Year 2014, Volume 2 , Issue 3, Pages 19 - 32 2014-11-01

Türkiye’de Turizm Eğitimi Veren Meslek Yüksekokullarının Ders Programlarına İlişkin Bir İçerik Analizi
TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

Derya Baykal [1] , Ezgi Şahin [2]


The tourism industry was marked by great strides in recent years. The magnitude of revenues generated by the industry for national economies is a known driver of interest that many governments take in this particular field
Turizm sektörü son yıllarda büyük gelişmeler gösteren bir sektör halini almıştır. Sektörün ülkeler için sağladığı ekonomik girdiler de dünya ülkelerini turizm sektörüne yönelten nedenlerden biri olarak bilinmektedir. Turizm sektörü ülkeler için bu denli önem arz etmesine karşın, ülkemizde turizm eğitimine yeteri önemin verilmediği açıktır. Turizm sektöründe ihtiyaç eğitimli personel noktasında görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, ülkemizde önlisans düzeyinde turizm eğitimi veren okullarda geçerli olan ders programlarını incelemek ve analiz etmektir. Gerek devlet gerekse vakıf üniversiteleri meslek yüksekokullarında amaç ara eleman yetiştirmek olarak belirtilmektedir. Çalışmada, üniversitelerin bu amaca ulaşmak için ders programlarında hangi derslere yer verdikleri incelenecek ve belirledikleri amaç doğrultusunda değişiklik yapılıp yapılamayacağı konusunda saptamalar yapılmaya çalışılacaktır.
Türkiye, Turizm Eğitimi
 • Aymankuy, Y & Ş. Aymankuy (2002) Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Turizm Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarının Bulundukları Yerlerin Analizi ve Turizm Eğitimi İçin Öneri Bir Model, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, 11-13 Aralık 2002, 29-41, Ankara
 • Batman, O. (1999). Otel İşletmelerinin Yönetimi. Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • Demirkol, Ş., & Pelit, E., (2002),. ‘Türkiye’deki Turizm Eğitim Sistemi ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler’ Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2/2002, s: 125-146.
 • Kozak, N. ,Akoğlan, M.& Kozak., M. (2001). Genel Turizm İlkeleri, Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mısırlı, İ. (2002). Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi. Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, Cilt: 13 Sayı:1, 39-55
 • Odabaşı, Ş. (2002, Aralık).“Turizm Bakanlığı’nın Uluslararası Eğitim Faaliyetleri” Turizm Eğitimi Konferansı, Turizm Bakanlığı Yay., Ankara.
 • Olalı, H. (1973). “Turizm Eğitim ve Öğretimi”, İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Güler Matbaası, İstanbul.
 • Timur, A. (1992). “Turizmin Eğitiminin Genel Sorunları”, Turizm Eğitimi Konferansı, Turizm Bakanlığı Yay., Ankara.
 • Ünlüönen, K (1993). ‘Türkiye’de Yüksek Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitim ve Öğretimi’ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:6/1993, s. 497-521.
 • Ünlüönen, K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (3),218-238 Elektronik Kaynaklar
 • http://www.osym.gov.tr/dosya/1-57873/h/tablo-3a.pdf adresinden 18 Ekim 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Ünlüönen, K. & Boylu, Y. (2005).‘Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi’ http://www.esosder.com/dergi/1202- UNLUONEN.pdf adresinden 17.01.2013 tarihinde alınmıştır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Derya Baykal

Author: Ezgi Şahin

Dates

Publication Date : November 1, 2014

Bibtex @ { ejoir72984, journal = {Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-8503}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {19 - 32}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Baykal, Derya and Şahin, Ezgi} }
APA Baykal, D , Şahin, E . (2014). TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi , 2 (3) , 19-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejoir/issue/5378/72984
MLA Baykal, D , Şahin, E . "TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014 ): 19-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejoir/issue/5378/72984>
Chicago Baykal, D , Şahin, E . "TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014 ): 19-32
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ AU - Derya Baykal , Ezgi Şahin Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 32 VL - 2 IS - 3 SN - 2147-8503- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ %A Derya Baykal , Ezgi Şahin %T TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ %D 2014 %J Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi %P 2147-8503- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Baykal, Derya , Şahin, Ezgi . "TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 / 3 (November 2014): 19-32 .
AMA Baykal D , Şahin E . TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi. 2014; 2(3): 19-32.
Vancouver Baykal D , Şahin E . TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi. 2014; 2(3): 32-19.