Year 2018, Volume 8 , Issue 4, Pages 101 - 111 2019-12-09

Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı
Morphological characters, damage rate and distribution areas of Walnut moth Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae) in Bartın

Aslıhan YOĞURTÇU [1] , Gülay KAÇAR [2]


Garella (Erschoviella) musculana (Erschov) (Lepidoptera: Nolidae) cevizin sürgünlerinin kurumasına ve meyvelerde döküme neden olan önemli bir zararlıdır. Ülkemiz için yeni bir tür olan G. musculana, son birkaç yılda, Bartın ilinde tespit edilmiştir. G. musculana’nın morfolojik karakterleri, yayılış alanı ve zarar oranı Bartın ili ceviz bahçelerinde 2017-2018 yılları arasında belirlenmiştir. Çalışmalar Bartın ili Amasra, Ulus ve Kurucaşile ilçeleri ve köylerinde ağaç varlığının en az %0.01 de yapılmıştır. Bu amaç için her bahçeden seçilen ağaçların her birinin dört yönünden 50 cm’lik birer sürgününde, toplam 100 sürgün ve meyvede G. musculana’nın zarar oranı belirlenmiştir. Şüpheli bulunan ve yere dökülen meyvelerden örnekler toplanarak, laboratuvarda kültüre alınmış ve ergin çıkışları sağlanmıştır. Garella musculana’nın Bartın’da bahçe bazında zarar oranı %42 ve sürgünlerdeki bulaşık oranı ise %15 bulunmuştur. Zararlının, Bartın ilinin tüm ilçelerinde yayılış gösterdiği belirlenmiştir. G. musculana yumurtaları küre, üzeri basık, kenarları şeritli, yeşilimsi sarı görüntüdedir. Larvalarının ilk thoraks segmentinin dorsalinde iki bant bulunmaktadır. İlk dönem larvaları yaklaşık 5 mm, olgun larva ise yaklaşık 10 mm boyunda olduğu belirlenmiştir Larvaların vücut rengi grimsi açık yeşil, üzerinde çok sayıda bordo renkte benekler yer almaktadır. Kahve renkli olan pupa yaklaşık 10 mm uzunluğundaki beyaz kokon içerisinde meydana gelmektedir. Ergininin ise ön kanatlarının kaidesinin biraz üst kısmında dağınık kahverengi beyaz desenler bulunmaktadır. Arka kanatları ise sarı, damarlar boyunca parlak altın sarısı renkte pullarla kaplıdır ve ortalama kanat uzunluğu 18.2 mm’dir Garella musculana’nın Bartın’da bahçe bazında zarar oranı %42 ve sürgünlerdeki bulaşık oranı ise %15 bulunmuştur. Zararlının, Bartın ilinin tüm ilçelerinde yayılış gösterdiği belirlenmiştir. G. musculana yumurtaları küre, üzeri basık, kenarları şeritli, yeşilimsi sarı görüntüdedir. Larvalarının ilk thoraks segmentinin dorsalinde iki bant bulunmaktadır. İlk dönem larvaları yaklaşık 5 mm, olgun larva ise yaklaşık 10 mm boyunda olduğu belirlenmiştir Larvaların vücut rengi grimsi açık yeşil, üzerinde çok sayıda bordo renkte benekler yer almaktadır. Kahve renkli olan pupa yaklaşık 10 mm uzunluğundaki beyaz kokon içerisinde meydana gelmektedir. Ergininin ise ön kanatlarının kaidesinin biraz üst kısmında dağınık kahverengi beyaz desenler bulunmaktadır. Arka kanatları ise sarı, damarlar boyunca parlak altın sarısı renkte pullarla kaplıdır ve ortalama kanat uzunluğu 18.2 mm’dir.

