Review
BibTex RIS Cite

Yakınsama Hipotezi ve Mekansal Etkileşim: Literatür Üzerinden Türkiye için Değerlendirmeler

Year 2024, Volume: 5 Issue: 1, 24 - 35, 29.03.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10894415

Abstract

Bu çalışma, mekânsal iktisat perspektifinden neoklasik yakınsama hipotezini incelemeyi amaçlamakta ve mekânsal komşuluk ilişkilerini ve etkileşimlerini yakınsama hipotezinin test edilmesini amaçlayan çalışmalara dahil etmenin önemini vurgulamaktadır. Çalışmada öncelikle yakınsama hipotezine ilişkin öncü çalışmalar incelenmekte, ardından mekânsal etkileşimleri içeren akademik araştırmaların bir analizi yapılmaktadır. Ayrıca, Türkiye'de yakınsama hipotezi üzerine yapılan çalışmaların kapsamlı bir incelemesi sunulmakta ve özellikle bu çalışmaların analizlerinde mekânsal ilişkileri dikkate alıp almadıklarına odaklanılmaktadır. Elde edilen bulgular, mekânsal komşuluk ilişkilerinin özellikle ülke içi bölgesel yakınsama analizlerinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak çalışma, Türkiye'de ülke içi yakınsama analizlerine yönelik literatürdeki çalışmaların büyük oranda mekânsal etkileşimi göz ardı ettiğini ortaya koymakta ve mekânsal komşuluk etkilerinin yakınsama analizlerine dâhil edilmesini savunmaktadır.

Ethical Statement

Etik Komite Onayı: Bu çalışma etik kurul izni gerektiren analizleri kapsamadığından etik kurul onayı gerektirmemektedir. Çıkar Çatışması: Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Supporting Institution

