Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

A Research on the Local Names of Juglans regia L. Plant in Turkey

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 7 - 19, 18.03.2022
https://doi.org/10.31451/ejatd.1075116

Abstract

Juglans regia L., which has a natural distribution in Eastern and Northeastern Anatolia in our country, is used in food, medicine, paint, perfumery, furniture, etc. And it is a precious tree that is widely used in landscape architecture as well as many different uses. Throughout the country, it is known by different local names “ceviz, koz, goz, güz, giz” etc., and the “ceviz” local name is used most commonly.

In this study, the local names of the Juglans regia plant, which grows naturally in Turkey, is well known by the public and used for various purposes, were evaluated. As a result of the study, a total of 30 different local names of this plant were determined in 7 different regions of the country. At the same time, it was seen that the Eastern Anatolia Region came to the fore with 20 different local names throughout the country.

References

 • Akan, H., 2015. Kahta (Adıyaman) Merkezi ve Narince Köyünün Etnobotanik Açıdan Araştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (2): 219-248.
 • Akbulut, S., 2015. Differences in the traditional use of wild plants between rural and urban areas: the sample of Adana. Studies on Ethno-Medicine, 9 (2): 141-150.
 • Akdağ, E., 2019. Çubuk Çayı- Tatlar Arasında Kalan Bölgenin Florası ve Etnobotanik Özelliklerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 99 sayfa.
 • Akgül, G., Yılmaz, N., Celep, A., Celep, F. and Çakılcıoğlu, U., 2016. Ethnobotanical purposes of plants sold by herbalists and folk bazaars in the center of Cappadocica (Nevşehir, Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 15 (1): 103-108.
 • Akkavak Zurnacı, Y., 2019. Denizli İlinin Bazı İlçelerinin Etnobotanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 234 sayfa.
 • Aktan, T., 2011. Yenişehir (Bursa) Köylerinin Etnobotanik Özellikleri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 318 sayfa.
 • Albayrak, N. B., 2019. Orhaneli ve Büyükorhan (Bursa) İlçelerinde Etnobotanik Bir Araştırma. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 219 sayfa.
 • Alkaç, S. A., 2013. Alaçam Dağları (Balıkesir) Bigadiç İlçesi Bölümündeki Ekonomik Önemi Olan Bazı Bitkiler ve Etnobotanik Özellikleri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 230 sayfa.
 • Alkış, A. N., 2020. Şanlıurfa'daki Aktarlarda Zayıflamak Amacıyla Kullanılan Bitkilerin Fitoterapi Yönünden Araştırılması. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 84 sayfa.
 • Alpaslan, Z., 2012. Ergan Dağı (Erzincan)’nın Etnobotanik Özellikleri. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 154 sayfa.
 • Arı, S., Temel, M., Kargıoğlu, M. and Konuk, M., 2015. Ethnobotanical survey of plants used in Afyonkarahisar-Turkey. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 11 (1): 1-15.
 • Arı, S., 2014. Afyonkarahisar ve Civarında Halk Tarafından Kullanılan Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 123 sayfa.
 • Ayandın, H., 2010. Avşar, Şabanözü ve Çile Dağı (Polatlı/Ankara) Arasında Kalan Bölgenin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 100 sayfa.
 • Ayaz, H., 2013. Gölpınar Mesire Yeri Florası ve Etrafındaki Köylerin Etnobotanik Özellikleri. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 63 sayfa.
 • Badem, M., 2017. Akkuş (Ordu) ve Köylerinde Bulunan Bitkilerin Etnobotanik ve Etnomedikal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Halk İlacı Olarak Kullanılan Türlerin Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 121 sayfa.
 • Batı, C., 2018. Abbaslık Köyü (Bilecik) Florası ve Etnobotanik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 137 sayfa.
 • Baykal, H., 2015. Başhemşin (Çamlıhemşin/Rize)’in Florası, Fitososyolojisi ve Etnobotanik Özellikleri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 213 sayfa.
 • Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kızıl, S. ve Telci, İ., 2010. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları. http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/09e9d4bcc81 57c0_ek.pdf (Son Erişim: 10.01.2022).
 • Baytop, A., 2007. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara.
 • Bulut, G., 2016. Medicinal and wild food plants of Marmara Island (Balikesir-Turkey). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 85 (2): 1-16.
 • Bulut, G. E., 2008. Bayramiç (Çanakkale) Yöresinde Etnobotanik Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 463 sayfa.
 • Bulut, G. and Tuzlacı, E., 2015. An ethnobotanical study of medicinal plants in Bayramiç (Çanakkale-Turkey). Marmara Pharmaceutical Journal, 19 (1): 269-282.
 • Bulut, G. and Tuzlaci, E., 2013. An ethnobotanical study of medicinal plants in Turgutlu (Manisa-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 149 (3): 633-647.
 • Bulut, G., Bozkurt, M. Z. and Tuzlacı, E., 2017a. The preliminary ethnobotanical study of medicinal plants in Uşak (Turkey). Marmara Pharmaceutical Journal, 21 (2): 305-310.
 • Bulut, G., Haznedaroğlu, M. Z., Doğan, A., Koyu, H. and Tuzlacı, E., 2017b. An ethnobotanical study of medicinal plants in Acipayam (Denizli-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 10: 64-81.
 • Bulut, G., Korkmaz, A. and Tuzlacı, E., 2017c. The ethnobotanical notes from Nizip (Gaziantep-Turkey). Istanbul Journal of Pharmacy, 47 (2): 57-62.
 • Çakılcıoğlu, U., Khatun, S., Türkoğlu, I. and Hayta, S., 2011. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Maden (Elazig-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137 (1): 469-486.
 • Çakılcıoğlu, U., Şengün, M. T. and Türkoğlu, İ., 2010. An ethnobotanical survey of medicinal plants of Yazıkonak and Yurtbaşı districts of Elazığ province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 4 (7): 567-572.
 • Çiçek, İ., 2019. Çermik İlçesi ve Köylerinin (Diyarbakır) Etnobotanik Özellikleri. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 271 sayfa.
 • Çilden, E., 2011. Paşayaylası (Aydın) Florası ve Etnobotanik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 173 sayfa.
 • Dağlı, M., 2015. Şanlıurfa Merkez ve Bağlı Köylerde Etnobotanik Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 90 sayfa.
 • Demirci, S., 2010. Andırın (Kahramanmaraş) İlçesinde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 251 sayfa.
