Year 2018, Volume 8 , Issue 4, Pages 123 - 134 2019-12-09

The biology of Monosteira lobulifera Reuter (Tingidae: Hemiptera) on almond in the laboratory conditions
Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi

Hasan MARAL [1] , M. Rifat ULUSOY [2] , Halil BOLU [3]


In this study, the biology of Monosteira lobulifera Reuter (Tingidae: Hemiptera) which causes serious damage on almond was examined at 25 ± 1 º C temperature, 65 ± 5% RH and 16:8 (L: D) illumination under laboratory conditions in 2011 in Diyarbakır (Turkey). Monosteira lobulifera females laid an average 89.79±45.90 eggs per female during the oviposition period and egg hatching ratio was 76.92%. Incubation period was 9.39±0.81 days, the development periods of nymphs for five stages were found 2.10±0.35; 1.93±0.34; 1.83±0.30; 2.06±0.30 and 2.83±0.33 days respectively. The mortality rate of nymphs for five stages were found 7.32%; 15.78%; 3.12%; 3.22% and 0.00% respectively. Adult female and male longevity were found as 27.51±7.58 and 23.82±8.1 days respectively. Preoviposition, oviposition and postoviposition periods were 4.55±1.05; 20.93±7.16 and 2.03±1.59 days respectively. Female and male ratios were found as 46.67% and 53.33%.

            Diyarbakır’da (Türkiye) 2011 yılında yürütülen bu çalışmada bademlerde önemli ekonomik kayıplara yol açan Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) 25±1 ºC sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve 16: 8 (A: K) aydınlatmalı laboratuvar koşullarında biyolojisi incelenmiştir. Monosteira lobulifera’nın yumurtlama periyodu boyunca dişi başına bıraktığı ortalama yumurta sayısı 89,79±45,90 adet ve yumurtaların açılma oranı %76,92 olarak saptanmıştır. Ortalama yumurta açılma süresi 9,39±0,81 gün; ergin öncesi gelişme süreleri beş nimf dönemi için sırasıyla ortalama 2,10±0,35; 1,93±0,34; 1,83±0,30; 2,06±0,30; 2,83±0,33 gün; nimf ölüm oranları beş nimf dönemi için sırasıyla %7,32; %15,78; %3,12; %3,22; %0,00 olarak tespit edilmiştir. Dişi ve erkek yaşam süreleri sırasıyla 27,51±7,58 ve 23,82±8,15 gün; preovipozisyon, ovipozisyon, postovipozisyon süreleri sırasıyla 4,55±1,05; 20,93±7,16; 2,03±1,59 gün olarak tespit edilmiştir. Dişi ve erkek oranı %46,67 ve%53,33 olarak belirlenmiştir.

