Journal of Duzce University Faculty of Theology
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2619-9750 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Duzce University |


Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide telif, tercüme (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin almak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap ve sempozyum değerlendirmeleri vb. bilimsel çalışmalar yayınlanır. 

Yayın ve yazım ilkeleri için tıklayınız.

ISSN 2619-9750

Journal of Duzce University Faculty of Theology

ISSN 2619-9750 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Duzce University |
Cover Image


Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide telif, tercüme (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin almak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap ve sempozyum değerlendirmeleri vb. bilimsel çalışmalar yayınlanır. 

Yayın ve yazım ilkeleri için tıklayınız.

ISSN 2619-9750