Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ

Year 2017, Volume 6, Issue 3, 921 - 931, 15.12.2017

Abstract

Sektörler arası yapıyı çözümlemede, Girdi-Çıktı Çözümlemelerinden yararlanılmaktadır. Bu çözümlemeler, ülkenin genel ekonomik yapısını ve bu yapıyı oluşturan tüm sektörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analitik olarak ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca Girdi-Çıktı Çözümlemelerinden, sektörlerin; üretim, gelir ve istihdam gibi ekonomik sorunlarının çözümünde de önemli ölçüde yararlanılmaktadır. Bu çalışma ile, Türkiye ekonomisini oluşturan 59 sektör içerisinde bulunan Mobilya İmalatı sektörünün; üretim, katma değer, ihracat, ithalat ve diğer sektörlerle olan ilişkilerini ortaya çıkarmak, bu sektörün ülke ekonomisinde oluşturacağı üretim, gelir ve istihdam etkilerini ortaya koymak ve böylece mobilya imalatı sanayinin ülke ekonomisi içerisindeki önemini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için girdi-çıktı çözümlemesi yöntemi seçilmiştir. Ayrıca, bu araştırmada kullanılan veriler; Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun 2002 yılı için hazırladığı Endüstriler Arası İşlemler Çizelgesi, Girdi-Çıktı Katsayıları Matrisi ve Teknolojik Kasayılar İnvers Matrisi Çizelgelerinden sağlanmıştır.

Araştırmayla; mobilya imalatı sektörünün, 59 sektörlü ülke ekonomisi üretimi içinde 23. sırada olduğu, ihracat ve ithalattın ülke ekonomisi ihracat ve ithalat rakamları ortalamasının önemli ölçüde üzerinde olduğu ve ülke ekonomisini oluşturan sektörlerin ileri ve geri bağlantı oranı ortalamasına göre, ileri bağlantı oranlarının düşük ve geri bağlantı oranlarının ise yüksek olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

 

References

  • [1]. Türker, M. F., (1999). Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Ormancılık Sektörünün Ülke Ekonomisi İçindeki Öneminin Belirlenmesi, Journal of Agriculture and Forestry, 23, Ek Sayı 1, 229-237. [2]. TÜİK., (2008). Arz- Kullanımı ve Girdi-Çıktı Tabloları, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. [3]. Ersungur, Ş. M., and Kızıltan, A., (2008). Türkiye Ekonomisinde Sektörlerarası Yapısal Bağınlaşma-Girdi-Çıktı Yöntemiyle Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2). [4]. Çondur, F., and Evlimoğlu, U., (2007). Türkiye’de Madencilik Sektörünün Girdi-Çıktı Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (17), 26-41. [5]. TC Kalkınma Bakanlığı, (2014). X. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018), Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyon Raporu, ISBN 978-605-4667-69-7, Yayın No: KB: 2872 - ÖİK: 722, Ankara [6]. Bocutoğlu, E., (1985). Girdi-Çıktı Analizine Giriş, K.T.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Notları Yayın No: 23, Trabzon. [7]. Connor, R., and Henry, E., (1975). Input-Output Analysis and Its Applications, Charles Griffin and Company Ltd., 173, Dublin. [8]. Çakır, M., (1987). Bölgesel Planlama ve Ormancılık Sektörlerinin Önemi (Bolu Bölge MüdürlüğüŸ Örneği), Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No: 189, 77, Ankara. [9]. Leontief, W., (1966). Input-Output Economics, Oxford University Press, New York. [10]. Bocutoğlu, E., (1982). Türkiye’de İthalatın Çözümlenmesinde Endüstrilerarası Yaklaşım: Girdi-Çıktı ve Doğrusal Programlama Modelleri İle Bir Uygulama, Doçentlik Tezi, 179, Trabzon. [11]. Öztürk, A., (1987). Ekonomik Planlama, Örnek Kitabevi, 224, Bursa. [12]. Kepenek, Y., (1977). Türkiye’de İmalat Sanayinin Üretim Yapısı (1963-1973), ODT† İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 28, Ankara. [13]. Hirsman, O., (1962). The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New York. [14]. Morrison, W., (1977). Input-Output Methods In Urban and Regional Planning: A Practical Guide, London. [15]. Türker, M. F., (1993). Endüstrilerarası İşlemler Tabloları Yardımıyla Orman Ürünleri Endüstrilerinin Ekonomik Analizi, II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 265-275, Trabzon.