 • Deniz, L., 2008. Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü (Uşak) Florası ve Etnobotanik Açıdan Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 124 sayfa.
 • Deniz, L., Serteser, A. ve Kargıoğlu, M., 2010. Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10 (1): 57-72.
 • Dikilitaş, B., 2016. Ovacık (Karabük) ve Çevresinin Flora ve Etnobotanik Özellikleri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 95 sayfa.
 • Doğan, Y. and Uğulu, İ., 2013. Medicinal plants used for gastrointestinal disorders in some districts of Izmir province, Turkey. Studies on Ethno-Medicine, 7 (3): 149-161.
 • Doğan, A., 2008. Ovacık (Tunceli) Yöresinin Geleneksel Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 111 sayfa.
 • Doğan, A., 2014. Pertek (Tunceli) Yöresinde Etnobotanik Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 459 sayfa.
 • Doğan, A., Tuzlacı, E. and Tuzlacı, E., 2015. Wild edible plants of pertek (Tunceli-Turkey). Marmara Pharmaceutical Journal, 19 (2): 126-135.
 • Durmuşkahya, C. and Öztürk, M., 2013. Ethnobotanical survey of medicinal plants used for the treatment of diabetes in Manisa, Turkey. Sains Malaysiana, 42 (10): 1431-1438.
 • Ekim, T., 2014. Damarlı Bitkiler. Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T., (edlr.). Resimli Türkiye Florası, cilt 1. NGBB Yayınları Flora Dizisi 2, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Erdinç Usta, B., Altundağ Çakır, E., 2021. Samandere Vadisi (Düzce) ve Çevresinde Geleneksel Kullanımı Olan Bitkilerin Yöresel İsimleri. Avrasya Terim Dergisi, 9 (1): 10 – 25.
 • Erdoğan, R., 2011. Sarıveliler (Karaman) Ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 139 sayfa.
 • Eroğlu Erik, A., 2019. Afyonkarahisar İlinde Etnobotanik Bir Çalışma. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 227 sayfa.
 • Eroğlu, H.E., 2018. Türkiye Helichrysum taksonlarının Türkçe ve diğer dillerdeki isimleri. Avrasya Terim Dergisi, 6 (1): 26 – 34.
 • Ertuğ, F., 2004. Wild edible plants of the Bodrum area (Muğla, Turkey). Turkish Journal of Botany, 28 (1-2): 161-174.
 • Ertuğ, F., Tümen, G., Çelik, A. ve Dirmenci, T., 2004. Buldan Denizli Etnobotanik Alan Araştırması 2003. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, (2): 187-218.
 • Eşen, B., 2008. Aydınlar Köyü Ve Çevresinin (Erdemli/Mersin) Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 113 sayfa.
 • Fidan, E. Ş., 2018. Tek Tek Dağları Eteklerindeki Bazı Köylerde Etnobotanik Çalışma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 103 sayfa.
 • Furkan, M. K., 2016. Adıyaman İlinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 263 sayfa. Gelse, A., 2012. Adıyaman ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 214 sayfa.
 • Güldaş, N., 2009. Adıyaman İlinde Etnobotanik Değeri Olan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanlarının Tespiti. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 62 sayfa.
 • Güler, B., Manav, E. and Uğurlu, E., 2015. Medicinal plants used by traditional healers in Bozüyük (Bilecik–Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 173: 39-47.
 • Günbatan, T., Gürbüz, İ. and Özkan, A. M. G., 2016. The current status of ethnopharmacobotanical knowledge in Çamlıdere (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Botany, 40 (3): 241-249.
 • Güneş Özkan, N., 2021. Düzce Yöresinde Sambucus ebulus L. Türünün Yöresel İsimleri. Avrasya Terim Dergisi, 9 (3): 42-50.
 • Güneş, F., 2017a. Medicinal plants used in the Uzunkopru district of Edirne, Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86 (4).
 • Güneş, F., 2017b. Food plants used in Meriç town from Turkey. Indian J of Pharmaceutical Education and Research, 51 (3).
 • Güneş, S., 2010. Karaisalı (Adana) ve Köylerinde Halkın Kullandığı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Yönden Araştırılması. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 294 sayfa.
 • Güneş, S., Savran, A., Paksoy, M. Y., and Çakılcıoğlu, U., 2018. Survey of wild food plants for human consumption in Karaisalı (Adana-Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 17 (2): 290-298.
 • Güneş, S., Savran, A., Paksoy, M. Y., Koşar, M. and Çakılcıoğlu, U., 2017. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Karaisalı and its surrounding (Adana-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 8: 68-75.
 • Gürbüz, İ., Özkan, A. M. G., Akaydin, G., Salihoğlu, E., Günbatan, T., Demirci, F. and Yeşilada, E., 2019. Folk medicine in Düzce province (Turkey). Turkish Journal of Botany, 43 (6): 769-784.
 • Gürdal, B. and Kültür, Ş., 2013. An ethnobotanical study of medicinal plants in Marmaris (Muğla, Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 146 (1): 113-126.
 • Gürdal, B., 2010. Marmaris (Muğla) İlçesinde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 267 sayfa.
 • Güzel, Y., Güzelşemme, M. and Miski, M., 2015. Ethnobotany of medicinal plants used in Antakya: a multicultural district in Hatay Province of Turkey. Journal of ethnopharmacology, 174: 118-152.
 • Han, M. İ. and Bulut, G., 2015. The folk-medicinal plants of Kadisehri (Yozgat-Turkey). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 84 (2).
 • Hayta, S., Polat, R. and Selvi, S., 2014. Traditional uses of medicinal plants in Elazığ (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 154 (3): 613-623.
 • Heinrich, M., Barnes, J., Gibbons, S., and Williamson, E. M., 2004. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Edinburgh, Churchill Livingstone.
 • Honda, G., Yeşilada, E., Tabata, M., Sezik, E., Fujita, T., Takeda, Y., Takaishi, Y. and Tanaka, T., 1996. Traditional medicine in Turkey VI. Folk medicine in West Anatolia: Afyon, Kütahya, Denizli, Muğla, Aydin provinces. Journal of Ethnopharmacology, 53 (2): 75-87.
 • Karaköse, M., Akbulut, S. and Özkan, Z. C., 2019. Ethnobotanical study of medicinal plants in Torul district, Turkey. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 26 (1): 29.
 • Karakurt, E., 2014. Kelkit (Gümüşhane) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 187 sayfa.