Finansal Destek: Yazarlar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

References

 • Abdioğlu, Zehra ve Taner Uysal (2013). Türkiye’de Bölgeler Arası Yakınsama: Panel Birim Kök Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 27 (3), 125-143.
 • Abramovitz, Moses (1986). Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind. The Journal of Economic History, 46 (2), 385-406.
 • Aldan, Altan ve Esma Gaygısız (2006). Convergence Across Provinces of Turkey: A Spatial Analysis. Research and Monetary Policy Department Working Paper, No:06/09, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara.
 • Andres, Javier, Jose E. Bosca Mares ve Rafael Domenech (2003). Sigma-Convergence in the OECD: Transitional Dynamics or Narrowing Steady State Differences, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.303139
 • Arbia, Giuseppe ve Jean H. P. Paelinck (2003). Economic Convergence or Divergence? Modeling the Interregional Dynamics of EU Regions, 1985-1999. Journal of Geographical Systems, 5, 291-314.
 • Arbia, Giuseppe, Roberto Basile ve Gianfranco Piras (2005). Using Spatial Panel Data in Modeling Regional Growth and Convergence. ISAE Working Paper, No:55, İtalya.
 • Armstrong, Harvey (1995). Convergence Among the Regions of the European Union, 1950-1990. Papers in Regional Science, 74 (2), 143-152.
 • Barro, Robert J. ve Xavier Sala-i-Martin (1990). Economic Growth and Convergence Across the United States. NBER Working Paper Series, Working Paper No: 3419, A.B.D.
 • Barro, Robert J., Xavier Sala-i-Martin, Olivier Jean Blanchard ve Robert E. Hall (1991). Convergence Across States and Regions. Brookings Papers on Economic Activity, No. 1, 107-182.
 • Barro, Robert J. ve Xavier Sala-i-Martin (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100 (2), 223-251.
 • Baumol, William J. (1986). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show. The American Economic Review, 76 (5), 1072-1085.
 • Baumol, William J. ve Edward N. Wolff (1988). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Reply. The American Economic Review, 78 (5), 1155-1159.
 • Baypınar, Mete Başar (2010). Economic Globalization and Regional Inequalities in Turkey: A Spatial Analysis on Productivity Growth and Convergence, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, İstanbul.
 • Bernard, Andrew B. ve Steven N. Durlauf (1995). Convergence in International Output. Journal of Applied Econometrics, 10 (2), 97-108.
 • Bernard, Andrew B. ve Charles I. Jones (1996). Productivity Across Industries and Countries: Time Series Theory and Evidence. The Review of Economics and Statistics, 78 (1), 135-146.
 • Bunyaratavej, Kraiwinee (2004). Economic Convergence: Lessons From The European Economic and Monetary Union, Yayımlanmamış Doktora Tezi, George Washington University, Faculty of the School of Business and Public Management, A.B.D.
 • Carlino, Gerald ve Leonard Mills (1993). Are US regional incomes converging?: A time series analysis. Journal of monetary economics, 32(2), 335-346.
 • Carlino, Gerald ve Leonard Mills (1996). Convergence and the U.S. States: A Time Series Analysis. Journal of Regional Science, 36 (4), 597-616.
 • Castellacci, Fulvio, Bart Los ve Gaaitzen J. De Vries (2014). Sectoral Productivity Trends: Convergence Islands in Oceans of Non-Convergence. Journal of Evolutionary Economics, 24, 983-1007.
 • Ceylan, Reşat (2010). G-7 Ülkelerinin Yakınsama Deneyimi: 1870-2006. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3), 311-324.
 • Chudik, Alexander ve M. Hashem Pesaran (2013). Large Panel Data Models with Cross-Sectional Dependence: A Survey. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute, Working Paper No. 153, http://www.dallasfed.org/assets/documents/ institute/wpapers/2013/ 0153.pdf
 • Dall’erba, Sandy (2005). Productivity Convergence and Spatial Dependence Among Spanish Regions. Journal of Geographical Systems, 7, 207-227.
 • De Long, J. Bredford (1988). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment. The American Economic Review, 78 (5), 1138-1154.
