Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale

Year 2020, Volume 2, Issue 3, 64 - 67, 05.12.2020

Abstract

Objectives: Anxiety appears as a normal reaction to life events such as life-threatening events, disappointment, separation from a loved one or environment, and physical illnesses. If the defense mechanisms in people are mentally healthy, they can cope by controlling the feeling of anxiety, but if the individuals are not fully mentally healthy, the feeling of anxiety can become chronic. This may cause undesirable situations in patients. Materials and Methods: Our research; This is a prospective study conducted in Atatürk University Medical Faculty Hospital Emergency Service. The study was conducted in accordance with the descriptive research model that aims to compare patients who took single and multiple drugs for suicide purposes according to their demographic characteristics and the value they received from the beck anxiety scale. Our study was conducted on patients who applied to the emergency department in April (01.04.2019) -May (31.05.2019) in 2019. Results: Our study was conducted on 111 patients in total, 56 of whom were taking multiple drugs, and 55 of whom were taking single drugs. The demographic data of the patients and the values they obtained from the beck anxiety scale were not found to be statistically significant between the patients taking single and multiple drugs: Discussion: Patients with many psychiatric disorders due to organic or psychiatric reasons use drugs and these patients generally use these drugs for suicidal purposes. In our study, we investigated whether there was an underlying cause of single or multiple drug use. In our study, it was investigated whether multiple drug intake was related to a more severe anxious condition. However, in our study, no relationship was found between the amount of medication taken and the depressive state of the patient who committed suicide. Conclusion: In our study, no relationship was found between patients who took single or multiple drugs for suicide and their anxiety levels.

References

 • 1. Tükel R, Aklın T. Anksiyete Bozuklukları. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2006.
 • 2. Mercan S. Deri Hastalıklarının Psikojenik Sonuçları ve Komorbiditeler. DOI: 10.4274 / turkderm.44.25
 • 3. Karamustafalıoğlu O, Akpınar A. Anksiyete bozuklukları. In Karamustafalıoğlu (editör) Aile Hekimleri için Psikiyatri. 1.Baskı, İstanbul: MT Uluslararası Yayıncılık, 2010: 71-88
 • 4. Bifulco A, Brown GW, Cognitive coping response to crises And on set of depression , Social Psychiatry and Psychiatric Epidemilogy, 1998;31(3-4):581-586
 • 5. Ulusoy, M., Sahin., N.H. ve Erkmen, H. (1998), Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. J Cogn Psychother, Int Q, 12:163-172.
 • 6. Balcıoğlu İ. Anksiyete bozukluklarının psikoendokrinolojisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):45-51.
 • 7. Oasimi TB. Endoskopi iĢlemi uygulanacak hastaların iĢlem öncesi anksiyete düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • 8. Sadock BJ, Sadock VA (editors). Suicide. In: Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2003, 913-922.
 • 9. Karamustafalıoğlu, O., Bakım, B., Ceylan, Y. C., Yavuz, B. G., GÜven, T., & Gönenli, S. (2010). İntiharı Öngörebilecek Bir Araç: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 23(3).
 • 10. Hall RC, Platt DE, Hall RC. Suicide risk assesment: A review of risk factors for suicide in 100 patients who made severe suicide attempts. Psychosomatics 1999; 40:18-27.
 • 11. Stevenson JM. Suicide: In Talbot JA, Hales RE, Yudofsky SC (editors). The American psychiatric press textbook of psychiatry
 • 12. Wasserman D (editor). Affective disorders and suicide. In: Suicide: an unnecessary death. London: Martin Dunitz Ltd., 2001, 39-47.

Year 2020, Volume 2, Issue 3, 64 - 67, 05.12.2020

Abstract

Giriş: Anksiyete hayatı tehdit eden hadiselerde, kişide hayal kırıklığı oluşturan nedenler, sevilen birinden veya ortamdan ayrılma, fiziksel hastalıklar gibi yaşam olaylarına normal bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer kişilerdeki savunma mekanizmaları yani ruhsal olarak sağlıklı ise anksiyete hissini kontrol altına alarak baş edebilir fakat bireyler tam olarak ruhsal sağlıklı değilse anksiyete hissi kronik bir hal alabilir. Buda hastalarda istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Materyal ve Metot: Araştırmamız; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde yapılmış prospektif bir çalışmadır. Araştırma intihar amaçlı tekil ve çoklu ilaç alan hastaların demografik özellikleri ve beck anksiyete ölçeğinden aldıkları değere göre karşılaştırılmasını amaçlayan tanımlayıcı araştırma modeline uygun olarak yapılmıştır. Çalışmamız 2019 yılı Nisan(01.04.2019)-mayıs(31.05.2019) aylarında acil servise başvuran hastalar üzerinde yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamız, çoklu ilaç alan hasta sayısı 56 tekil ilaç alan hasta sayısı da 55 olmak üzere toplam 111 hasta üzerinde yapılmıştır. Hastaların demografik verileri ile beck anksiyete ölçeğinden aldıkları değerler tekil ve çoklu ilaç alan hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı: Tartışma: Organik veya psikiyatrik nedenlere bağlı olarak birçok psikiyatrik rahatsızlığı bulunan hasta ilaç kullanmaktadır ve bu hastalar genellikle bu ilaçları suisid amaçlı kullanmaktadır. Bizde çalışmamızda tekil veya çoklu ilaç kullanımının altta yatan bir nedeninin olup olmadığını araştırdık. Araştırmamızda çoklu ilaç alımının daha şiddetli bir anksiyöz duruma bağlı olup olmaması araştırılmıştır. Ancak çalışmamızda alınan ilaç miktarı ile intihar eden hastanın depresif durumu arasında bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç: Araştırmamız ile intihar amaçlı tekil veya çoklu ilaç alan hastalar ile bu hastaların anksiyete seviyeleri arasında bir ilişki tespit edilemedi.

