Research Article
BibTex RIS Cite

Reading “Uyurgezer” Poem of Osman Türkay with “Çan Sesi” Poem of Necip Fazıl Kısakürek

Year 2018, Volume: 18 Issue: 2, 475 - 483, 27.12.2018

Abstract

"Uyurgezer" is poet that takes place in Uyurgezer which is
second book of Cypriot poet Osman Türkay, published in 1969 and gives tits name
to book. In this article which is a comparative literature review, it would be
approached together to Türkay 's this poem written in London and Necip Fazıl
Kisakürek' s “Çan Sesi” poem that is written in 1925 and reflects his life in
Paris.  It would be tried to specify
similar points / elements between two poems and from these similarities,
similar reasons which affect the formation of these two poems would be examined.

References

 • Aytaç, Gürsel. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. Ankara: Gündoğan Yayınları, 1997.
 • Bilgin Topçu, Ümmühan. “Osman Türkay Poetikasında Kozmik İmgeler”. Türklük Bilimi Araştırmaları 40 (2016): 237-273.
 • Çetin, Nurullah. “Necip Fazıl Kısakürek ve Şiiri”. Türk Dili 642 (2005): 531-542.
 • Fikrətqızı, Elmira. Osman Türkayın Poetik İrsi. Bakı: Elm Neşriyat, 2010.
 • Gariper, Cafer. “Necip Fazıl’ın Çan Sesi Şiiri Üzerinde Bir Tahlil Çalışması”. Türk Dili 642 (2005): 543-548.
 • Kaplan, Ramazan. “Necip Fazıl’ın Şiirinde ‘Varlık’ın Metatizik Dünyası (1922-1939)”. Hece Dergisi Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, 97 (2005): 198-209.
 • Kısakürek, Necip Fazıl. Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2014.
 • Memmedova, Elmira. “Osman Türkay’ın Etkilendiği Kaynaklar”. Zeitschrift für die Welt der Türken 2. 1 (2010): 59-81.
 • Mirzaeisaeidabad, Tahereh. “Karşılaştırmalı Olarak Fikret Demirağ ve Nima Yuşic’in Şiirlerinde Nostalji Kavramının İncelenmesi”. Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları - Üçüncü Uluslararası KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu Bildirileri. 2. Cilt, Yayına Hazırlayanlar: İsmail Bozkurt, Nihal Ağan Solak, Hüseyin Ezilmez, Lefkoşa: Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi Yayını, 2018, s. 301-311.
 • Okay, M. Orhan. Necip Fazıl - Sıcak Yarada Kezzap. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014.
 • Öznur, Şevket ve Özdoğanoğlu, Tuncay. Uzay Çağı Ozanı Osman Türkay. Lefkoşa: Gökada ve Osman Türkay Vakfı Yayınları, 2003.
 • Şen, Can. Körlüğü Zedelemek: Necip Fazıl Kısakürek Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Gece Kitaplığı, 2017.
 • Türkay, Osman. Uyurgezer. Girne: Girne Belediyesi Yayınları, 2018.

Osman Türkay’ın “Uyurgezer” Şiirini Necip Fazıl Kısakürek’in “Çan Sesi” Şiiriyle Okumak

Year 2018, Volume: 18 Issue: 2, 475 - 483, 27.12.2018

Abstract

“Uyurgezer” Kıbrıslı şair Osman Türkay’ın 1969’da yayımlanan ikinci
kitabı Uyurgezer’de yer alan ve kitaba adını veren şiiridir. Bir
karşılaştırmalı edebiyat incelemesi olan bu makalede Türkay’ın Londra’da
yazdığı bu şiir ile Necip Fazıl Kısakürek’in 1925’te yazdığı ve Paris’teki
yaşamının yansımalarından olan “Çan Sesi” şiiri birlikte ele alınacaktır. İki
şiir arasındaki benzeşen noktalar/unsurlar tespit edilmeye çalışılacak ve bu
benzerliklerden yola çıkılarak bu iki şiirin oluşumunu etkileyen benzer sebepler
irdelenecektir.

References

 • Aytaç, Gürsel. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. Ankara: Gündoğan Yayınları, 1997.
 • Bilgin Topçu, Ümmühan. “Osman Türkay Poetikasında Kozmik İmgeler”. Türklük Bilimi Araştırmaları 40 (2016): 237-273.
 • Çetin, Nurullah. “Necip Fazıl Kısakürek ve Şiiri”. Türk Dili 642 (2005): 531-542.
 • Fikrətqızı, Elmira. Osman Türkayın Poetik İrsi. Bakı: Elm Neşriyat, 2010.
 • Gariper, Cafer. “Necip Fazıl’ın Çan Sesi Şiiri Üzerinde Bir Tahlil Çalışması”. Türk Dili 642 (2005): 543-548.
 • Kaplan, Ramazan. “Necip Fazıl’ın Şiirinde ‘Varlık’ın Metatizik Dünyası (1922-1939)”. Hece Dergisi Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, 97 (2005): 198-209.
 • Kısakürek, Necip Fazıl. Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2014.
 • Memmedova, Elmira. “Osman Türkay’ın Etkilendiği Kaynaklar”. Zeitschrift für die Welt der Türken 2. 1 (2010): 59-81.
 • Mirzaeisaeidabad, Tahereh. “Karşılaştırmalı Olarak Fikret Demirağ ve Nima Yuşic’in Şiirlerinde Nostalji Kavramının İncelenmesi”. Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları - Üçüncü Uluslararası KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu Bildirileri. 2. Cilt, Yayına Hazırlayanlar: İsmail Bozkurt, Nihal Ağan Solak, Hüseyin Ezilmez, Lefkoşa: Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi Yayını, 2018, s. 301-311.
 • Okay, M. Orhan. Necip Fazıl - Sıcak Yarada Kezzap. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014.
 • Öznur, Şevket ve Özdoğanoğlu, Tuncay. Uzay Çağı Ozanı Osman Türkay. Lefkoşa: Gökada ve Osman Türkay Vakfı Yayınları, 2003.
 • Şen, Can. Körlüğü Zedelemek: Necip Fazıl Kısakürek Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Gece Kitaplığı, 2017.
 • Türkay, Osman. Uyurgezer. Girne: Girne Belediyesi Yayınları, 2018.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Can Şen

Publication Date December 27, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 18 Issue: 2

Cite

APA Şen, C. (2018). Osman Türkay’ın “Uyurgezer” Şiirini Necip Fazıl Kısakürek’in “Çan Sesi” Şiiriyle Okumak. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 18(2), 475-483. https://doi.org/10.32449/egetdid.443026

by-nc-nd.png

Journal of Turkish World Studies is licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International license.