 • De Long, J. Bredford, Lawrence H. Summers (1991). Equipment Investment and Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 106 (2), 445-502.
 • Delvecchio, Micah (2014). The Use od Conditional Convergence Between Economies to Estimate Steady State Incomes Within Economies, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Colorado State University, A.B.D.
 • Dowrick, Steve ve Duc-Tho Nguyen (1989). OECD Comparative Economic Growth 1950-1985: Catch-Up and Convergence. The American Economic Review, 79 (5), 1010-1030.
 • Elhorst, Paul, Gianfranco Piras ve Giuseppe Arbia (2010). Growth and Convergence in a Multiregional Model with Space-Time Dynamics. Geographical Analysis, 42, 338-355.
 • Ertur, Cem ve Wilfried Koch (2007). Growth, Technological Interdependence and Spatial Externalities: Theory and Evidence. Journal of Applied Econometrics, 22(6), 1033-1062.
 • Evans, Paul ve Georgios Karras (1996). Convergence Revisited. Journal of Monetary Economics, 37, 249-265. Filiztekin, Alpay (1998). Convergence Across Industries and Provinces in Turkey. Koç University Working paper, No: 1998/08, http://myweb.sabanciuniv.edu/alpayf/files/2010/04/ turkconv98.pdf
 • Frantzen, Dirk (2004), Technological Diffusion and Productivity Convergence: A Study for Manufacturing in the OECD. Southern Economic Journal, 71 (2), 352-376.
 • Gezici, Ferhan ve Geoffrey J.D. Hewings (2004). Regional Convergence and the Economic Performance of Peripheral Areas in Turkey. Review of Urban & Regional Development Studies, 16(2). 113-132.
 • Grier, Kevin B. ve Gordon Tullock (1989). An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth, 1951-80. Journal of Monetary Economics, 24, 259-276.
 • Hsiao, Cheng (2014). Analysis of Panel Data. Cambridge University Press, 3. Baskı, A.B.D.
 • Islam, Nazrul (1995). Growth Empirics: A Panel Data Approach. The Quarterly Journal of Economics, 110 (4), 1127-1170.
 • Islam, Nazrul (2003). What We Have Learnt From the Convergence Debate?. Journal of Economic Surveys, 17 (3), 309-362. Karaalp, Hacer Simay ve Fuat Erdal (2012). Sanayileşmenin Bölgesel Yığılması ve Komşu İllerin Büyümesi Gelir Farklılıklarını Artırır mı? Türkiye için Bir Beta Yakınsama Analizi. Ege Akademic Review, 12 (4), 475-486.
 • Karaca, Orhan (2004). Türkiye’de Bölgelerarası Gelir Farklılıkları: Yakınsama Var mı?. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.2004/7, http://www. econstor.eu/bitstream/10419/83269/ 1/dp_2004-07.pdf
 • Karaman, Fatma ve Fatma Doğruel (2011). Regional Convergence in Turkey: The Role of Government in Economic Environment Augmenting Activities. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 34271, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/34271
 • Kılıçaslan, Yılmaz ve Güldem Özatağan (2007). Impact of Relative Population Change on Regional Income Convergence: Evidence From Turkey. Review of Urban and Regional Development Studies, 19 (3), 210-223.
 • Kim, Yeong Seok (1997). Reappraisal of the Convergence Hypothesis From the Perspective of Endogenous Growth Theory, Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Texas at Dallas, A.B.D.
 • Le Gallo, Julie ve Cem Ertur (2003). Exploratory Spatial Data Analysis of the Distribution of Regional Per Capita GDP in Europe, 1980-1995. Papers in Regional Science, 82, 175-201.
 • Lehmann, Hartmut ve Maria Giulia Silvagni (2013). Is There Convergence of Russia’s Regions? Exploring the Empirical Evidence: 1995-2010. Economics Department Working Papers, No: 1083, OECD,http://www.oecdilibrary.org/economics/is-there-convergence-ofrussias-regions_5k422105ht33-en
 • Lopez-Bazo, Enrique, Esther Vaya, Antonio J. Mora ve Jordi Surinach (1999). Regional Economic Dynamics and Convergence in the European Union. The Annals of Regional Science, 33, 343-370.
 • Lopez-Bazo, Enrique, Esther Vaya ve Manuel Artis (2004). Regional Externalities and Growth: Evidence From European Regions. Journal of Regional Science, 44 (1), 43-73.