 • Karcı, E., Gürbüz, İ., Akaydın, G. and Günbatan, T., 2017. Folk medicines of Bafra (Samsun-Turkey). Turkish Journal of Biochemistry, 42 (4): 381-399.
 • Kargıoğlu, M., Cenkci, S., Serteser, A., Evliyaoğlu, N., Konuk, M., Kök, M. Ş. and Bağcı, Y., 2008. An ethnobotanical survey of inner-West Anatolia, Turkey. Human Ecology, 36 (5): 763-777.
 • Kaval, İ., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2014. Ethnobotanical study on medicinal plants in Geçitli and its surrounding (Hakkari-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 155 (1): 171-184.
 • Kaval, İ., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2015. Survey of wild food plants for human consumption in Geçitli (Hakkari, Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 14 (2): 183-190.
 • Kaval, İ., 2011. Geçitli (Hakkari) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 298 sayfa.
 • Kaya, Ö. F., Dağlı, M. and Çelik, H. T., 2019. An ethnobotanical research in Şanlıurfa central district and attached Villages (Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge (IJTK), 19 (1): 7-23.
 • Kazan, D., 2007. Ortaca (Muğla) İlçesinin Etnobotaniği. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 144 sayfa.
 • Kendir, G. ve Güvenç, A., 2010. Etnobotanik ve Türkiye’de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30 (1): 49-80.
 • Keskin, L., 2011. Kadınhanı (Konya) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 254 sayfa.
 • Kılıç, M., 2019. Artuklu (Mardin) Yöresinde Yetişen Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 524 sayfa.
 • Kıncal, S., 2018. Ula (Muğla) İlçesinin Etnobotaniği. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 205 sayfa.
 • Kızılarslan, Ç., 2008. İzmit Körfezi’nin Güney Kesiminde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 291 sayfa.
 • Koçyiğit, M., 2005. Yalova İlinde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 176 sayfa.
 • Korkmaz, E., 2018. Bahçesaray (Müküs) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Ve Dijital Ortama Aktarımı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 223 sayfa.
 • Korkmaz, M. and Karakuş, S., 2015. Traditional uses of medicinal plants of Üzümlü district, Erzincan, Turkey. Pak J Bot,.47 (1): 125-134.
 • Korkmaz, M., Karakuş, S., Selvi, S. and Çakılcıoğlu, U., 2016. Traditional knowledge on wild plants in Üzümlü (Erzincan-Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 15 (4): 538-545.
 • Köse, M., 2019. Güneysu (Rize) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 173 sayfa.
 • Kurnaz Karagöz, F., 2013. Suşehri (Sivas) Bölgesinin Etnobotanik Açıdan Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 239 sayfa.
 • Kültür, Ş., 2007. Medicinal plants used in Kırklareli province (Turkey). Journal of ethnopharmacology, 111 (2): 341-364.
 • Macit, M. G. and Köse, Y. B., 2015. Medicinal plants used for folk medicine in Oltu (Erzurum/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 8 (2): 74-80.
 • Metin, A., 2009. Mut ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin (Mersin) Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 239 sayfa.
 • Mükemre, M., 2013. Konalga, Sırmalı, Dokuzdam Köyleri (Çatak-Van) ve Çevrelerinin Etnobotanik Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 387 sayfa.
 • Mükemre, M., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2015. Ethnobotanical study on medicinal plants in villages of Çatak (Van-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 166: 361-374.
 • Mükemre, M., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2016. Survey of wild food plants for human consumption in villages of Çatak (Van-Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 15 (2): 183-191.
 • Nacakçı, F. M., 2015. Kumluca (Antalya)'da Etnobotanik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 152 sayfa.
 • Nadiroğlu, M., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2019. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Karlıova (Bingöl-Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 18 (1): 76-87.
 • Nath, E. Ö. and Kültür, Ş., 2016. Natural dye plants in Savaştepe (Balıkesir, Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 46 (2): 89-95.
 • Olgun, Ş., 2019. Arıcak (Elazığ) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 264 sayfa.
 • Oymak, E., 2018. Bozova (Şanlıurfa) Halkının Kullandığı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 119 sayfa.
 • Özdemir Nath, E., 2016. Savaştepe ve Kepsut (Balıkesir) Yörelerinde Etnobotanik Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 524 sayfa.
 • Özdemir, A., 2019. Erbaa (Tokat)'da Etnobotanik Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 103 sayfa.
 • Özdemir, E. and Alpınar, K., 2015. An ethnobotanical survey of medicinal plants in western part of central Taurus Mountains: Aladaglar (Nigde–Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 166: 53-65.
 • Özdemir, S., 2019. Diyarbakır İli Aktarlarında Satılan Bitkiler ve Etnobotanik Özellikleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 132 sayfa.
 • Paksoy, M. Y., Selvi, S. and Savran, A., 2016. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Ulukışla (Niğde-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 6 (1): 42-48.
 • Polat, R., 2010. Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Çevresinde Tarımsal Biyoçeşitlilik Ve Etnobotanik Araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 359 sayfa.
 • Polat, R., 2019. Ethnobotanical study on medicinal plants in Bingöl (City center)(Turkey). Journal of Herbal Medicine, 16: 100211.
 • Polat, R. and Satıl, F., 2012. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Edremit Gulf (Balıkesir–Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 139 (2): 626-641.
 • Polat, R., Cakilcioglu, U. and Satıl, F., 2013. Traditional uses of medicinal plants in Solhan (Bingöl-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 148 (3): 951-963. Polat, R., Cakilcioglu, U., Kaltalioğlu, K., Ulusan, M. D. and Türkmen, Z., 2015. An ethnobotanical study on medicinal plants in Espiye and its surrounding (Giresun-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 163: 1-11. Polat, R., Cakilcioglu, U., Ulusan, M. D. and Paksoy, M. Y., 2015. Survey of wild food plants for human consumption in Elazığ (Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 1 (1): 69-75.
 • Polat, R., Güner, B., Yüce Babacan, E. and Çakılcıoğlu, U., 2017. Survey of wild food plants for human consumption in Bingöl (Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 16 (3): 378-384.
 • Saday, H., 2009. Güzeloluk Köyü ve Çevresinin (Erdemli/Mersin) Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 123 sayfa.
 • Sağıroğlu, M., Turna, M., Ceylan, K. and Turna, M., 2013. An ethnobotanical survey from Yahyali (Kayseri) and Tarsus (Mersin). Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 15 (2): 13-37.
