Year 2007, Volume 7 , Issue 2, Pages 57 - 76 2007-06-01

DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR
The Religious Groups in Bulgaria in the Light of Religions Geography

Emin ATASOY [1]


Bulgaristan hem Türkiye’ye komşu olması,hem de nüfusunun yaklaşık %10’un Türklerden oluşmasınedeniyle, Türkiye açısından önem taşıyan bir ülke olmasına rağmen farklı nedenlerden dolayı, bilimsel çalışmalarda üzerinde çok az durulmuş ülkelerden biridir. Bu çalışmanın öncelikli amacı Bulgaristan nüfusunun dinsel yapısı ile dinsel toplulukların coğrafi dağılışını irdelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı iseBulgaristan’daki Müslüman nüfusun tarih içindeki nitel ve nicel değişimlerini ortaya koymak ve bu topluluğun ülkenin sosyokültürel ve demografik yapısı üzerindeki rol ve etkilerini tartışmaktır
Being a neighbour of Turkey and having a population of which 10% are Turks, Bulgaria is an important country for Turkey but because of several reasons, it has not been investigated much in scientific studies. The main aim of this study is to investigate the religious composition of the Bulgarian population and how the religious groups are distributed geographically. Another aim is to reveal the qualitative and quantitative changes in the Muslim population in Bulgaria throughout the history and discuss their roles and effects in terms of the sociocultural and demograhical structure of the country
 • ACAROĞLU M. T., Bulgaristan Alevileri ve Demir Baba Tekkesi, Kaynak Yayınları, İstanbul (1998).
 • ____________, Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar I ve II, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul (2007).
 • ____________, Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları Kılavuzu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara (2006)
 • ANTONOV S. V. ve MİGLEVA İ., “Tatari”, Obştnosti i İdentiçnosti v Balgariya, İzdatelstvo Petekston, Sofya (1998)
 • ASENOV B., Religiite i Sektite v Balgariya, İzdatelstvo Poligraf, Sofya (1998).
 • ATASOY E., Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Ezgi Kitabevi, Bursa (2003).
 • ____________, “Postsosyalist Dönemde Bulgaristan’da Yaşanan Demografik Kriz vе Yansımaları”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 8, Sayı 12, Bursa (2007).
 • BARUH E., “Evrei”, Obştnosti i İdentiçnosti v Balgariya, İzdatelstvo Petekston, Sofya (1998).
 • CİN T., “Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesindeki Azınlık Türk mü? Müslüman mı?”, Avrasya Dosyası, Özel Sayısı, Cilt: 9, Sayı: 3, (2003).
 • COŞKUN B. D., Bulgaristan’la Yeni Dönem, Soğuk Savaş Sonrası Ankara-Sofya İlişkileri, ASAM Yayınları, Ankara (2001).
 • ÇINAR İ. K., Etniçeskite Maltsinstva v Balgariya, İzdatelska Kaşta Lik, Sofya (2005).
 • DAYIOĞLU A., Toplama Kampından Meclis’e. Bulgaristan’da Türk ve Müslüman Azınlığı, İletişim Yayınları, İstanbul (2005).
 • EMİNOV A. Turkish and Other Muslim Minorieties in Bulgaria, İnstitute of Muslim Minority Affairs, Hurst and Company, London (1997).
 • GEORGİEVA T., “Pomatsi – Balgarski Müslümani”, Obştnosti i İdentiçnosti v Balgariya, İzdatelstvo Petekston, Sofya (1998).
 • GÜNER İ. ve ERTÜRK M., Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayınları, Ankara (2005).
 • Natsionalen Statistiçeski İnstitut Republika Balgariya (NSI, 2007) http://www.nsi.bg/Census/ StrReligion.htm 03. 2007 tarihinde elde edilmiştir.
 • İVANOV A., “Balgarskata Demografska Agoniya”, Spisanie Geopolitika, Broy 2, Sofya (2005).
 • KARAPETROVA R. ve KOEN E. “Protestanti (Evangelski Hristiyani)”, Obştnosti i İdentiçnosti v Balgariya, İzdatelstvo Petekston, Sofya (1998).