 • Mahmood, Tahir (2012). Labour Productivity Convergence in 52 Industries: A Panel Data Analysis of Some European Countries. International Journal of Economics and Financial Issues, 2 (3), 320-339.
 • Mankiw, Gregory N., David Romer ve David N. Weil (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 107 (2), 407-437.
 • Meier, Verena (2011), Econometrics Analysis of Growth and Convergence, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Universitat Bielefd, Almanya.
 • Özgül, Seda ve Metin Karadağ (2015). Regional Convergence in Turkey Regarding Welfare Indicators. Sosyoekonomi, 23 (24), 38-50.
 • Piras, G. ve G. Arbia (2007). Convergence in Per-Capita GDP Across EU-NUTS 2 Regions Using Panel Data Models Extended to Spatial Autocorrelations Effects. Statistika, LXVII, n.2, 157-172.
 • Quah, Danny (1993). Galton’s Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis. The Scandinavian Journal of Economics, 95 (4), 427-443.
 • Rey, Sergio J. ve Brett D. Montouri (1999). US Regional Income Convergence: A Spatial Econometric Perspective. Regional Studies, 33 (2), 143-156.
 • Sala-i-Martin, Xavier (1996a). Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence. European Economic Review, 40, 1325-1352.
 • Sala-i-Martin, Xavier (1996b). The ClassicalApproach to Convergence Analysis. The Economic Journal, 106 (437), 1019-1036.
 • Savacı, Selen (2015). Ülkeler Arası Gelir Yakınsaması Analizi: AB Ülkeleri ve Türkiye, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Solow, Robert M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70 (1), 65-94.
 • Sondermann, David (2014). Productivity in the Euro Area: Any Evidence of Convergence. Empirical Eonomics, 47, 999-1027.
 • Temel, Tuğrul, Aysit Tansel ve P. J. Albersen (1999). Convergence and Spatial Patterns in Labor Productivity: Nonparametric estimations for Turkey. The Journal of Regional Analysis and Policy, 29 (1), 3-19.
 • Temel, Tuğrul, Aysit Tansel ve Nil Demet Güngor (2005). Convergence of Sectoral Productivity in Turkish Provinces: Markov Chains Model. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 2 (2), 65-98.
 • Tobler, Waldo (1970). A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic Geography, 46, 234-240.
 • Turan, Türkan (2001). Neoklasik Büyüme Modeli ve Koşullu Yakınsama Hipotezi, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 39.seri, İstanbul.
 • Ulusoy, Veysel ve Erkan Yalçın (2011). Convergence of Productivity Levels Among the EU Countries: Evidence From a Panel of Industries. Australian Economic Papers, 50 (2-3), 98-114.
 • Xie, Qingshu (2003). Regional Income Convergence in the United States: 1970-2000, Yayımlanmamış Doktora Tezi, George Mason University, A.B.D.
 • Wang, Lili ve Adam Szirmai (2013). The Unexpected Convergence of Regional Productivity in Chinese Industry, 1978-2005. Oxford Development Studies, 41(1), 29-53.
 • Yamamoto, Daisaku (2006). Beyond Convergence: Regional Income Disparities in the United States and Japan, 1955-2001, Yayımlanmamış Doktora Tezi, The Graduate School of the University of Minnesota, A.B.D.
 • Yeşilyurt, Filiz (2014). Yakınsama Hipotezinin OECD Ülkelerinde İkili Yaklaşımla Test Edilmesi. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 27, 349-358.
 • Yıldırım, Jülide (2005). Regional Policy and Economic Convergence in Turkey: A Spatial Data Analysis, 18th European Advanced Studies, Institute in Regional Science, Lodz, Polonya, http://www.wz.uni.lodz.pl/ersa/abstr/yildirim_p.pdf
 • Yıldırım, Jülide ve Nadir Öcal (2006). Income Inequality and Economic Convergence in Turkey. Transition Studies Review, 13 (3), 559-568.
 • Young, Andrew T., Matthew J. Higgins ve Daniel Levy (2008). Sigma Convergence Versus Beta Convergence: Evidence From U.S. County-Level Data. Journal of Money, Credit and Banking, 40 (5), 1083-1093.
 • Zeren, Fatma ve Veli Yılancı (2011). Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması. Business and Economics Research Journal, 2 (1), 143-151.