 • Sağıroğlu, M., Turna, M. ve Köseoğlu, S. T., 2017. İkramiye vadisi (Sapanca/Sakarya/Türkiye) florasında bulunan tıbbi bitkiler. Sakarya University Journal of Science, 21 (3): 527-539.
 • Saraç, D. U., 2013. Rize ili Etnobotanik Özellikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 90 sayfa.
 • Sargın, S. A., 2013. Alaşehir ve Çevresinde (Manisa) Tarımsal Biyoçeşitlilik Ve Etnobotanik Araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 483 sayfa.
 • Sargın, S. A., Akçicek, E. and Selvi, S., 2013. An ethnobotanical study of medicinal plants used by the local people of Alaşehir (Manisa) in Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 150 (3): 860-874.
 • Sargın, S. A., 2015. Ethnobotanical survey of medicinal plants in Bozyazı district of Mersin, Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 173: 105-126.
 • Sargın, S. A., Selvi, S. and Büyükcengiz, M., 2015. Ethnomedicinal plants of Aydıncık district of Mersin, Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 174: 200-216.
 • Sargın, S. A., Selvi, S. and López, V., 2015. Ethnomedicinal plants of Sarigöl district (Manisa), Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 171: 64-84.
 • Sağıroğlu, M., Dalgıç, S. and Toksoy, S., 2013. Medicinal plants used in Dalaman (Muğla), Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 7 (28): 2053-2066. Sarper, F., Akaydin, G., Şimşek, I. and Yeşilada, E., 2009. An ethnobotanical field survey in the Haymana district of Ankara province in Turkey. Turkish Journal of Biology, 33 (1): 79-88.
 • Sevgi, E. ve Kızılarslan, Ç., 2013. Bir isim çok bitki- Mayasıl Otu. Avrasya Terim Dergisi, 1 (1): 17- 29.
 • Şahin, İ., 2016. Filoloji ve botanik alanlarının kavşağında yerel fitonimler (Bitkiadları) Meselesi, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 56: 775-791.
 • Şahin, B., 2019. Kemalpaşa (İzmir) Kırsalında Etnobotanik. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 123 sayfa.
 • Şenkardeş, İ., 2014. Nevşehir’in Güney İlçelerinde (Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Nevşehir-Merkez, Ürgüp) Etnobotanik Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 459 sayfa.
 • Şenkardeş, İ. ve Tuzlacı, E., 2016. Nevşehir’in Güney İlçelerindeki Bitkilerin Yöresel Adları. Avrasya Terim Dergisi, 4 (1): 29 - 39.
 • Tekin, S., 2011. Üzümlü (Erzincan) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 137 sayfa.
 • Tetik, F., 2011. Malatya İlinin Etnobotanik Değeri Olan Bitkileri Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 140 sayfa.
 • Tetik, F., Civelek, S. and Cakilcioglu, U., 2013. Traditional uses of some medicinal plants in Malatya (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 146 (1): 331-346.
 • Tütenocaklı, T., 2014. Yenice (Çanakkale) ve Çevresinde Tarımsal Bitki Biyoçeşitliliği ve Etnobotanik Araştırmalar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 290 sayfa.
 • Uğulu, İ., Başlar, S., Yörek, N. and Doğan, Y., 2009. The investigation and quantitative ethnobotanical evaluation of medicinal plants used around Izmir province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 3 (5): 345-367.
 • Uysal, G., 2008. Köyceğiz (Muğla) İlçesinin Etnobotaniği. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 244 sayfa.
 • Uzun, M., 2018. İnönü ve Mihalgazi (Eskişehir) İlçe Ve Köylerinde Etnobotanik Araştırmalar. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 335 sayfa.
 • Uzun, M. and Kaya, A., 2016. Ethnobotanical research of medicinal plants in Mihalgazi (Eskişehir, Turkey). Pharmaceutical Biology, 54 (12): 2922-2932.
 • Ünver, A., 2019. Lamas Çayı Çevresindeki Köylerde (Erdemli, Silifke/Mersin) Etnobotanik Araştırmalar. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 210 sayfa.
 • Yeşil, Y. and Akalın, E., 2016. Fodder, veterinary and miscellaneous useful plants in Kürecik (Malatya-Eastern Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 46 (1): 23-37.
 • Yeşil, Y. and İnal, İ., 2019. Traditional knowledge of wild edible plants in Hasankeyf (Batman Province, Turkey). Acta Soc. Bot. Pol., 88 (3): 3633.
 • Yeşil, Y., Çelik, M. and Yılmaz, B., 2019. Wild edible plants in Yeşilli (Mardin-Turkey), a multicultural area. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 15 (1): 1-19.
 • Yıldırım, H. İ., 2015. Alanya ve Gazipaşa (Antalya)’da Halk Tarafından Kullanılan Bazı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 269 sayfa.
 • Yılmaz, M., 2019. Serik Yöresi (Antalya)'nde Etnobotanik Bir Çalışma. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 144 sayfa.
 • Yıldırım, B., Terzioglu, O., Özgökçe, F. and Turkozu, D., 2008. Ethnobotanical and pharmacological uses of some plants in the districts of Karpuzalan and Adiguzel (Van-Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (7): 873 – 878.

Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 7 - 19, 18.03.2022
https://doi.org/10.31451/ejatd.1075116

Abstract

Ülkemizde Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da doğal yayılışa sahip Juglans regia L. bitkisi gıda, medikal, boya, parfümeri, mobilyacılık vb. çok farklı kullanımlarının yanı sıra peyzaj mimarlığı çalışmalarında da yoğun bir şekilde değerlendirilen, kıymetli bir ağaçtır. Ülke genelinde “ceviz, koz, goz, güz, giz” vb. değişik yerel isimlerle anılmakta olup, en yaygın olarak “ceviz” yerel ismi kullanılmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’de doğal olarak yetişen ve de halk tarafından oldukça iyi tanınıp, çok çeşitli amaçlarla kullanılan Juglans regia bitkisine ait yöresel isimler değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda ülkenin 7 farklı bölgesinde bu bitkiye ait toplamda 30 farklı yöresel isim tespit edilmiştir. Aynı zamanda ülke genelinde 20 farklı yöresel isim ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin ön plana çıktığı görülmüştür.

References

 • Akan, H., 2015. Kahta (Adıyaman) Merkezi ve Narince Köyünün Etnobotanik Açıdan Araştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (2): 219-248.
