Year 2010, Volume 10 , Issue 2, Pages 51 - 95 2010-10-01

Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar

Giray Saynur BOZKURT [1]


When Socialist Yugoslavia was declared by Marshall Tito in 1945, The communists were able to deal with national aspirations by creating a federation of six nominally equal republics - Croatia, Montenegro, Serbia, Slovenia, BosniaHerzegovina, and Macedonia. In Serbia the two provinces of Kosovo and Vojvodina were given autonomous status. Communist rule restored stability and good relations with the west ensured a steady stream of loans. Later, however, national and ethnic tensions increased due to unequal development and a growing burden of debt. When Tito died in 1980 many expected the federation to break up but Yugoslavia was to survive for another ten years. After Tito's death, ethnic nationalism began to rise again in Yugoslavia, especially in Kosovo between ethnic Albanians and Serbs. This, coupled with economic problems in Yugoslavia. Nowadays Yugoslavian Muslims/Turks Who live in former Yugoslavia region have to face with a lot of problems (ethnic discrimination, economic etc). Though not stating an ethnic Turkishness, the name of this nation is Turkish nation. Not speaking Turkish as a mother tongue and not having a Turkish ethnic origin these people feel themselves more close to Turks rather than the same language speaker Serbians and Bulgarians With this vision, Turks inhabiting in today’s Yugoslavia where the traces of Ottomans’ are found, constitutes our study’s main theme. Turks of Yugoslavia has a long historical past. Today many archeological historical art works belonging to the either Ottoman or pre-Ottoman times, and various land names (though hundreds of them had changed till the second world war) still keep their existence and Turks, carrying on their existence as a minority. In this context in our study we will examine from different viewpoints, the political, cultural, demographical and economical construction of Turks and the status in former Yugoslavia region till today from especially a period of Tito’s Yugoslavia up with its historical background
1945 yılında Tito tarafından sosyalist Yugoslavya kuruldu- ğunda, komünist yönetim ismen eşit altı cumhuriyete dayalı bir federasyon oluşturarak milli duyguları örtbas etmeye ça- lıştı: Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, Bosna-Hersek ve Makedonya. Sırbistan’da iki bölgeye “Kosova ve Voyvo- dina”ya özerklik verildi. Komünist yönetim özellikle Batı ile iyi ilişkiler kurarak para akışı sağladı. Ancak sonradan kal- kınmadaki eşitsizlikler ve artan borç yükü sebebiyle etnik sı- kıntılar baş göstermeye başladı. Gün geçtikçe gerilim arttı. 1980 yılında Tito öldüğü zaman herkes federasyonun dağıl- masını bekliyordu ama devlet on yıldan daha fazla bir zaman yaşadı. Bu arada etnik gerilim, özellikle Kosova’daki Sırplar ve Arnavutlar arasında olabildiğince arttı. Ekonomik sıkıntı- lar da buna eşlik ediyordu. Eski Yugoslavya bölgesinde yaşa- yan Müslümanlar ve Türkler bugün de büyük sıkıntılara ma- ruzdur. (Etnik ayrımcılık, iktisadi sıkıntılar vb). Etnik olarak tam Türklüğü ifade etmese de, burada Müslüman olanlara Türk denmektedir. Anadil olarak Türkçeyi konuşmayan in- sanlar, aynı dili konuştukları Sırp veya Bulgarlara göre ken- dilerini Türklere daha yakın hissetmektedirler. İşte Osman- lı’nın yadigârı olan bu yapı, bu makalenin konusunu teşkil etmektedir. Bu coğrafyada yaşayan Türklerin uzun bir tarihi geçmişleri vardır. Bugün, bir azınlık olarak hayatta kalma mücadelesi veren Türkler gibi onca yıkıma rağmen ayakta kalan sayısız Osmanlı dönemi eseri ve yer isimleri, dil ve kültürlerdeki kalıntılar hâlâ varlığını korumaktadır
Other ID JA69NT84VU
Journal Section Research Article
Authors

Author: Giray Saynur BOZKURT

Dates

Application Date : October 1, 2010
Acceptance Date : December 4, 2020
Publication Date : October 1, 2010

Bibtex @ { egetdid380499, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege University}, year = {2010}, volume = {10}, pages = {51 - 95}, doi = {}, title = {Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Giray Saynur} }
APA Bozkurt, G . (2010). Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 10 (2) , 51-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egetdid/issue/34443/380499
MLA Bozkurt, G . "Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar" . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 10 (2010 ): 51-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/egetdid/issue/34443/380499>
Chicago Bozkurt, G . "Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 10 (2010 ): 51-95
RIS TY - JOUR T1 - Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar AU - Giray Saynur Bozkurt Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 95 VL - 10 IS - 2 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar %A Giray Saynur Bozkurt %T Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar %D 2010 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Bozkurt, Giray Saynur . "Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 10 / 2 (October 2010): 51-95 .
AMA Bozkurt G . Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2010; 10(2): 51-95.
Vancouver Bozkurt G . Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2010; 10(2): 51-95.
IEEE G. Bozkurt , "Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 51-95, Oct. 2010