Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Financial Crises on Poverty in Developing Countries: An Econometric Approach

Year 2022, Volume: 11 Issue: 1, 41 - 61, 15.01.2022

Abstract

How does the situation of the poor change during periods of economic recession triggered by financial crises? Although the effects of financial crises on the poor of the society have been relatively less studied, empirical evidence based on both macro and micro level data shows that financial crises are associated with an increase in poverty and, in some cases, income inequality.
In general, it can be said that developing and transition economies are sensitive to financial crises, including balance of payments and banking crises. In this context, the study examines whether and to what extent financial crises affect the poverty rate in high-income developing countries by using multivariate panel data analysis method.

References

 • Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2002). Yoksulluk: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri. Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları.
 • Bilge, O. (2009). Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri. Ankara: Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.
 • Bradshaw, J. (2000). Preface for the centennial edition of poverty: a study in town life. Rowntree, B. Seebohm (Benjamin Seebohm), 1871-1954. ve Bradshaw, J. (Der.). Poverty: A Study of Town Life. içinde (s. xix-lxxxii). Bristol: Policy Press. https://eprints.whiterose.ac.uk/118355/1/bradshaw_prefacecentennialed.pdf, (1 Ekim 2021).
 • Coldwell, D. (2017). Theory of moral sentiments. Poff, D. C. ve Michalos, A. C. (Der.). Encyclopedia of Business and Professional Ethics. içinde. Cham.: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23514-1_121-1, (20 Eylül 2021).
 • Coşkun, M. N. (2012). Türkiye’de yoksulluk: bölgesel farklılıklar ve yoksulluğun profili. Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni 2012/59, Ankara.
 • Hamadeh, N., Van Rompaey, C. ve Metreau, E. (2021). New World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022, (14 Eylül 2021).
 • ODI (Overseas Development Institute). (2009). The global financial crisis: poverty and social protection. Briefing Paper 51.
 • Dollar, D. ve Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. Journal of Economic Growth, 7(3), 195-225. DPT. (2000). Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_Kuresellesme.pdf, (20 Eylül 2021).
 • Gnangnon, S. K. (2020). Effect of poverty on real exchange rate in developing countries. https://assets.researchsquare.com/files/rs-77155/v1/8da7d974-0eb0-4024-a2e9-8af3558ae4a9.pdf?c=1631855984, (20 Eylül 2021).
 • Gujarati, N. D. ve Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. Fifth Edition. New York: McGraw Hill Education.
 • Kibritçioğlu, A. (2001). Türkiye'de ekonomik krizler ve hükümetler, 1969-2001. Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı, 7(41), 174-182.
 • Koşar, N. (2000). Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı - Yoksulluk ve Sosyal Hizmet. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev. O. Akınhay ve D. Kömürcü), Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Rowntree, B. S. (1901). Poverty: A Study of Town Life. London: Macmillan.
 • Smith, A. (1759[1976]). The Theory of Moral Sentiments. (Der. Raphael, D.D. ve Macfie, A.L.) Oxford: Oxford University Press.
 • UNDP. (1997). Human Development Report. Oxford University Press. http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1997, (30 Eylül 2021).
 • Zastrow, C. (1991). Introduction to Social Work and Social Welfare Empowering People. George Williams College of Aurora University

Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizlerin Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Yaklaşım

Year 2022, Volume: 11 Issue: 1, 41 - 61, 15.01.2022

Abstract

Finansal krizlerin tetiklediği ekonomik gerileme dönemlerinde yoksulların durumlarında nasıl bir değişme olmaktadır? Finansal krizlerin toplumun yoksul kesimi üzerindeki etkileri nispeten daha az araştırılmış olmakla birlikte, gerek makro gerekse mikro düzeydeki verilere dayanan ampirik kanıtlar, finansal krizlerin yoksulluktaki artış ve bazı durumlarda gelir eşitsizliği ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Genel olarak gelişmekte olan ve geçiş ekonomileri, ödemeler dengesi ve bankacılık krizleri dahil olmak üzere finansal krizlere eğilimli oldukları söylenebilir. Bu kapsamda çalışmada, gelişmekte olan üst gelir grubundaki ülkelerde finansal krizlerin yoksulluk oranını etkileyip etkilemediğini ve ne ölçüde etkilediği çok değişkenli panel veri analizi yöntemiyle incelenmektedir.

References

 • Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2002). Yoksulluk: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri. Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları.
 • Bilge, O. (2009). Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri. Ankara: Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.
 • Bradshaw, J. (2000). Preface for the centennial edition of poverty: a study in town life. Rowntree, B. Seebohm (Benjamin Seebohm), 1871-1954. ve Bradshaw, J. (Der.). Poverty: A Study of Town Life. içinde (s. xix-lxxxii). Bristol: Policy Press. https://eprints.whiterose.ac.uk/118355/1/bradshaw_prefacecentennialed.pdf, (1 Ekim 2021).
 • Coldwell, D. (2017). Theory of moral sentiments. Poff, D. C. ve Michalos, A. C. (Der.). Encyclopedia of Business and Professional Ethics. içinde. Cham.: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23514-1_121-1, (20 Eylül 2021).
 • Coşkun, M. N. (2012). Türkiye’de yoksulluk: bölgesel farklılıklar ve yoksulluğun profili. Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni 2012/59, Ankara.
 • Hamadeh, N., Van Rompaey, C. ve Metreau, E. (2021). New World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022, (14 Eylül 2021).
 • ODI (Overseas Development Institute). (2009). The global financial crisis: poverty and social protection. Briefing Paper 51.
 • Dollar, D. ve Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. Journal of Economic Growth, 7(3), 195-225. DPT. (2000). Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_Kuresellesme.pdf, (20 Eylül 2021).
 • Gnangnon, S. K. (2020). Effect of poverty on real exchange rate in developing countries. https://assets.researchsquare.com/files/rs-77155/v1/8da7d974-0eb0-4024-a2e9-8af3558ae4a9.pdf?c=1631855984, (20 Eylül 2021).
 • Gujarati, N. D. ve Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. Fifth Edition. New York: McGraw Hill Education.
 • Kibritçioğlu, A. (2001). Türkiye'de ekonomik krizler ve hükümetler, 1969-2001. Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı, 7(41), 174-182.
 • Koşar, N. (2000). Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı - Yoksulluk ve Sosyal Hizmet. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev. O. Akınhay ve D. Kömürcü), Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Rowntree, B. S. (1901). Poverty: A Study of Town Life. London: Macmillan.
 • Smith, A. (1759[1976]). The Theory of Moral Sentiments. (Der. Raphael, D.D. ve Macfie, A.L.) Oxford: Oxford University Press.
 • UNDP. (1997). Human Development Report. Oxford University Press. http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1997, (30 Eylül 2021).
 • Zastrow, C. (1991). Introduction to Social Work and Social Welfare Empowering People. George Williams College of Aurora University
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Research Articles
Authors

İlhan Eroğlu 0000-0003-4711-1165

Mahmut Özbek 0000-0002-2960-0865

Öznur Özbek 0000-0002-8126-2293

Publication Date January 15, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Eroğlu, İ., Özbek, M., & Özbek, Ö. (2022). Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizlerin Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Yaklaşım. Ekonomi-Tek, 11(1), 41-61.