 • Akbulut, S., 2015. Differences in the traditional use of wild plants between rural and urban areas: the sample of Adana. Studies on Ethno-Medicine, 9 (2): 141-150.
 • Akdağ, E., 2019. Çubuk Çayı- Tatlar Arasında Kalan Bölgenin Florası ve Etnobotanik Özelliklerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 99 sayfa.
 • Akgül, G., Yılmaz, N., Celep, A., Celep, F. and Çakılcıoğlu, U., 2016. Ethnobotanical purposes of plants sold by herbalists and folk bazaars in the center of Cappadocica (Nevşehir, Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 15 (1): 103-108.
 • Akkavak Zurnacı, Y., 2019. Denizli İlinin Bazı İlçelerinin Etnobotanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 234 sayfa.
 • Aktan, T., 2011. Yenişehir (Bursa) Köylerinin Etnobotanik Özellikleri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 318 sayfa.
 • Albayrak, N. B., 2019. Orhaneli ve Büyükorhan (Bursa) İlçelerinde Etnobotanik Bir Araştırma. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 219 sayfa.
 • Alkaç, S. A., 2013. Alaçam Dağları (Balıkesir) Bigadiç İlçesi Bölümündeki Ekonomik Önemi Olan Bazı Bitkiler ve Etnobotanik Özellikleri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 230 sayfa.
 • Alkış, A. N., 2020. Şanlıurfa'daki Aktarlarda Zayıflamak Amacıyla Kullanılan Bitkilerin Fitoterapi Yönünden Araştırılması. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 84 sayfa.
 • Alpaslan, Z., 2012. Ergan Dağı (Erzincan)’nın Etnobotanik Özellikleri. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 154 sayfa.
 • Arı, S., Temel, M., Kargıoğlu, M. and Konuk, M., 2015. Ethnobotanical survey of plants used in Afyonkarahisar-Turkey. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 11 (1): 1-15.
 • Arı, S., 2014. Afyonkarahisar ve Civarında Halk Tarafından Kullanılan Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 123 sayfa.
 • Ayandın, H., 2010. Avşar, Şabanözü ve Çile Dağı (Polatlı/Ankara) Arasında Kalan Bölgenin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 100 sayfa.
 • Ayaz, H., 2013. Gölpınar Mesire Yeri Florası ve Etrafındaki Köylerin Etnobotanik Özellikleri. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 63 sayfa.
 • Badem, M., 2017. Akkuş (Ordu) ve Köylerinde Bulunan Bitkilerin Etnobotanik ve Etnomedikal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Halk İlacı Olarak Kullanılan Türlerin Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 121 sayfa.
 • Batı, C., 2018. Abbaslık Köyü (Bilecik) Florası ve Etnobotanik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 137 sayfa.
 • Baykal, H., 2015. Başhemşin (Çamlıhemşin/Rize)’in Florası, Fitososyolojisi ve Etnobotanik Özellikleri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 213 sayfa.
 • Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kızıl, S. ve Telci, İ., 2010. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları. http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/09e9d4bcc81 57c0_ek.pdf (Son Erişim: 10.01.2022).
 • Baytop, A., 2007. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara.
 • Bulut, G., 2016. Medicinal and wild food plants of Marmara Island (Balikesir-Turkey). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 85 (2): 1-16.
 • Bulut, G. E., 2008. Bayramiç (Çanakkale) Yöresinde Etnobotanik Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 463 sayfa.
 • Bulut, G. and Tuzlacı, E., 2015. An ethnobotanical study of medicinal plants in Bayramiç (Çanakkale-Turkey). Marmara Pharmaceutical Journal, 19 (1): 269-282.
 • Bulut, G. and Tuzlaci, E., 2013. An ethnobotanical study of medicinal plants in Turgutlu (Manisa-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 149 (3): 633-647.
 • Bulut, G., Bozkurt, M. Z. and Tuzlacı, E., 2017a. The preliminary ethnobotanical study of medicinal plants in Uşak (Turkey). Marmara Pharmaceutical Journal, 21 (2): 305-310.
 • Bulut, G., Haznedaroğlu, M. Z., Doğan, A., Koyu, H. and Tuzlacı, E., 2017b. An ethnobotanical study of medicinal plants in Acipayam (Denizli-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 10: 64-81.
 • Bulut, G., Korkmaz, A. and Tuzlacı, E., 2017c. The ethnobotanical notes from Nizip (Gaziantep-Turkey). Istanbul Journal of Pharmacy, 47 (2): 57-62.
 • Çakılcıoğlu, U., Khatun, S., Türkoğlu, I. and Hayta, S., 2011. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Maden (Elazig-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137 (1): 469-486.
 • Çakılcıoğlu, U., Şengün, M. T. and Türkoğlu, İ., 2010. An ethnobotanical survey of medicinal plants of Yazıkonak and Yurtbaşı districts of Elazığ province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 4 (7): 567-572.
 • Çiçek, İ., 2019. Çermik İlçesi ve Köylerinin (Diyarbakır) Etnobotanik Özellikleri. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 271 sayfa.
 • Çilden, E., 2011. Paşayaylası (Aydın) Florası ve Etnobotanik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 173 sayfa.
 • Dağlı, M., 2015. Şanlıurfa Merkez ve Bağlı Köylerde Etnobotanik Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 90 sayfa.
 • Demirci, S., 2010. Andırın (Kahramanmaraş) İlçesinde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 251 sayfa.
 • Deniz, L., 2008. Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü (Uşak) Florası ve Etnobotanik Açıdan Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 124 sayfa.
 • Deniz, L., Serteser, A. ve Kargıoğlu, M., 2010. Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10 (1): 57-72.
 • Dikilitaş, B., 2016. Ovacık (Karabük) ve Çevresinin Flora ve Etnobotanik Özellikleri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 95 sayfa.
 • Doğan, Y. and Uğulu, İ., 2013. Medicinal plants used for gastrointestinal disorders in some districts of Izmir province, Turkey. Studies on Ethno-Medicine, 7 (3): 149-161.
 • Doğan, A., 2008. Ovacık (Tunceli) Yöresinin Geleneksel Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 111 sayfa.
 • Doğan, A., 2014. Pertek (Tunceli) Yöresinde Etnobotanik Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 459 sayfa.