Year 2017, Volume 6, Issue 3, 921 - 931, 15.12.2017

Abstract

References

  • [1]. Türker, M. F., (1999). Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Ormancılık Sektörünün Ülke Ekonomisi İçindeki Öneminin Belirlenmesi, Journal of Agriculture and Forestry, 23, Ek Sayı 1, 229-237. [2]. TÜİK., (2008). Arz- Kullanımı ve Girdi-Çıktı Tabloları, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. [3]. Ersungur, Ş. M., and Kızıltan, A., (2008). Türkiye Ekonomisinde Sektörlerarası Yapısal Bağınlaşma-Girdi-Çıktı Yöntemiyle Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2). [4]. Çondur, F., and Evlimoğlu, U., (2007). Türkiye’de Madencilik Sektörünün Girdi-Çıktı Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (17), 26-41. [5]. TC Kalkınma Bakanlığı, (2014). X. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018), Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyon Raporu, ISBN 978-605-4667-69-7, Yayın No: KB: 2872 - ÖİK: 722, Ankara [6]. Bocutoğlu, E., (1985). Girdi-Çıktı Analizine Giriş, K.T.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Notları Yayın No: 23, Trabzon. [7]. Connor, R., and Henry, E., (1975). Input-Output Analysis and Its Applications, Charles Griffin and Company Ltd., 173, Dublin. [8]. Çakır, M., (1987). Bölgesel Planlama ve Ormancılık Sektörlerinin Önemi (Bolu Bölge MüdürlüğüŸ Örneği), Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No: 189, 77, Ankara. [9]. Leontief, W., (1966). Input-Output Economics, Oxford University Press, New York. [10]. Bocutoğlu, E., (1982). Türkiye’de İthalatın Çözümlenmesinde Endüstrilerarası Yaklaşım: Girdi-Çıktı ve Doğrusal Programlama Modelleri İle Bir Uygulama, Doçentlik Tezi, 179, Trabzon. [11]. Öztürk, A., (1987). Ekonomik Planlama, Örnek Kitabevi, 224, Bursa. [12]. Kepenek, Y., (1977). Türkiye’de İmalat Sanayinin Üretim Yapısı (1963-1973), ODT† İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 28, Ankara. [13]. Hirsman, O., (1962). The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New York. [14]. Morrison, W., (1977). Input-Output Methods In Urban and Regional Planning: A Practical Guide, London. [15]. Türker, M. F., (1993). Endüstrilerarası İşlemler Tabloları Yardımıyla Orman Ürünleri Endüstrilerinin Ekonomik Analizi, II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 265-275, Trabzon.

Details

Journal Section Articles
Authors

Mustafa Fehmi TÜRKER


Elif BERKER


Emine Nur YEŞİLYURT (Primary Author)


Canan YILMAZ


Fatma AYDIN YENİ

Publication Date December 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { duzceitbd364635, journal = {İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3455}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {921 - 931}, doi = {}, title = {GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Türker, Mustafa Fehmi and Berker, Elif and Yeşilyurt, Emine Nur and Yılmaz, Canan and Aydın Yeni, Fatma} }
APA Türker, M. F. , Berker, E. , Yeşilyurt, E. N. , Yılmaz, C. & Aydın Yeni, F. (2017). GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi , , 921-931 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzceitbd/issue/33124/364635
MLA Türker, M. F. , Berker, E. , Yeşilyurt, E. N. , Yılmaz, C. , Aydın Yeni, F. "GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ" . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 921-931 <https://dergipark.org.tr/en/pub/duzceitbd/issue/33124/364635>
Chicago Türker, M. F. , Berker, E. , Yeşilyurt, E. N. , Yılmaz, C. , Aydın Yeni, F. "GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 921-931
RIS TY - JOUR T1 - GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ AU - Mustafa Fehmi Türker , Elif Berker , Emine Nur Yeşilyurt , Canan Yılmaz , Fatma Aydın Yeni Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 921 EP - 931 VL - 6 IS - 3 SN - 2147-3455- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ %A Mustafa Fehmi Türker , Elif Berker , Emine Nur Yeşilyurt , Canan Yılmaz , Fatma Aydın Yeni %T GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ %D 2017 %J İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi %P 2147-3455- %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Türker, Mustafa Fehmi , Berker, Elif , Yeşilyurt, Emine Nur , Yılmaz, Canan , Aydın Yeni, Fatma . "GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 / 3 (December 2017): 921-931 .
AMA Türker M. F. , Berker E. , Yeşilyurt E. N. , Yılmaz C. , Aydın Yeni F. GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 921-931.
Vancouver Türker M. F. , Berker E. , Yeşilyurt E. N. , Yılmaz C. , Aydın Yeni F. GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 921-931.
IEEE M. F. Türker , E. Berker , E. N. Yeşilyurt , C. Yılmaz and F. Aydın Yeni , "GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 3, pp. 921-931, Dec. 2017