Garella (Erschoviella) musculana (Erschov) (Lepidoptera: Nolidae) is an important pest that damages the walnut's shoots, and fallen the fruits. G. musculana was the new species in Turkey, found in Bartın for the past few years. Morphological characteristics, distribution areas and damage rate of G. musculana were determined in the walnut orchards between 2017 and 2018. The studies had been conducted at least 0.01% of the walnut trees in cities and villages of Bartın, Amasra, Ulus, and Kurucaşile cities. For this aim, the damage rate of G. musculana was determined at 50 cm shoots at four different directions of each tree, selected from each orchard for the total 100 shoots and fruits. All samples from doubtful and fallen fruits were collected and brought to the laboratory for rearing the adults. The damage rate of G. musculana was found the 42% in for the orchards and 15% for the shoots in Bartın. It was determined the damage and distribution in all the cities and villages of Bartın. The eggs of G. musculana are somewhat convexly, flattened, sides with, striped, greenish yellow. There are two bands on the dorsal part of the first thorax segment of the larvae. The length of first period larvae are approximately 5 mm, and the mature larva is around 10 mm. The larva with numerous claret red spots is light green. The brown pupa is length about 10 mm in white cocoon. There are scattered brown white spots on the base of the front wings of adults. The hind wings of the adults are covered with yellowish, bright golden color and mean 18.2 mm wingspan.The damage rate of G. musculana was found the 42% in for the orchards and 15% for the shoots in Bartın. It was determined the damage and distribution in all the cities and villages of Bartın. The eggs of G. musculana are somewhat convexly, flattened, sides with, striped, greenish yellow. There are two bands on the dorsal part of the first thorax segment of the larvae. The length of first period larvae are approximately 5 mm, and the mature larva is around 10 mm. The larva with numerous claret red spots is light green. The brown pupa is length about 10 mm in white cocoon. There are scattered brown white spots on the base of the front wings of adults. The hind wings of the adults are covered with yellowish, bright golden color and mean 18.2 mm wingspan.
 • Anonim, 2005. European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), (www.eppo.int), (Erişim Tarihi: Ekim 2017).
 • Anonim, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Ankara, Cilt (4), s/388.
 • Anonim, 2016. TUİK, 2017. Türkiye İstatislik Kurumu. (http://www.tuik.gov.tr), (Erişim Tarihi: Kasım 2017).
 • Anonim, 2017. Tarım ve Orman Bakanlığı. ( www.tarimorman.gov.tr/Konu/943/Survey),( Erişim Tarihi Kasım 2017).
 • Anonim, 2018. Bitki Karantina Yönetmeliğinin Türkiye’de Varlığı Bilinmeyen ve İthale Mani Teşkil Eden Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar Listesi. (https://mevzuat.gov.tr/), (Erişim Tarihi: Ekim 2018).
 • Akça, Y., 2016. Ceviz Yetiştiriciliği. Ant Matbaa, Ankara, s/328.
 • Barrett, R.E., 1932. “An Annotated List of the Insects and Arachnids Affecting the Various Species of Walnuts or Members of the Genus Juglans Linn.”, University of California Publications in Entomology, V (15), 275-309 pp.
 • Canıhoş, E., N. Öztürk, M. Sütyemez , D.S. Toker & A. Hazır, 2014 Ceviz, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBITAK) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu Yayını, s/69 .
 • Degtyareva , VI., 1964. The Main Lepidopterous Pests of Trees And Shrubs of The Central Part of Gissa Rmonutain Ridge and Gisser Valley, Izdatel’stvo Akademii Nauk Tadzhikskoi SSR, Dushanbe (YJ) (in Russian).
 • Khan ZH, VV. Ramamurthy, A. Dar Mudasir & RH. Raina, (2011) The Asian walnut moth Erschoviella musculana Erschoff, 1874 (Nolidae: Lepidoptera) A new pest of walnut for Kashmir Valley of J&K, India. Indian Horticulture Journal 1(1):55-56 (abst.). (http://www.indianjournals.com/ijor).
 • Obraztsov, N., 1953. Revision der Palaearktische Arten der Gattungen Nycteola Hb. und Erschoviella gen. nov. (Lepidoptera, Nycteolidae). Eos: Revista Española de Entomología 29 (2-4): 143-172.
 • Romanenko, K.E.., 1984. Pest of pistachio in Kyrgyzstan and methods of their control. Ilim.. Phurunse, p/154 .
 • Vassiliev IV., 1912. “Oriental Leaf Beetle Agelastica Orientalis Balyand Walnut Moth Sarrothripus musculana Ersch, Two Pests of Turkestan Horticulture”. Procedings of the Bureau of Entomology V, IX, 7. Merkushev, Sankt – Petersburg (RU) (in Russion).
 • Yoğurtçu A, İ. Yıldırım, A.S.Koca & Kaçar, G., 2018. “First Detection of Asian Walnut Pest Garella musculana Erschov (Lepidoptera: Nolidae) in Bartın for Turkey.”. Internatıonal Agriculture Congress, 3-6 Mayıs 2018, Moldova (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 • Yıldız Y., İ. Yıldırım, C. Bostancı & O. Aydoğan, 2018. Erschoviella musculana Erschoff 1874, Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Tür ve Yeni Bir Ceviz Zararlısı. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 20 (2), 296-302.
 • Zeki, C., A. Özdem, 2013. Ceviz Bahçelerinde Elma İçkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lep.: Tortricidae)]’nun Mücadelesinde Tahmin ve Uyarı Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 53(3): 127-140.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0002-1942-3850
Author: Aslıhan YOĞURTÇU (Primary Author)
Institution: Ulus Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9800-8286
Author: Gülay KAÇAR
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Project Number 2018.10.06.1322
Thanks BAP: 2018.10.06.1322 numaralı proje kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı’na destekleri için teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : December 9, 2019

