Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 291 - 312 2018-12-30

The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study
Akademisyenlerin Değişim Yönetimine Karşı Tutumu: Bir Yüksekokul Örneği

Ümmet AYDAN [1] , Abdullah KARAKAYA [2]


The aim of this study is to determine the attitudes of academics working in Karabuk University, School of Foreign Languages towards change. To this end, the concepts of change management, attitude towards change and resistance to change were examined. A descriptive research model was used in the study. The data were collected using online survey forms and analyzed using t-test and ANOVA test. Results show that the statements regarding institutional policy in change, outcomes of change and resistance to change were generally significant; being young and having less experience; active participation in accreditation activities and having democratic management style affect the success in change management positively. Therefore, having a democratic approach and implementing the accreditation activities in a holistic framework would be useful.

Bu çalışma akreditasyon sürecinde bulunan Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan akademik personelin değişime karşı tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, konuyla ilgili literatür taraması kapsamında; değişim yönetimi, değişime karşı tutum ve değişime karşı direnç kavramları incelenmiştir. Çalışmanın alan araştırması kısmında tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmada online anket yöntemiyle elde edilen veriler; t-testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar kurumsal politika, değişimin sonuçları ve değişime direnç boyutlarına ilişkin ifadelerin büyük oranda önemli olduğunu; genç ve az deneyime sahip olmanın, demokratik yönetim tarzının ve akreditasyon çalışmalarına aktif katılımın değişim yönetiminde başarıyı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Buna göre değişim yönetiminde, demokratik yönetim yaklaşımı ve akreditasyon çalışmalarının bütüncül çerçevede yürütülmesi yararlı olacaktır.            

