Review
BibTex RIS Cite

Basım Sektöründe Sürdürülebilir ve Ekolojik Malzemelerin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 78 - 83, 18.10.2023

Abstract

Basım sektörü mamul üretiminde kâğıt, mürekkep gibi temel malzemelere ihtiyaç duymaktadır.
Bu malzemelerin üretiminde kısmi olarak doğal kaynaklardan ve ağırlıklı olarak petrokimyasal
maddelerden yararlanılmaktadır. Malzemelerin üretimi esnasında ihtiyaç duyulan enerji ve kaynak
kullanımının oluşturduğu çevresel faktörler ekolojik malzemelerin kullanımını ihtiyaç haline
getirmiştir. Her geçen gün artan çevresel sorunlar ve kaygılar da birçok alanda ekolojik ve sürdürülebilir ürünlerin tasarlanması ve üretilmesini gerekli kılmıştır. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir
kalkınma amaçlarının da hedef gösterdiği üretim ve tüketimde sorumluluk kapsamında doğal
kaynakların etkin kullanımı, çevresel atıkların minimize edilmesi, geri dönüşüm yöntemiyle tekrar
kullanım ve atık oluşumunun azaltılması sürdürülebilir üretimin sağlanması açısından önemlidir.
Basım sektöründe kullanılan malzemelerin olabildiğince doğal bileşenli ve geri dönüşüme uygun
olması da sürdürülebilir üretime destek sağlayacaktır. Bu kapsamda çalışmada; basım sektörü
açısından sürdürülebilir ve ekolojik malzemeler incelenerek basım sektörü alanında konuya dikkat
çekilmesi ve literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

References

  • Acar Büyükpehlivan, G., Oktav, M., Özdemir, L., & Ural, E. (2022). Baskı mürekkepleri temel terimlerinin tanımlanması. Avrasya Terim Dergisi, 10(1), 1–6.
  • Arcagök, U. (2021). Sürdürülebilirlik analizi ile kurumların sürdürülebilirliğinin modellenmesi ve yeni bir sürdürülebilirlik indeksinin geliştirilmesi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Berber, F. (2012). Ekolojik malzemenin tasarımdaki yeri ve ekolojik malzemeyle mimari konut tasarımı (Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı.
Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 78 - 83, 18.10.2023

Abstract

References

  • Acar Büyükpehlivan, G., Oktav, M., Özdemir, L., & Ural, E. (2022). Baskı mürekkepleri temel terimlerinin tanımlanması. Avrasya Terim Dergisi, 10(1), 1–6.
  • Arcagök, U. (2021). Sürdürülebilirlik analizi ile kurumların sürdürülebilirliğinin modellenmesi ve yeni bir sürdürülebilirlik indeksinin geliştirilmesi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Berber, F. (2012). Ekolojik malzemenin tasarımdaki yeri ve ekolojik malzemeyle mimari konut tasarımı (Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Production and Operations Management
Journal Section Reviews
Authors

Pelin HAYTA 0000-0003-1613-0785

Early Pub Date November 11, 2023
Publication Date October 18, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA HAYTA, P. (2023). Basım Sektöründe Sürdürülebilir ve Ekolojik Malzemelerin İncelenmesi. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(2), 78-83.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29924