CONVERGENCE HYPOTHESIS AND SPATIAL INTERACTION: EVALUATIONS FOR TÜRKİYE FROM THE LITERATURE

Year 2024, Volume: 5 Issue: 1, 24 - 35, 29.03.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10894415

Abstract

This study aims to investigate the neoclassical convergence hypothesis within the framework of spatial economics, emphasizing the importance of incorporating spatial neighborhood relations and interactions. The paper first examines pioneering studies on the convergence hypothesis, followed by an analysis of academic research that incorporates spatial interactions. Furthermore, the article presents a comprehensive review of studies conducted on the convergence hypothesis in Türkiye, with a specific focus on whether these studies consider spatial relations in their analyses. The findings reveal that spatial neighborhood relations play a crucial role, particularly in intra-country regional convergence analyzes. Consequently, the paper argues for the inclusion of spatial neighborhood effects in the analysis of intra-country convergence in Türkiye. However, it is observed that this aspect has been relatively overlooked in previous studies. This review highlights the significance of considering spatial interactions while testing the convergence hypothesis and provides valuable insights for future research in this field.

References

 • Abdioğlu, Zehra ve Taner Uysal (2013). Türkiye’de Bölgeler Arası Yakınsama: Panel Birim Kök Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 27 (3), 125-143.
 • Abramovitz, Moses (1986). Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind. The Journal of Economic History, 46 (2), 385-406.
 • Aldan, Altan ve Esma Gaygısız (2006). Convergence Across Provinces of Turkey: A Spatial Analysis. Research and Monetary Policy Department Working Paper, No:06/09, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara.
 • Andres, Javier, Jose E. Bosca Mares ve Rafael Domenech (2003). Sigma-Convergence in the OECD: Transitional Dynamics or Narrowing Steady State Differences, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.303139
 • Arbia, Giuseppe ve Jean H. P. Paelinck (2003). Economic Convergence or Divergence? Modeling the Interregional Dynamics of EU Regions, 1985-1999. Journal of Geographical Systems, 5, 291-314.
 • Arbia, Giuseppe, Roberto Basile ve Gianfranco Piras (2005). Using Spatial Panel Data in Modeling Regional Growth and Convergence. ISAE Working Paper, No:55, İtalya.
 • Armstrong, Harvey (1995). Convergence Among the Regions of the European Union, 1950-1990. Papers in Regional Science, 74 (2), 143-152.
 • Barro, Robert J. ve Xavier Sala-i-Martin (1990). Economic Growth and Convergence Across the United States. NBER Working Paper Series, Working Paper No: 3419, A.B.D.
 • Barro, Robert J., Xavier Sala-i-Martin, Olivier Jean Blanchard ve Robert E. Hall (1991). Convergence Across States and Regions. Brookings Papers on Economic Activity, No. 1, 107-182.
 • Barro, Robert J. ve Xavier Sala-i-Martin (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100 (2), 223-251.
 • Baumol, William J. (1986). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show. The American Economic Review, 76 (5), 1072-1085.
 • Baumol, William J. ve Edward N. Wolff (1988). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Reply. The American Economic Review, 78 (5), 1155-1159.
 • Baypınar, Mete Başar (2010). Economic Globalization and Regional Inequalities in Turkey: A Spatial Analysis on Productivity Growth and Convergence, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, İstanbul.
 • Bernard, Andrew B. ve Steven N. Durlauf (1995). Convergence in International Output. Journal of Applied Econometrics, 10 (2), 97-108.
 • Bernard, Andrew B. ve Charles I. Jones (1996). Productivity Across Industries and Countries: Time Series Theory and Evidence. The Review of Economics and Statistics, 78 (1), 135-146.
 • Bunyaratavej, Kraiwinee (2004). Economic Convergence: Lessons From The European Economic and Monetary Union, Yayımlanmamış Doktora Tezi, George Washington University, Faculty of the School of Business and Public Management, A.B.D.
 • Carlino, Gerald ve Leonard Mills (1993). Are US regional incomes converging?: A time series analysis. Journal of monetary economics, 32(2), 335-346.
 • Carlino, Gerald ve Leonard Mills (1996). Convergence and the U.S. States: A Time Series Analysis. Journal of Regional Science, 36 (4), 597-616.
 • Castellacci, Fulvio, Bart Los ve Gaaitzen J. De Vries (2014). Sectoral Productivity Trends: Convergence Islands in Oceans of Non-Convergence. Journal of Evolutionary Economics, 24, 983-1007.