 • KUYUCUKLU N., Balkan Ülkeleri İktisadı 2: Bulgaristan, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3429, İstanbul (1987).
 • LUKANOV A., BOJİNOV N. ve DİMİTROV S., Stranite v Sveta 2005-2006 Spravoçnik, İzdatelstvo Gloriya Palas, Sofya (2005).
 • MARİNOV P., Balgarite Mohamedani, İzdatelstvo Angelinov & Partnöri, Sofiya (1994).
 • MEMİŞOĞLU H., Balkanlarda Pomak Türkleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul (1999).
 • MİTSEVA E. ve TANİELYAN S. P., “Armentsi”, Obştnosti i İdentiçnosti v Balgariya, İzdatelstvo Petekston, Sofya (1998).
 • PİTİ B., İstinata za Polojenieto na Evreite v Balgariya, İzdatelstvo Probuda, Sofya (1938).
 • POPOV K., Stopanstvoto na Balgariya, Sofya (1916).
 • POULTON H., Balkanlar, Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler, Sarmal Yayınevi, İstanbul (1993).
 • SLATİNSKİ N., Natsionalnata Sigurnost i Demografskite Problemi na Balgariya, Spisanie Mejdunarodni Otnosheniya, Godina XXXV, Knijka 1, Sofya (2006).
 • SLAVEYKOV P., Etnogeografiya, Universitetsko İzdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski”, Sofya (2006).
 • STAMENOVA J., “Gagauzi”, Obştnosti i İdentiçnosti v Balgariya, İzdatelstvo Petekston, Sofya (1998)
 • TANDOĞAN Alaettin, Demografik Temel Kavramlar ve Türkiye Nüfusu, Eser Ofset Matbaası, Trabzon (1998).
 • TOMOVA İ., “Romi”, Obştnosti i İdentiçnosti v Balgariya, İzdatelstvo Petekston, Sofya (1998).
 • TRAYKOV T. ve KAZAKOV B., Religiozna Struktura na Naselenieto v Balgariya – Formirane, Savremenno Sastoyanie i Teritorialni Razliçiya, Sotsialna i Kulturna Geohrafiya, Veliko Tarnovo: Universitetsko İzdatelstvo “Sv. Kiril i Metodiy”, Peçat “Faber” (2004).
 • VASİLEVA B., Evreite v Balgariya 1944-1952, Universitetsko İzdatelstvo, Sofya (1992)
 • ZLATANOVA V., Vanşnata Migratsiya v Perioda na Prehod v Balgariya i Sotsialni Posledstviya, Evropeyskoto Badeşte na Balgariya i Razvitieto na Naselenieto, Tsentar za İzsledvane na Naselenieto pri BAN, Sofya (2005).
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Emin ATASOY

Dates

Application Date : December 1, 2020
Acceptance Date : December 1, 2020
Publication Date : June 1, 2007

Bibtex @ { egetdid612091, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege University}, year = {2007}, volume = {7}, pages = {57 - 76}, doi = {}, title = {DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR}, key = {cite}, author = {Atasoy, Emin} }
APA Atasoy, E . (2007). DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 7 (2) , 57-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egetdid/issue/48346/612091
MLA Atasoy, E . "DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR" . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 7 (2007 ): 57-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/egetdid/issue/48346/612091>
Chicago Atasoy, E . "DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 7 (2007 ): 57-76
RIS TY - JOUR T1 - DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR AU - Emin Atasoy Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 76 VL - 7 IS - 2 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR %A Emin Atasoy %T DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR %D 2007 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Atasoy, Emin . "DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 7 / 2 (June 2007): 57-76 .
AMA Atasoy E . DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2007; 7(2): 57-76.
Vancouver Atasoy E . DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2007; 7(2): 57-76.
IEEE E. Atasoy , "DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 57-76, Jun. 2007