Bibtex @research article { entoteb564898, journal = {Türkiye Entomoloji Bülteni}, issn = {2146-975X}, eissn = {2536-4928}, address = {}, publisher = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {101 - 111}, doi = {10.16969/entoteb.564898}, title = {Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı}, key = {cite}, author = {Yoğurtçu, Aslıhan and Kaçar, Gülay} }
APA Yoğurtçu, A , Kaçar, G . (2019). Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı . Türkiye Entomoloji Bülteni , 8 (4) , 101-111 . DOI: 10.16969/entoteb.564898
MLA Yoğurtçu, A , Kaçar, G . "Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı" . Türkiye Entomoloji Bülteni 8 (2019 ): 101-111 <https://dergipark.org.tr/en/pub/entoteb/issue/50528/564898>
Chicago Yoğurtçu, A , Kaçar, G . "Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı". Türkiye Entomoloji Bülteni 8 (2019 ): 101-111
RIS TY - JOUR T1 - Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı AU - Aslıhan Yoğurtçu , Gülay Kaçar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16969/entoteb.564898 DO - 10.16969/entoteb.564898 T2 - Türkiye Entomoloji Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 111 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-975X-2536-4928 M3 - doi: 10.16969/entoteb.564898 UR - https://doi.org/10.16969/entoteb.564898 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Entomoloji Bülteni Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı %A Aslıhan Yoğurtçu , Gülay Kaçar %T Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı %D 2019 %J Türkiye Entomoloji Bülteni %P 2146-975X-2536-4928 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16969/entoteb.564898 %U 10.16969/entoteb.564898
ISNAD Yoğurtçu, Aslıhan , Kaçar, Gülay . "Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı". Türkiye Entomoloji Bülteni 8 / 4 (December 2019): 101-111 . https://doi.org/10.16969/entoteb.564898
AMA Yoğurtçu A , Kaçar G . Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı. Türkiye Entomoloji Bülteni. 2019; 8(4): 101-111.
Vancouver Yoğurtçu A , Kaçar G . Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı. Türkiye Entomoloji Bülteni. 2019; 8(4): 101-111.
IEEE A. Yoğurtçu and G. Kaçar , "Ceviz güvesi Garella musculana (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)’un morfolojik karakterleri, Bartın ilinde yayılış alanları ve zarar oranı", Türkiye Entomoloji Bülteni, vol. 8, no. 4, pp. 101-111, Dec. 2019, doi:10.16969/entoteb.564898

Authors of the Article