 • Doğan, A., Tuzlacı, E. and Tuzlacı, E., 2015. Wild edible plants of pertek (Tunceli-Turkey). Marmara Pharmaceutical Journal, 19 (2): 126-135.
 • Durmuşkahya, C. and Öztürk, M., 2013. Ethnobotanical survey of medicinal plants used for the treatment of diabetes in Manisa, Turkey. Sains Malaysiana, 42 (10): 1431-1438.
 • Ekim, T., 2014. Damarlı Bitkiler. Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T., (edlr.). Resimli Türkiye Florası, cilt 1. NGBB Yayınları Flora Dizisi 2, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Erdinç Usta, B., Altundağ Çakır, E., 2021. Samandere Vadisi (Düzce) ve Çevresinde Geleneksel Kullanımı Olan Bitkilerin Yöresel İsimleri. Avrasya Terim Dergisi, 9 (1): 10 – 25.
 • Erdoğan, R., 2011. Sarıveliler (Karaman) Ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 139 sayfa.
 • Eroğlu Erik, A., 2019. Afyonkarahisar İlinde Etnobotanik Bir Çalışma. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 227 sayfa.
 • Eroğlu, H.E., 2018. Türkiye Helichrysum taksonlarının Türkçe ve diğer dillerdeki isimleri. Avrasya Terim Dergisi, 6 (1): 26 – 34.
 • Ertuğ, F., 2004. Wild edible plants of the Bodrum area (Muğla, Turkey). Turkish Journal of Botany, 28 (1-2): 161-174.
 • Ertuğ, F., Tümen, G., Çelik, A. ve Dirmenci, T., 2004. Buldan Denizli Etnobotanik Alan Araştırması 2003. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, (2): 187-218.
 • Eşen, B., 2008. Aydınlar Köyü Ve Çevresinin (Erdemli/Mersin) Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 113 sayfa.
 • Fidan, E. Ş., 2018. Tek Tek Dağları Eteklerindeki Bazı Köylerde Etnobotanik Çalışma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 103 sayfa.
 • Furkan, M. K., 2016. Adıyaman İlinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 263 sayfa. Gelse, A., 2012. Adıyaman ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 214 sayfa.
 • Güldaş, N., 2009. Adıyaman İlinde Etnobotanik Değeri Olan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanlarının Tespiti. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 62 sayfa.
 • Güler, B., Manav, E. and Uğurlu, E., 2015. Medicinal plants used by traditional healers in Bozüyük (Bilecik–Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 173: 39-47.
 • Günbatan, T., Gürbüz, İ. and Özkan, A. M. G., 2016. The current status of ethnopharmacobotanical knowledge in Çamlıdere (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Botany, 40 (3): 241-249.
 • Güneş Özkan, N., 2021. Düzce Yöresinde Sambucus ebulus L. Türünün Yöresel İsimleri. Avrasya Terim Dergisi, 9 (3): 42-50.
 • Güneş, F., 2017a. Medicinal plants used in the Uzunkopru district of Edirne, Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86 (4).
 • Güneş, F., 2017b. Food plants used in Meriç town from Turkey. Indian J of Pharmaceutical Education and Research, 51 (3).
 • Güneş, S., 2010. Karaisalı (Adana) ve Köylerinde Halkın Kullandığı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Yönden Araştırılması. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 294 sayfa.
 • Güneş, S., Savran, A., Paksoy, M. Y., and Çakılcıoğlu, U., 2018. Survey of wild food plants for human consumption in Karaisalı (Adana-Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 17 (2): 290-298.
 • Güneş, S., Savran, A., Paksoy, M. Y., Koşar, M. and Çakılcıoğlu, U., 2017. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Karaisalı and its surrounding (Adana-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 8: 68-75.
 • Gürbüz, İ., Özkan, A. M. G., Akaydin, G., Salihoğlu, E., Günbatan, T., Demirci, F. and Yeşilada, E., 2019. Folk medicine in Düzce province (Turkey). Turkish Journal of Botany, 43 (6): 769-784.
 • Gürdal, B. and Kültür, Ş., 2013. An ethnobotanical study of medicinal plants in Marmaris (Muğla, Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 146 (1): 113-126.
 • Gürdal, B., 2010. Marmaris (Muğla) İlçesinde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 267 sayfa.
 • Güzel, Y., Güzelşemme, M. and Miski, M., 2015. Ethnobotany of medicinal plants used in Antakya: a multicultural district in Hatay Province of Turkey. Journal of ethnopharmacology, 174: 118-152.
 • Han, M. İ. and Bulut, G., 2015. The folk-medicinal plants of Kadisehri (Yozgat-Turkey). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 84 (2).
 • Hayta, S., Polat, R. and Selvi, S., 2014. Traditional uses of medicinal plants in Elazığ (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 154 (3): 613-623.
 • Heinrich, M., Barnes, J., Gibbons, S., and Williamson, E. M., 2004. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Edinburgh, Churchill Livingstone.
 • Honda, G., Yeşilada, E., Tabata, M., Sezik, E., Fujita, T., Takeda, Y., Takaishi, Y. and Tanaka, T., 1996. Traditional medicine in Turkey VI. Folk medicine in West Anatolia: Afyon, Kütahya, Denizli, Muğla, Aydin provinces. Journal of Ethnopharmacology, 53 (2): 75-87.
 • Karaköse, M., Akbulut, S. and Özkan, Z. C., 2019. Ethnobotanical study of medicinal plants in Torul district, Turkey. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 26 (1): 29.
 • Karakurt, E., 2014. Kelkit (Gümüşhane) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 187 sayfa.
 • Karcı, E., Gürbüz, İ., Akaydın, G. and Günbatan, T., 2017. Folk medicines of Bafra (Samsun-Turkey). Turkish Journal of Biochemistry, 42 (4): 381-399.
 • Kargıoğlu, M., Cenkci, S., Serteser, A., Evliyaoğlu, N., Konuk, M., Kök, M. Ş. and Bağcı, Y., 2008. An ethnobotanical survey of inner-West Anatolia, Turkey. Human Ecology, 36 (5): 763-777.
 • Kaval, İ., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2014. Ethnobotanical study on medicinal plants in Geçitli and its surrounding (Hakkari-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 155 (1): 171-184.
 • Kaval, İ., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2015. Survey of wild food plants for human consumption in Geçitli (Hakkari, Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 14 (2): 183-190.
 • Kaval, İ., 2011. Geçitli (Hakkari) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 298 sayfa.
