Year 2018, Volume , Issue 041, Pages 23 - 34 2018-12-16

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ
THE ELIMINATION OF HARMONICS IN SOLAR ENERGY SYSTEMS

Alparslan Tüfekçi [1] , Onur Özdal Mengi [2] , Özgür Tomak [3]


Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile beslenen yükler üzerindeki harmoniklerin ortadan kaldırılması konusu tartışılmaktadır. Güneş panellerine düşen güneş ışığının bir sonucu olarak enerji elde edilir. Ortaya çıkan enerji DC gerilim olduğundan, bu enerjiyi uygun şekilde AC gerilime dönüştürme ihtiyacı doğar. Özellikle alternatif akım yükleri uygun şekilde beslenmelidir. Doğrultmaç ve invertörler gibi güç elektronik düzenlemeleri harmoniklere neden olur. Bunun dışında doğrusal olmayan yükler bozulmaya neden olur. Bu nedenle güneş panellerinden üretilen enerjinin sisteme aktarılmadan önce harmoniklerin incelenmesi gerekir. Burada harmoniklerin sınıflandırılması, türünün belirlenmesi ve ortadan kaldırma yöntemleri tartışılmaktadır. Sistem şebekeden tamamen bağımsız çalıştığı için, harmonik problemlerini çözmek için tasarlanmış filtreler ve yükler önem kazanmaktadır. Bu filtrelerin doğru bir şekilde geliştirilmesi ve sisteme fazladan bir yük getirmemesi gerekmektedir. MATLAB / Simulink ortamında yapılan çalışma için tasarlanan tüm farklı filtreler denenmiş ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, hangi tip filtrenin kullanılacağı sorusuna ışık tutmaktadır.

In this study, we discuss the elimination of the harmonics on the loads that are fed by solar energy, which is the source of renewable energy. Solar energy is a renewable energy source. Since the resulting energy is DC voltage, it is necessary to convert this energy into AC voltage accordingly. Especially alternative current loads should be fed properly. Difficult electronic arrangements such as rectifiers and inverters cause harmonics. Otherwise, non-linear loads cause corruption. For this reason, harmonics need to be examined before the energy generated from solar panels is transferred to the system. Classification of harmonics, determination of species and methods of elimination are discussed here. Since the system works completely independent of the network, filters and loads designed to solve harmonic problems are important. These filters should be developed correctly and should not bring an extra burden to the system. All different filters designed for the work done in MATLAB / Simulink environment have been tried and the results have been compared. The results shed light on the question of which type of filter to use.

 • [1] Li, J., Yan, H., Tang, G., Jiang, P., Bo, B., (2004), Simulation study of the series active power filter based on nonlinear immune control theory. In Electric Utility Deregulation, Restructuring and Power Technologies. Proceedings of the 2004 IEEE International Conference, 2, 758-762.
 • [2] Zhan, Y., Ding, Y. F., Cheng, H. Z., Zeng, D. J., (2004), A robust support vector algorithm for harmonics analysis of electric power system [J], Proceedings of the Csee, 12, 009.
 • [3] Qian, H., Zhao, R., Chen, T., (2007), Interharmonics analysis based on interpolating windowed FFT algorithm. IEEE Transactions on Power Delivery, 22(2), 1064-1069.
 • [4] Karuppanan, P., Mahapatra, K. K., (2010), Shunt Active Power Line Conditioners for compensating harmonics and reactive power. In Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 9th International Conference, 277-280.
 • [5] Uyarel, A. Y., Öz, E. S., (1987), Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Birsen Yayınevi,
 • [6] Mengi, O.Ö., (2018), A Five-Level H-Bridge STATCOM for an Off-Grid PV Solar Farm under Two Controllers PI and PIλ-MPC Hybrid, International Journal of Photoenergy, 2018, 14.
 • [7] Tadros, Y., Salama, S. and Höf, R., (1992), “Three level IGBT Inverter”. 23rd Ann. Power Electron. Specialists Conf.,
 • [8] Arillaga, J., Bradley, D. A. and Bodger, P. S., (1985), Power System Harmonies, John Wiley & Sons Ltd., Norwich.
 • [9] IEEE 519, (1992), Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems, IEEE Standards Department, New Jersey.
 • [10] Benjamin, C.K., (1991), Automatic Control System, Sıxth Edition Prentice Hall International Editions, Englewood Cliffs,
 • [11] Ay, S., (1996), “Alçak Gerilim Tesislerindeki Gerilim Harmonikleri Ve Filtre Tasarımı”, Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı: 95.
 • [12] Tüfekçi, A. (2018),.“Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Harmonik Analizi”, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Primary Language tr
Subjects Engineering, Electrical and Electronic
Journal Section Articles
Authors

Author: Alparslan Tüfekçi (Primary Author)
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Onur Özdal Mengi
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Özgür Tomak
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 16, 2018

Bibtex @research article { dpufbed425999, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-3055}, eissn = {2651-2769}, address = {Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km Merkez/KÜTAHYA}, publisher = {Dumlupinar University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {23 - 34}, doi = {}, title = {GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ}, key = {cite}, author = {Tüfekçi, Alparslan and Mengi, Onur Özdal and Tomak, Özgür} }
APA Tüfekçi, A , Mengi, O , Tomak, Ö . (2018). GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , (041) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dpufbed/issue/41010/425999
MLA Tüfekçi, A , Mengi, O , Tomak, Ö . "GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018 ): 23-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dpufbed/issue/41010/425999>
Chicago Tüfekçi, A , Mengi, O , Tomak, Ö . "GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ AU - Alparslan Tüfekçi , Onur Özdal Mengi , Özgür Tomak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - IS - 041 SN - 1302-3055-2651-2769 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ %A Alparslan Tüfekçi , Onur Özdal Mengi , Özgür Tomak %T GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ %D 2018 %J Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1302-3055-2651-2769 %V %N 041 %R %U
ISNAD Tüfekçi, Alparslan , Mengi, Onur Özdal , Tomak, Özgür . "GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi / 041 (December 2018): 23-34 .
AMA Tüfekçi A , Mengi O , Tomak Ö . GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ. DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; (041): 23-34.
Vancouver Tüfekçi A , Mengi O , Tomak Ö . GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; (041): 34-23.