 • Ceylan, Reşat (2010). G-7 Ülkelerinin Yakınsama Deneyimi: 1870-2006. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3), 311-324.
 • Chudik, Alexander ve M. Hashem Pesaran (2013). Large Panel Data Models with Cross-Sectional Dependence: A Survey. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute, Working Paper No. 153, http://www.dallasfed.org/assets/documents/ institute/wpapers/2013/ 0153.pdf
 • Dall’erba, Sandy (2005). Productivity Convergence and Spatial Dependence Among Spanish Regions. Journal of Geographical Systems, 7, 207-227.
 • De Long, J. Bredford (1988). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment. The American Economic Review, 78 (5), 1138-1154.
 • De Long, J. Bredford, Lawrence H. Summers (1991). Equipment Investment and Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 106 (2), 445-502.
 • Delvecchio, Micah (2014). The Use od Conditional Convergence Between Economies to Estimate Steady State Incomes Within Economies, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Colorado State University, A.B.D.
 • Dowrick, Steve ve Duc-Tho Nguyen (1989). OECD Comparative Economic Growth 1950-1985: Catch-Up and Convergence. The American Economic Review, 79 (5), 1010-1030.
 • Elhorst, Paul, Gianfranco Piras ve Giuseppe Arbia (2010). Growth and Convergence in a Multiregional Model with Space-Time Dynamics. Geographical Analysis, 42, 338-355.
 • Ertur, Cem ve Wilfried Koch (2007). Growth, Technological Interdependence and Spatial Externalities: Theory and Evidence. Journal of Applied Econometrics, 22(6), 1033-1062.
 • Evans, Paul ve Georgios Karras (1996). Convergence Revisited. Journal of Monetary Economics, 37, 249-265. Filiztekin, Alpay (1998). Convergence Across Industries and Provinces in Turkey. Koç University Working paper, No: 1998/08, http://myweb.sabanciuniv.edu/alpayf/files/2010/04/ turkconv98.pdf
 • Frantzen, Dirk (2004), Technological Diffusion and Productivity Convergence: A Study for Manufacturing in the OECD. Southern Economic Journal, 71 (2), 352-376.
 • Gezici, Ferhan ve Geoffrey J.D. Hewings (2004). Regional Convergence and the Economic Performance of Peripheral Areas in Turkey. Review of Urban & Regional Development Studies, 16(2). 113-132.
 • Grier, Kevin B. ve Gordon Tullock (1989). An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth, 1951-80. Journal of Monetary Economics, 24, 259-276.
 • Hsiao, Cheng (2014). Analysis of Panel Data. Cambridge University Press, 3. Baskı, A.B.D.
 • Islam, Nazrul (1995). Growth Empirics: A Panel Data Approach. The Quarterly Journal of Economics, 110 (4), 1127-1170.
 • Islam, Nazrul (2003). What We Have Learnt From the Convergence Debate?. Journal of Economic Surveys, 17 (3), 309-362. Karaalp, Hacer Simay ve Fuat Erdal (2012). Sanayileşmenin Bölgesel Yığılması ve Komşu İllerin Büyümesi Gelir Farklılıklarını Artırır mı? Türkiye için Bir Beta Yakınsama Analizi. Ege Akademic Review, 12 (4), 475-486.
 • Karaca, Orhan (2004). Türkiye’de Bölgelerarası Gelir Farklılıkları: Yakınsama Var mı?. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.2004/7, http://www. econstor.eu/bitstream/10419/83269/ 1/dp_2004-07.pdf
 • Karaman, Fatma ve Fatma Doğruel (2011). Regional Convergence in Turkey: The Role of Government in Economic Environment Augmenting Activities. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 34271, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/34271
 • Kılıçaslan, Yılmaz ve Güldem Özatağan (2007). Impact of Relative Population Change on Regional Income Convergence: Evidence From Turkey. Review of Urban and Regional Development Studies, 19 (3), 210-223.
 • Kim, Yeong Seok (1997). Reappraisal of the Convergence Hypothesis From the Perspective of Endogenous Growth Theory, Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Texas at Dallas, A.B.D.
 • Le Gallo, Julie ve Cem Ertur (2003). Exploratory Spatial Data Analysis of the Distribution of Regional Per Capita GDP in Europe, 1980-1995. Papers in Regional Science, 82, 175-201.
 • Lehmann, Hartmut ve Maria Giulia Silvagni (2013). Is There Convergence of Russia’s Regions? Exploring the Empirical Evidence: 1995-2010. Economics Department Working Papers, No: 1083, OECD,http://www.oecdilibrary.org/economics/is-there-convergence-ofrussias-regions_5k422105ht33-en
 • Lopez-Bazo, Enrique, Esther Vaya, Antonio J. Mora ve Jordi Surinach (1999). Regional Economic Dynamics and Convergence in the European Union. The Annals of Regional Science, 33, 343-370.
 • Lopez-Bazo, Enrique, Esther Vaya ve Manuel Artis (2004). Regional Externalities and Growth: Evidence From European Regions. Journal of Regional Science, 44 (1), 43-73.