 • Kaya, Ö. F., Dağlı, M. and Çelik, H. T., 2019. An ethnobotanical research in Şanlıurfa central district and attached Villages (Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge (IJTK), 19 (1): 7-23.
 • Kazan, D., 2007. Ortaca (Muğla) İlçesinin Etnobotaniği. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 144 sayfa.
 • Kendir, G. ve Güvenç, A., 2010. Etnobotanik ve Türkiye’de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30 (1): 49-80.
 • Keskin, L., 2011. Kadınhanı (Konya) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 254 sayfa.
 • Kılıç, M., 2019. Artuklu (Mardin) Yöresinde Yetişen Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 524 sayfa.
 • Kıncal, S., 2018. Ula (Muğla) İlçesinin Etnobotaniği. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 205 sayfa.
 • Kızılarslan, Ç., 2008. İzmit Körfezi’nin Güney Kesiminde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 291 sayfa.
 • Koçyiğit, M., 2005. Yalova İlinde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 176 sayfa.
 • Korkmaz, E., 2018. Bahçesaray (Müküs) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Ve Dijital Ortama Aktarımı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 223 sayfa.
 • Korkmaz, M. and Karakuş, S., 2015. Traditional uses of medicinal plants of Üzümlü district, Erzincan, Turkey. Pak J Bot,.47 (1): 125-134.
 • Korkmaz, M., Karakuş, S., Selvi, S. and Çakılcıoğlu, U., 2016. Traditional knowledge on wild plants in Üzümlü (Erzincan-Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 15 (4): 538-545.
 • Köse, M., 2019. Güneysu (Rize) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 173 sayfa.
 • Kurnaz Karagöz, F., 2013. Suşehri (Sivas) Bölgesinin Etnobotanik Açıdan Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 239 sayfa.
 • Kültür, Ş., 2007. Medicinal plants used in Kırklareli province (Turkey). Journal of ethnopharmacology, 111 (2): 341-364.
 • Macit, M. G. and Köse, Y. B., 2015. Medicinal plants used for folk medicine in Oltu (Erzurum/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 8 (2): 74-80.
 • Metin, A., 2009. Mut ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin (Mersin) Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 239 sayfa.
 • Mükemre, M., 2013. Konalga, Sırmalı, Dokuzdam Köyleri (Çatak-Van) ve Çevrelerinin Etnobotanik Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 387 sayfa.
 • Mükemre, M., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2015. Ethnobotanical study on medicinal plants in villages of Çatak (Van-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 166: 361-374.
 • Mükemre, M., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2016. Survey of wild food plants for human consumption in villages of Çatak (Van-Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 15 (2): 183-191.
 • Nacakçı, F. M., 2015. Kumluca (Antalya)'da Etnobotanik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 152 sayfa.
 • Nadiroğlu, M., Behçet, L. and Çakılcıoğlu, U., 2019. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Karlıova (Bingöl-Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 18 (1): 76-87.
 • Nath, E. Ö. and Kültür, Ş., 2016. Natural dye plants in Savaştepe (Balıkesir, Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 46 (2): 89-95.
 • Olgun, Ş., 2019. Arıcak (Elazığ) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 264 sayfa.
 • Oymak, E., 2018. Bozova (Şanlıurfa) Halkının Kullandığı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 119 sayfa.
 • Özdemir Nath, E., 2016. Savaştepe ve Kepsut (Balıkesir) Yörelerinde Etnobotanik Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 524 sayfa.
 • Özdemir, A., 2019. Erbaa (Tokat)'da Etnobotanik Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 103 sayfa.
 • Özdemir, E. and Alpınar, K., 2015. An ethnobotanical survey of medicinal plants in western part of central Taurus Mountains: Aladaglar (Nigde–Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 166: 53-65.
 • Özdemir, S., 2019. Diyarbakır İli Aktarlarında Satılan Bitkiler ve Etnobotanik Özellikleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 132 sayfa.
 • Paksoy, M. Y., Selvi, S. and Savran, A., 2016. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Ulukışla (Niğde-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 6 (1): 42-48.
 • Polat, R., 2010. Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Çevresinde Tarımsal Biyoçeşitlilik Ve Etnobotanik Araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 359 sayfa.
 • Polat, R., 2019. Ethnobotanical study on medicinal plants in Bingöl (City center)(Turkey). Journal of Herbal Medicine, 16: 100211.
 • Polat, R. and Satıl, F., 2012. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Edremit Gulf (Balıkesir–Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 139 (2): 626-641.
 • Polat, R., Cakilcioglu, U. and Satıl, F., 2013. Traditional uses of medicinal plants in Solhan (Bingöl-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 148 (3): 951-963. Polat, R., Cakilcioglu, U., Kaltalioğlu, K., Ulusan, M. D. and Türkmen, Z., 2015. An ethnobotanical study on medicinal plants in Espiye and its surrounding (Giresun-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 163: 1-11. Polat, R., Cakilcioglu, U., Ulusan, M. D. and Paksoy, M. Y., 2015. Survey of wild food plants for human consumption in Elazığ (Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 1 (1): 69-75.
 • Polat, R., Güner, B., Yüce Babacan, E. and Çakılcıoğlu, U., 2017. Survey of wild food plants for human consumption in Bingöl (Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 16 (3): 378-384.
 • Saday, H., 2009. Güzeloluk Köyü ve Çevresinin (Erdemli/Mersin) Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 123 sayfa.
 • Sağıroğlu, M., Turna, M., Ceylan, K. and Turna, M., 2013. An ethnobotanical survey from Yahyali (Kayseri) and Tarsus (Mersin). Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 15 (2): 13-37.
 • Sağıroğlu, M., Turna, M. ve Köseoğlu, S. T., 2017. İkramiye vadisi (Sapanca/Sakarya/Türkiye) florasında bulunan tıbbi bitkiler. Sakarya University Journal of Science, 21 (3): 527-539.
 • Saraç, D. U., 2013. Rize ili Etnobotanik Özellikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 90 sayfa.
 • Sargın, S. A., 2013. Alaşehir ve Çevresinde (Manisa) Tarımsal Biyoçeşitlilik Ve Etnobotanik Araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 483 sayfa.
 • Sargın, S. A., Akçicek, E. and Selvi, S., 2013. An ethnobotanical study of medicinal plants used by the local people of Alaşehir (Manisa) in Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 150 (3): 860-874.