 • Aktan, C. C. (2011). Organizasyonlarda Değişim Yönetimi: Değişim Mühendisliği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), pp. 67-78.
 • Alıcı, A. (2007). Hayata Yön Veren Sözler. İstanbul: Epsilon.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. 7th Edition. İstanbul: Sakarya Yayıncılık.
 • Bailey, F. (2001). Treasons, Stratagems, and Spoils. New York: Routledge.
 • Baltaş, A. (2013). İnsana ve İşe Değer Katan Yeni İK. İstanbul: Ramzi Kitabevi.
 • Boer, H., Berger, A., Chapman, R., Gertsen, F. (2000) Cl Changes: From Suggestion Box to Organisational Learning - Continuous Improvement in Europe and Australia. London and New York: Routledge.
 • Burnes, B. (1996). No such thing as … a “one best way” to manage organizational change". Management Decision, 34(10), pp. 11-18. Retrieved from doi.org/10.1108/ 00251749610150649
 • Çınar, İ. (2014). İnsan Kaynağini Geliştirme Bağlaminda Değişim Yönetimi. Ege Eğitim Dergisi, 6 (1), pp. 81-93.
 • Drucker, P. F. (1994). Post-Capitalist Society. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Eaton, J. S. (2015). An Overview of U.S. Accreditation. Council for Higher Education Accreditation, pp. 1-9.
 • Gregersen, F., Beck Nielsen, S., & Thøgersen, J. (2009). Stepping into the Same River Twice: on the Discourse Context Analysis in the LANCHART Project. Acta Linguistica Hafniensia, 41(1), pp. 30-63.
 • Hayes, J. (2002). The Theory and Practice of Change Management. UK: Basingstoke.
 • Huczynski, A. A., & Buchanan, D. A. (2013). Organizational Behaviour (8th Edition). UK: Pearson Education Limited.
 • Kirk, G. S. (1951). Natural Change in Heraclitus. Mind, 60(237), pp. 35-42.
 • Koçel, T. (1998). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kotter, J. P. (1995). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review, pp. 59-67.
 • Kotter, J. P. (2012). Leading Change. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.
 • Kurtuluş, K. (2006). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Leifer, R. (1989). Leifer, R. Understanding organizational transformation using a dissipative structural model. Human Relations, 42(10), pp. 899-916.
 • Mayhew, E. (2006). Organizational change processes. In B. B. Jones, & M. Brazzel, The NTL Handbook of Organization Development and Change: Principles, Practices, and Perspectives (pp. 104-120). San Francisco, CA: Pfeiffer.
 • McNeese, B. (2013) Kaizen and SPC.
 • McShane, B. B., & Böckenholt, U. (2014). You cannot step into the same river twice: When power analyses are optimistic. Perspectives on Psychological Science, 9(6), 612-625.
 • Oreg, S. (2006). Personality, Context, and Resistance to Organizational Change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), pp. 73-101.
 • Ortmann, G. (2010). On Drifting Rules and Standards. Scandinavian Journal of Management, 26(2), pp. 204-214.
 • Özkan, Y. (2004). İşletmelerde Değişime Direnme ve Çözüm Yöntemlerinin İncelenmesi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 6(1), 0-0.
 • Parlakkılıc, A. (2013). E-Learning Change Management: Challenges and Opportunities. Turkish Online Journal of Distance Education, 14(4), 54-68.
 • Pearce, J., & Robinson, R. (1989). Management. Endonezya: McGrawhill.
 • Petrov, G. (2007). Beyaz Zambaklar Ülkesinde (7th Edition). İstanbul: Koridor Yayıncılık.
 • Poundstone, W. (2009). Fuji Dağı'nı Nasıl Taşırsınız? Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Rick, T. (2011, May 23). Top 12 Reasons Why People Resist Change.
 • Saruhan, N. (2013). Organizational Change: The Effects of Trust in Organization and Psychological Capital During Change Process. Journal of Business Economics and Finance, 2(3), 13-35.
 • Seren, Ş., ve Baykal, Ü. (2007). Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Değişim İle Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (10) 2 pp.1-11.
 • Smith, I. (2006). Continuing Professional Development and Workplace Learning. Library Management, 27(4/5), pp. 300-306.
 • Suárez-Barraza, M. F., Ramis-Pujol, J., & Estrada-Robles, M. (2012). Applying Gemba-Kaizen in a multinational food company: a process innovation framework. International Journal of Quality and Service Sciences, 4(1), 27-50.
 • Svensen, E., Neset, G., & Eriksen, H. R. (2007). Factors associated with a positive attitude towards change among. Scandinavian Journal of Psychology, pp. 153-159.
 • Tunçer, P. (2013). Değişim Yönetimi Sürecinde Değişime Direnme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 373-406.
 • Ulloa, B. C., & Adams, S. G. (2004). Attitude Toward Teamwork and Effective Teaming. Team Performance Management: An International Journal, 10(7/8), pp. 145-151.
 • Val, M. P., & Fuentes, C. M. (2003). Resistance to Change: a Literature Review and Empirical Study. Management Decision, 41(2), pp. 148-155.
 • Waddell, D., & Sohal, A. S. (1998). Resistance: A Constructive Tool for Change Management. Management Decision, 36(8), pp. 543-548.
Primary Language en
Subjects Management
Published Date Aralık
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7589-6468
Author: Ümmet AYDAN
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3214-6771
Author: Abdullah KARAKAYA
Institution: KARABUK UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { econder498467, journal = {Econder International Academic Journal}, issn = {}, eissn = {2602-3806}, address = {hayrettinkeskingoz@gmail.com}, publisher = {Hayrettin KESGİNGÖZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {291 - 312}, doi = {10.35342/econder.498467}, title = {The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study}, key = {cite}, author = {Aydan, Ümmet and Karakaya, Abdullah} }
APA Aydan, Ü , Karakaya, A . (2018). The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study . Econder International Academic Journal , 2 (2) , 291-312 . DOI: 10.35342/econder.498467
MLA Aydan, Ü , Karakaya, A . "The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study" . Econder International Academic Journal 2 (2018 ): 291-312 <https://dergipark.org.tr/en/pub/econder/issue/40036/498467>
Chicago Aydan, Ü , Karakaya, A . "The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study". Econder International Academic Journal 2 (2018 ): 291-312
RIS TY - JOUR T1 - The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study AU - Ümmet Aydan , Abdullah Karakaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35342/econder.498467 DO - 10.35342/econder.498467 T2 - Econder International Academic Journal JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 312 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3806 M3 - doi: 10.35342/econder.498467 UR - https://doi.org/10.35342/econder.498467 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Econder Uluslararası Akademik Dergi The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study %A Ümmet Aydan , Abdullah Karakaya %T The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study %D 2018 %J Econder International Academic Journal %P -2602-3806 %V 2 %N 2 %R doi: 10.35342/econder.498467 %U 10.35342/econder.498467
ISNAD Aydan, Ümmet , Karakaya, Abdullah . "The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study". Econder International Academic Journal 2 / 2 (December 2018): 291-312 . https://doi.org/10.35342/econder.498467
AMA Aydan Ü , Karakaya A . The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study. Econder. 2018; 2(2): 291-312.
Vancouver Aydan Ü , Karakaya A . The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study. Econder International Academic Journal. 2018; 2(2): 291-312.
IEEE Ü. Aydan and A. Karakaya , "The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study", Econder International Academic Journal, vol. 2, no. 2, pp. 291-312, Dec. 2019, doi:10.35342/econder.498467