References

 • 1. Tükel R, Aklın T. Anksiyete Bozuklukları. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2006.
 • 2. Mercan S. Deri Hastalıklarının Psikojenik Sonuçları ve Komorbiditeler. DOI: 10.4274 / turkderm.44.25
 • 3. Karamustafalıoğlu O, Akpınar A. Anksiyete bozuklukları. In Karamustafalıoğlu (editör) Aile Hekimleri için Psikiyatri. 1.Baskı, İstanbul: MT Uluslararası Yayıncılık, 2010: 71-88
 • 4. Bifulco A, Brown GW, Cognitive coping response to crises And on set of depression , Social Psychiatry and Psychiatric Epidemilogy, 1998;31(3-4):581-586
 • 5. Ulusoy, M., Sahin., N.H. ve Erkmen, H. (1998), Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. J Cogn Psychother, Int Q, 12:163-172.
 • 6. Balcıoğlu İ. Anksiyete bozukluklarının psikoendokrinolojisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):45-51.
 • 7. Oasimi TB. Endoskopi iĢlemi uygulanacak hastaların iĢlem öncesi anksiyete düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • 8. Sadock BJ, Sadock VA (editors). Suicide. In: Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2003, 913-922.
 • 9. Karamustafalıoğlu, O., Bakım, B., Ceylan, Y. C., Yavuz, B. G., GÜven, T., & Gönenli, S. (2010). İntiharı Öngörebilecek Bir Araç: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 23(3).
 • 10. Hall RC, Platt DE, Hall RC. Suicide risk assesment: A review of risk factors for suicide in 100 patients who made severe suicide attempts. Psychosomatics 1999; 40:18-27.
 • 11. Stevenson JM. Suicide: In Talbot JA, Hales RE, Yudofsky SC (editors). The American psychiatric press textbook of psychiatry
 • 12. Wasserman D (editor). Affective disorders and suicide. In: Suicide: an unnecessary death. London: Martin Dunitz Ltd., 2001, 39-47.

Details

Primary Language English
Subjects Toxicology
Journal Section Original Articles
Authors

Bahar KESKİN ÇELİK> (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-7716-835X
Türkiye


Meryem BETOS KOÇAK This is me
Sukru Pasa Family Health Center, Erzurum, Turkey
0000-0003-3136-2103
Türkiye


Bora ÇEKMEN>
Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
0000-0003-3348-8375
Türkiye


Turgut DOLANBAY>
Kafkas University Medical School, Department of Emergency Medicine, Kars, Turkey
0000-0002-4092-1192
Türkiye


Sinem DOĞRUYOL>
Department of Emergency Medicine, Manisa Merkez Efendi State Hospital, Manisa, Turkey
0000-0002-6949-7233
Türkiye

Publication Date December 5, 2020
Application Date November 25, 2020
Acceptance Date November 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { ejtox831212, journal = {Eurasian Journal of Toxicology}, eissn = {2667-8675}, address = {http://ejtoxicology.com/}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2020}, volume = {2}, number = {3}, pages = {64 - 67}, title = {Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale}, key = {cite}, author = {Keskin Çelik, Bahar and Betos Koçak, Meryem and Çekmen, Bora and Dolanbay, Turgut and Doğruyol, Sinem} }
APA Keskin Çelik, B. , Betos Koçak, M. , Çekmen, B. , Dolanbay, T. & Doğruyol, S. (2020). Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale . Eurasian Journal of Toxicology , 2 (3) , 64-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejtox/issue/58067/831212
MLA Keskin Çelik, B. , Betos Koçak, M. , Çekmen, B. , Dolanbay, T. , Doğruyol, S. "Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale" . Eurasian Journal of Toxicology 2 (2020 ): 64-67 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejtox/issue/58067/831212>
Chicago Keskin Çelik, B. , Betos Koçak, M. , Çekmen, B. , Dolanbay, T. , Doğruyol, S. "Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale". Eurasian Journal of Toxicology 2 (2020 ): 64-67
RIS TY - JOUR T1 - Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale AU - BaharKeskin Çelik, MeryemBetos Koçak, BoraÇekmen, TurgutDolanbay, SinemDoğruyol Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Toxicology JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 67 VL - 2 IS - 3 SN - -2667-8675 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Toxicology Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale %A Bahar Keskin Çelik , Meryem Betos Koçak , Bora Çekmen , Turgut Dolanbay , Sinem Doğruyol %T Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale %D 2020 %J Eurasian Journal of Toxicology %P -2667-8675 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Keskin Çelik, Bahar , Betos Koçak, Meryem , Çekmen, Bora , Dolanbay, Turgut , Doğruyol, Sinem . "Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale". Eurasian Journal of Toxicology 2 / 3 (December 2020): 64-67 .
AMA Keskin Çelik B. , Betos Koçak M. , Çekmen B. , Dolanbay T. , Doğruyol S. Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale. Eurasian J Tox. 2020; 2(3): 64-67.
Vancouver Keskin Çelik B. , Betos Koçak M. , Çekmen B. , Dolanbay T. , Doğruyol S. Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale. Eurasian Journal of Toxicology. 2020; 2(3): 64-67.
IEEE B. Keskin Çelik , M. Betos Koçak , B. Çekmen , T. Dolanbay and S. Doğruyol , "Demographic Characteristics of Patients Taking Single and Multiple Medications for Suicidal Purposes and Evaluation by Beck Anxiety Scale", Eurasian Journal of Toxicology, vol. 2, no. 3, pp. 64-67, Dec. 2020

Dizinler ve Platformlar

14707   14765   15059  20298 23132