Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article)

Year 2019, Volume 9, Issue 17, 45 - 59, 31.05.2019

Abstract

Arap ülkelerinde meydana gelen halk isyanları ve protestolar Tunus ve Mısır’dan başlayarak tüm bölgeyi etkilemiş 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Suriye`ye de sirayet etmiştir. Yaşanan çatışmalar nedeniyle ülke kaos ortamına sürüklenmiş binlerce kişi yaralanmış, yine binlercesi hayatını kaybetmiştir. Suriye’de yaşanan insani krizin büyümesi sonucunda sınır bölgemizde bir hareketlilik başlamıştır. Göç akını nedeniyle ülkemiz Suriye vatandaşları için birtakım tedbirler almak zorunda kalmıştır. Türkiye tarihindeki bu en büyük göç dalgası; bu durumu en yakınında yaşamak zorunda olan sınır illerimizdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere Türk halkı üzerinde pek çok kaygıya neden olmuş ve bir yandan da beklentileri beraberinde getirmiştir. Dünyada eşine rastlanmayan ve kısa sürede gerçekleşen bu denli büyük bir göç dalgası nedeniyle ülkemiz çetin bir sınav vermektedir. Bu çalışmada temel istatistiksel veriler ve ülkemizin makroekonomik dinamikleri göz önünde bulundurularak, Türkiye’de yaşayan Suriyeli nüfusun demografik ve ekonomik yapısı incelenecek, bilhassa işgücü piyasası ve istihdam açısından bu göçün hali hazırda birçok ekonomik sorunla mücadele eden ülkemizin  durumun üstesinden gelip gelemeyeceği analiz edilecek, yaratabileceği fırsatlar birlikte irdelenerek tehdit oluşturabilecek unsurların tespiti ve avantaja dönüştürmenin yolları tartışılacaktır.

References

 • Betts, A. (2017),Zorunlu Göç ve Küresel Politika, Çev. M. Türkaslan, Ankara: Hece Yayınları.
 • Duruel, M., (Haziran, 2017) “Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2.
 • Kaygısız, İ. (2017) Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkilerihttp://docplayer.biz.tr/52635413-Dunyadan-agustos-2017-suriyeli-multecilerin-turkiye-isgucu-piyasasina-etkileri-irfan-kaygisiz.html(Erişim Tarihi: 23.04.2018).
 • Koyuncu, Ahmet (2016) “Nimet mi? Külfet mi? Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıları ve Göç Ekonomisi Üzerine Bir Derkenar,” Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Wald.
 • Kuyumcu, İ. ve Kösematoğlu, H. (2017) The Impacts of The Syrian Refugees on Turkey’s Economy (2011-2016) 2:1http://dergipark.gov.tr/download/article-file/307136 (Erişim Tarihi: 24.04.2018).
 • Marshall, Gordon (2005) Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. O. Akınbay, D. Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Massey, D., Arango, J., ve diğer. (2014) “Uluslararası Göç Kuramlarının Bir Değerlendirilmesi”, Göç Dergisi 1;1 s.11-46 http://docplayer.biz.tr/12070639-Uluslararasi-goc-kuramlarinin-bir-degerlendirmesi.html(Erişim Tarihi: 23.04.2018).
 • Oytun, O. ve Gündoğar, S. S. (2015) Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, Ankara: ORSAM-TESEV Rapor.
 • OECD, Migration PolicyDebates (2014) Is Migration Good for the Economy? https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf(Erişim Tarihi: 20.04.2018).
 • Sağıroğlu, Z. (Tarihsiz) TheFundamentalParametres of Turkey’s New Migration Policyand Management WithintheTerms of New LegislationPresented at Turkish Migration Conference 25-27 June, Charles University.
 • The Guardian, The refugee crisis is a problem of poverty, not justmigration, https://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/20/the-refugee-crisis-is-a-problem-of-poverty-not-just-migration(Erişim Tarihi: 15.11.2017).
 • The World Bank Data International migrantstock (% of population),2008. https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS?end=2015&start=1960 (Erişim Tarihi: 01.03.2018).
 • Türkiye İş Kurumu İnternet Şubesi, 2014 ve 2017 İstihdam Raporu http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx(Erişim Tarihi: 24.04.2018).