 • Sargın, S. A., 2015. Ethnobotanical survey of medicinal plants in Bozyazı district of Mersin, Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 173: 105-126.
 • Sargın, S. A., Selvi, S. and Büyükcengiz, M., 2015. Ethnomedicinal plants of Aydıncık district of Mersin, Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 174: 200-216.
 • Sargın, S. A., Selvi, S. and López, V., 2015. Ethnomedicinal plants of Sarigöl district (Manisa), Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 171: 64-84.
 • Sağıroğlu, M., Dalgıç, S. and Toksoy, S., 2013. Medicinal plants used in Dalaman (Muğla), Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 7 (28): 2053-2066. Sarper, F., Akaydin, G., Şimşek, I. and Yeşilada, E., 2009. An ethnobotanical field survey in the Haymana district of Ankara province in Turkey. Turkish Journal of Biology, 33 (1): 79-88.
 • Sevgi, E. ve Kızılarslan, Ç., 2013. Bir isim çok bitki- Mayasıl Otu. Avrasya Terim Dergisi, 1 (1): 17- 29.
 • Şahin, İ., 2016. Filoloji ve botanik alanlarının kavşağında yerel fitonimler (Bitkiadları) Meselesi, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 56: 775-791.
 • Şahin, B., 2019. Kemalpaşa (İzmir) Kırsalında Etnobotanik. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 123 sayfa.
 • Şenkardeş, İ., 2014. Nevşehir’in Güney İlçelerinde (Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Nevşehir-Merkez, Ürgüp) Etnobotanik Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 459 sayfa.
 • Şenkardeş, İ. ve Tuzlacı, E., 2016. Nevşehir’in Güney İlçelerindeki Bitkilerin Yöresel Adları. Avrasya Terim Dergisi, 4 (1): 29 - 39.
 • Tekin, S., 2011. Üzümlü (Erzincan) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 137 sayfa.
 • Tetik, F., 2011. Malatya İlinin Etnobotanik Değeri Olan Bitkileri Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 140 sayfa.
 • Tetik, F., Civelek, S. and Cakilcioglu, U., 2013. Traditional uses of some medicinal plants in Malatya (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 146 (1): 331-346.
 • Tütenocaklı, T., 2014. Yenice (Çanakkale) ve Çevresinde Tarımsal Bitki Biyoçeşitliliği ve Etnobotanik Araştırmalar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 290 sayfa.
 • Uğulu, İ., Başlar, S., Yörek, N. and Doğan, Y., 2009. The investigation and quantitative ethnobotanical evaluation of medicinal plants used around Izmir province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 3 (5): 345-367.
 • Uysal, G., 2008. Köyceğiz (Muğla) İlçesinin Etnobotaniği. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 244 sayfa.
 • Uzun, M., 2018. İnönü ve Mihalgazi (Eskişehir) İlçe Ve Köylerinde Etnobotanik Araştırmalar. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 335 sayfa.
 • Uzun, M. and Kaya, A., 2016. Ethnobotanical research of medicinal plants in Mihalgazi (Eskişehir, Turkey). Pharmaceutical Biology, 54 (12): 2922-2932.
 • Ünver, A., 2019. Lamas Çayı Çevresindeki Köylerde (Erdemli, Silifke/Mersin) Etnobotanik Araştırmalar. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 210 sayfa.
 • Yeşil, Y. and Akalın, E., 2016. Fodder, veterinary and miscellaneous useful plants in Kürecik (Malatya-Eastern Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 46 (1): 23-37.
 • Yeşil, Y. and İnal, İ., 2019. Traditional knowledge of wild edible plants in Hasankeyf (Batman Province, Turkey). Acta Soc. Bot. Pol., 88 (3): 3633.
 • Yeşil, Y., Çelik, M. and Yılmaz, B., 2019. Wild edible plants in Yeşilli (Mardin-Turkey), a multicultural area. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 15 (1): 1-19.
 • Yıldırım, H. İ., 2015. Alanya ve Gazipaşa (Antalya)’da Halk Tarafından Kullanılan Bazı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 269 sayfa.
 • Yılmaz, M., 2019. Serik Yöresi (Antalya)'nde Etnobotanik Bir Çalışma. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 144 sayfa.
 • Yıldırım, B., Terzioglu, O., Özgökçe, F. and Turkozu, D., 2008. Ethnobotanical and pharmacological uses of some plants in the districts of Karpuzalan and Adiguzel (Van-Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (7): 873 – 878.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Ş. Doğanay YENER (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, BİTKİ MATERYALİ VE YETİŞTİRME ANABİLİM DALI
0000-0002-9229-3941
Türkiye

Publication Date March 18, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ejatd1075116, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2022}, volume = {10}, number = {1}, pages = {7 - 19}, doi = {10.31451/ejatd.1075116}, title = {Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Yener, Ş. Doğanay} }
APA Yener, Ş. D. (2022). Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma . Avrasya Terim Dergisi , 10 (1) , 7-19 . DOI: 10.31451/ejatd.1075116
MLA Yener, Ş. D. "Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma" . Avrasya Terim Dergisi 10 (2022 ): 7-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejatd/issue/68937/1075116>
Chicago Yener, Ş. D. "Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma". Avrasya Terim Dergisi 10 (2022 ): 7-19
RIS TY - JOUR T1 - Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma AU - Ş. Doğanay Yener Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31451/ejatd.1075116 DO - 10.31451/ejatd.1075116 T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 19 VL - 10 IS - 1 SN - -2147-7507 M3 - doi: 10.31451/ejatd.1075116 UR - https://doi.org/10.31451/ejatd.1075116 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma %A Ş. Doğanay Yener %T Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma %D 2022 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 10 %N 1 %R doi: 10.31451/ejatd.1075116 %U 10.31451/ejatd.1075116
ISNAD Yener, Ş. Doğanay . "Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma". Avrasya Terim Dergisi 10 / 1 (March 2022): 7-19 . https://doi.org/10.31451/ejatd.1075116
AMA Yener Ş. D. Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Terim Dergisi. 2022; 10(1): 7-19.
Vancouver Yener Ş. D. Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Terim Dergisi. 2022; 10(1): 7-19.
IEEE Ş. D. Yener , "Juglans regia L. Bitkisinin Türkiye’deki Yöresel İsimleri Üzerine Bir Araştırma", Avrasya Terim Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 7-19, Mar. 2022, doi:10.31451/ejatd.1075116ISSN: 2147-7507 

Avrasya Terim Dergisi