Aim

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Scope

Dergide telif, tercüme (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin almak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap ve sempozyum değerlendirmeleri vb. bilimsel çalışmalar yayınlanır.