Year 2019, Volume 9, Issue 17, 45 - 59, 31.05.2019

Abstract

References

 • Betts, A. (2017),Zorunlu Göç ve Küresel Politika, Çev. M. Türkaslan, Ankara: Hece Yayınları.
 • Duruel, M., (Haziran, 2017) “Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2.
 • Kaygısız, İ. (2017) Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkilerihttp://docplayer.biz.tr/52635413-Dunyadan-agustos-2017-suriyeli-multecilerin-turkiye-isgucu-piyasasina-etkileri-irfan-kaygisiz.html(Erişim Tarihi: 23.04.2018).
 • Koyuncu, Ahmet (2016) “Nimet mi? Külfet mi? Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıları ve Göç Ekonomisi Üzerine Bir Derkenar,” Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Wald.
 • Kuyumcu, İ. ve Kösematoğlu, H. (2017) The Impacts of The Syrian Refugees on Turkey’s Economy (2011-2016) 2:1http://dergipark.gov.tr/download/article-file/307136 (Erişim Tarihi: 24.04.2018).
 • Marshall, Gordon (2005) Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. O. Akınbay, D. Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Massey, D., Arango, J., ve diğer. (2014) “Uluslararası Göç Kuramlarının Bir Değerlendirilmesi”, Göç Dergisi 1;1 s.11-46 http://docplayer.biz.tr/12070639-Uluslararasi-goc-kuramlarinin-bir-degerlendirmesi.html(Erişim Tarihi: 23.04.2018).
 • Oytun, O. ve Gündoğar, S. S. (2015) Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, Ankara: ORSAM-TESEV Rapor.
 • OECD, Migration PolicyDebates (2014) Is Migration Good for the Economy? https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf(Erişim Tarihi: 20.04.2018).
 • Sağıroğlu, Z. (Tarihsiz) TheFundamentalParametres of Turkey’s New Migration Policyand Management WithintheTerms of New LegislationPresented at Turkish Migration Conference 25-27 June, Charles University.
 • The Guardian, The refugee crisis is a problem of poverty, not justmigration, https://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/20/the-refugee-crisis-is-a-problem-of-poverty-not-just-migration(Erişim Tarihi: 15.11.2017).
 • The World Bank Data International migrantstock (% of population),2008. https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS?end=2015&start=1960 (Erişim Tarihi: 01.03.2018).
 • Türkiye İş Kurumu İnternet Şubesi, 2014 ve 2017 İstihdam Raporu http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx(Erişim Tarihi: 24.04.2018).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Mehtap KUTLU> (Primary Author)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-8816-1487
Türkiye

Publication Date May 31, 2019
Submission Date November 22, 2018
Acceptance Date April 9, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 17

Cite

Bibtex @review { duiibfd486775, journal = {Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4602}, eissn = {2587-0106}, address = {http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi}, publisher = {Dicle University}, year = {2019}, volume = {9}, number = {17}, pages = {45 - 59}, title = {TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article)}, key = {cite}, author = {Kutlu, Mehtap} }
APA Kutlu, M. (2019). TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article) . Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (17) , 45-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duiibfd/issue/45528/486775
MLA Kutlu, M. "TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article)" . Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 45-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/duiibfd/issue/45528/486775>
Chicago Kutlu, M. "TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article)". Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 45-59
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article) AU - MehtapKutlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 59 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-4602-2587-0106 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dicle University Journal of Economics and Administrative Sciences TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article) %A Mehtap Kutlu %T TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article) %D 2019 %J Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4602-2587-0106 %V 9 %N 17 %R %U
ISNAD Kutlu, Mehtap . "TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article)". Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 17 (May 2019): 45-59 .
AMA Kutlu M. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article). Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(17): 45-59.
Vancouver Kutlu M. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article). Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(17): 45-59.
IEEE M. Kutlu , "TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYENİN İŞGÜCÜ PİYASASINA VE İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Derleme Makalesi / Review Article)", Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 17, pp. 45-59, May. 2019

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dicle University, Journal of Economics and Administrative Sciences