, Dü.) İstanbul: Hece.
 • Hegel, G. W. (2011). Estetiği Giriş. İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Kurul, E. (2015). Kartacalı Hannon ve Batı Afrika kıyılarına Seyrüsefer. Phaselis:Disiplinler Arası Akdeniz Araştırmaları Dergisi, 231-260.
 • Öner, M. (1986). Seydişehir Tarihi. Ankara: Seydişehir Belediyesi Yayınları.
 • Seydişehri. (2018). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Tenkit. (2018). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Ziya, M. (1307/1892). Tarih-i Sanayi. İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects History and Philosophy of Science
Journal Section Research Article
Authors

Yavuz Selim DOKUMACI> (Primary Author)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7860-2974
Türkiye

Publication Date December 28, 2019
Application Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 16

Cite

APA Dokumacı, Y. S. (2019). Mahmud Esat ve Tarih-i Sanayi . Dört Öge , (16) , 137-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/52314/559261