 • Mahmood, Tahir (2012). Labour Productivity Convergence in 52 Industries: A Panel Data Analysis of Some European Countries. International Journal of Economics and Financial Issues, 2 (3), 320-339.
 • Mankiw, Gregory N., David Romer ve David N. Weil (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 107 (2), 407-437.
 • Meier, Verena (2011), Econometrics Analysis of Growth and Convergence, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Universitat Bielefd, Almanya.
 • Özgül, Seda ve Metin Karadağ (2015). Regional Convergence in Turkey Regarding Welfare Indicators. Sosyoekonomi, 23 (24), 38-50.
 • Piras, G. ve G. Arbia (2007). Convergence in Per-Capita GDP Across EU-NUTS 2 Regions Using Panel Data Models Extended to Spatial Autocorrelations Effects. Statistika, LXVII, n.2, 157-172.
 • Quah, Danny (1993). Galton’s Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis. The Scandinavian Journal of Economics, 95 (4), 427-443.
 • Rey, Sergio J. ve Brett D. Montouri (1999). US Regional Income Convergence: A Spatial Econometric Perspective. Regional Studies, 33 (2), 143-156.
 • Sala-i-Martin, Xavier (1996a). Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence. European Economic Review, 40, 1325-1352.
 • Sala-i-Martin, Xavier (1996b). The ClassicalApproach to Convergence Analysis. The Economic Journal, 106 (437), 1019-1036.
 • Savacı, Selen (2015). Ülkeler Arası Gelir Yakınsaması Analizi: AB Ülkeleri ve Türkiye, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Solow, Robert M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70 (1), 65-94.
 • Sondermann, David (2014). Productivity in the Euro Area: Any Evidence of Convergence. Empirical Eonomics, 47, 999-1027.
 • Temel, Tuğrul, Aysit Tansel ve P. J. Albersen (1999). Convergence and Spatial Patterns in Labor Productivity: Nonparametric estimations for Turkey. The Journal of Regional Analysis and Policy, 29 (1), 3-19.
 • Temel, Tuğrul, Aysit Tansel ve Nil Demet Güngor (2005). Convergence of Sectoral Productivity in Turkish Provinces: Markov Chains Model. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 2 (2), 65-98.
 • Tobler, Waldo (1970). A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic Geography, 46, 234-240.
 • Turan, Türkan (2001). Neoklasik Büyüme Modeli ve Koşullu Yakınsama Hipotezi, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 39.seri, İstanbul.
 • Ulusoy, Veysel ve Erkan Yalçın (2011). Convergence of Productivity Levels Among the EU Countries: Evidence From a Panel of Industries. Australian Economic Papers, 50 (2-3), 98-114.
 • Xie, Qingshu (2003). Regional Income Convergence in the United States: 1970-2000, Yayımlanmamış Doktora Tezi, George Mason University, A.B.D.
 • Wang, Lili ve Adam Szirmai (2013). The Unexpected Convergence of Regional Productivity in Chinese Industry, 1978-2005. Oxford Development Studies, 41(1), 29-53.
 • Yamamoto, Daisaku (2006). Beyond Convergence: Regional Income Disparities in the United States and Japan, 1955-2001, Yayımlanmamış Doktora Tezi, The Graduate School of the University of Minnesota, A.B.D.
 • Yeşilyurt, Filiz (2014). Yakınsama Hipotezinin OECD Ülkelerinde İkili Yaklaşımla Test Edilmesi. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 27, 349-358.
 • Yıldırım, Jülide (2005). Regional Policy and Economic Convergence in Turkey: A Spatial Data Analysis, 18th European Advanced Studies, Institute in Regional Science, Lodz, Polonya, http://www.wz.uni.lodz.pl/ersa/abstr/yildirim_p.pdf
 • Yıldırım, Jülide ve Nadir Öcal (2006). Income Inequality and Economic Convergence in Turkey. Transition Studies Review, 13 (3), 559-568.
 • Young, Andrew T., Matthew J. Higgins ve Daniel Levy (2008). Sigma Convergence Versus Beta Convergence: Evidence From U.S. County-Level Data. Journal of Money, Credit and Banking, 40 (5), 1083-1093.
 • Zeren, Fatma ve Veli Yılancı (2011). Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması. Business and Economics Research Journal, 2 (1), 143-151.
There are 68 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Econometric and Statistical Methods
Journal Section Reviews
Authors

İbrahim Tuğrul Çınar 0000-0001-8913-7166

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date March 29, 2024
Submission Date March 4, 2024
Acceptance Date March 24, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Çınar, İ. T. (2024). Yakınsama Hipotezi ve Mekansal Etkileşim: Literatür Üzerinden Türkiye için Değerlendirmeler. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 5(1), 24-35. https://doi.org/10.5281/zenodo.10894415

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29924