 • Anonymous, 2018. United States Department of Agriculture, National nutrient database. (Web sayfası: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/12061), (Erişim tarihi: Ağustos 2019). Aysal, T. & M. Kıvan, 2007. Armut Kaplanı Stephanitis pyri (F.) üzerine bazı konukçu bitkilerin etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (3): 1-8.
 • Aysal, T. & M. Kıvan, 2008. Development and population growth of Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) at five temperatures. Journal of Pest Science, 81:135–141.
 • Babmorad, M. & H. Askari, 2004. Biological study on poplar lace bug, Monosteira unicostata Muls. &Ray (Het: Tingidae) in laboratory and greenhouse conditions. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 1 (2):119:131.
 • Babmorad, M., E. Bagheri-Zenouz & H. Yarmand, 1998. Life-history study of poplar lace bug, Monosteira unicostata (Muls.&Rey) Het.: Tingidae in Karaj. Pajouesh&Sazandegi, 62: 71-82. Bernardınelli, I., 2006. Potential host plants of Corythucha arcuata (Heteroptera: Tingidae) in Europe: a laboratory study. Journal of Applied Entomology, 130 (9–10): 480-484.
 • Bodenheimer, F. S., 1958. Türkiye’de Ziraate ve Ağaçlara Zararlı Olan Böcekler ve Bunlarla Savaş Hakkında Bir Etüt. Bayur Matbaası, Ankara. 346 s.
 • Bolu, H., 2007. Population dynamics of Lacebugs (Heteroptera: Tingidae) and its natural enemies in almond orchards of Turkey. Journal of the Entomological Research Society, 9 (1): 33-37.
 • Braman, S.K., A.F. Pendley, B. Sparks & W.G. Hudson, 1992. Thermal requirements for development, population trends, and parasitism of Azalea Lace Bug (Heteroptera: Tingidae). Journal of Economic Entomology, 85 (3): 870-877.
 • Demirsoy, A., 2006. Yaşamın Temel Kuralları–Entomoloji (Omurgasızlar-Böcekler). Meteksan Yayınları Cilt- II /Kısım- II, Ankara, 945 s.Drake, C.J & F.A. Ruhoff, 1965. Lagebugs of the World, A Catalog (Hemiptera: Tingidae). Smithsonian Institution, Washington, 710 pp.FAO, 2017. FAOSTAT, Crop statistics. (Web sayfası: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC), (Erişim tarihi: Ağustos 2019). Göksu, M.E, 1964. Sakarya ve Kocaeli Bölgeleri Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan Armut Kaplanının (Stephanitis pyri Fabr.) Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. T.C. Tarım Bakanlığı Göztepe Zirai Mücadele Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 58 s.
 • Guilbert, E., 2001. Phylogeny and evolution of exaggerated traits among the Tingidae (Cimicomorpha, Heteroptera). Zoologica Scripta, 30: 313–324.
 • Gülperçin, N. & F. Önder, 1999. Bornova koşullarında Stephanitis pyri (F.)’nin biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde çalışmalar, Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(1): 51-56.
 • Ju, R.T., F. Wang & B. Li, 2011. Effects of temperature on the development and population growth of the sycamore lacebug, Corythucha ciliata. Journal of Insect Science 11 (16):16.
 • Lodos, N., 1982. Türkiye Entomolojisi II (Genel Uygulamalı ve Faunistik). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 429, Bornova İzmir, Sayfa: 483–490.
 • Lodos, N. & F. Önder, 1983. Preliminary List of Tingidae with Notes on Distribution and Importance of Species in Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 51 s.
 • Maçan, G., 1986. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bademlerde Zarar Yapan Böcek Türleri, Önemlilerinin Tanınmaları, Yayılışları ve Ekonomik Önemleri Üzerinde Araştırmalar. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Eserleri Serisi No:5, Ankara, 82 s.
 • Maral, H., M.R. Ulusoy & H. Bolu, 2013. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ İllerinde bulunan Tingidae (Hemiptera:Heteroptera) türleri üzerine faunistik çalışmalar. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3 (4): 139-155.
 • Nizamlıoğlu, K., 1961. Türkiye Ziraatinde Zararlı Olan Böcekler ve Mücadelesi. Zirai Mücadele Enstitüsü, İstanbul, 1–11, 510 s.
 • Pereira, J.A., S. Pereira, I. Armendariz & A.A. Bento, 2008. Ciclo biolỏgico e estragos associados a monosteira, Monosteira unicostata (Mulsant & Rey. 1852), 225-231. I Congresso Nacional de Produção Integrada/VIII Encontro Nacional de Produção Integrada (20-21.11. 2008, Portugal).
 • Péricart, J., 1983. Hémiptéres Tingidae Euro-Méditerranéens. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Faune de France, V. 69: 626 pp.
 • Sánchez-Ramos I., S. Pascual, C.E. Fernández & A. Marcotegui, 2015. Effect of temperature on the survival and development of the immature stages of Monosteira unicostata (Hemiptera: Tingidae). European Journal of Entomology, 112(4): 664-675.
 • Sánchez-Ramos I., S. Pascual, C.E. Fernández & M. González-Núñez, 2017. Reproduction, longevity and life table parameters of Monosteira unicostata (Hemiptera: Tingidae) at constant temperatures. Spanish Journal of Agricultural Research, 15(4): 12 pp.
 • Schaefer, W. C. & A. R. Panizzi, 2000: Heteroptera of Economic importance. CRC Press, Washington D.C., 824pp.
 • Shahin, M. & I. Almaroof, 2002. The Effect of temperature on the biological characterictics of poplar bug. Dirasat, Agricultural Sciences, 29 (3): 202-208.
 • TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel üretim istatistikleri. (Web sayfası: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr), (Erişim Tarihi: Ağustos 2019.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0001-9201-8758
Author: Hasan MARAL (Primary Author)
Institution: Karacadağ Kalkınma Ajansı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6610-1398
Author: M. Rifat ULUSOY
Institution: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5488-0056
Author: Halil BOLU
Institution: Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
Country: Turkey


Supporting Institution Çukurova Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi
Project Number ZF2009D44
Thanks Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne teşekkür ederiz
Dates

Publication Date : December 9, 2019

Bibtex @research article { entoteb609575, journal = {Türkiye Entomoloji Bülteni}, issn = {2146-975X}, eissn = {2536-4928}, address = {}, publisher = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {123 - 134}, doi = {10.16969/entoteb.609575}, title = {Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi}, key = {cite}, author = {Maral, Hasan and Ulusoy, M. Rifat and Bolu, Halil} }
APA Maral, H , Ulusoy, M , Bolu, H . (2019). Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi . Türkiye Entomoloji Bülteni , 8 (4) , 123-134 . DOI: 10.16969/entoteb.609575
MLA Maral, H , Ulusoy, M , Bolu, H . "Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi" . Türkiye Entomoloji Bülteni 8 (2019 ): 123-134 <https://dergipark.org.tr/en/pub/entoteb/issue/50528/609575>
Chicago Maral, H , Ulusoy, M , Bolu, H . "Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi". Türkiye Entomoloji Bülteni 8 (2019 ): 123-134
RIS TY - JOUR T1 - Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi AU - Hasan Maral , M. Rifat Ulusoy , Halil Bolu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16969/entoteb.609575 DO - 10.16969/entoteb.609575 T2 - Türkiye Entomoloji Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 134 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-975X-2536-4928 M3 - doi: 10.16969/entoteb.609575 UR - https://doi.org/10.16969/entoteb.609575 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Entomoloji Bülteni Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi %A Hasan Maral , M. Rifat Ulusoy , Halil Bolu %T Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi %D 2019 %J Türkiye Entomoloji Bülteni %P 2146-975X-2536-4928 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16969/entoteb.609575 %U 10.16969/entoteb.609575
ISNAD Maral, Hasan , Ulusoy, M. Rifat , Bolu, Halil . "Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi". Türkiye Entomoloji Bülteni 8 / 4 (December 2019): 123-134 . https://doi.org/10.16969/entoteb.609575
AMA Maral H , Ulusoy M , Bolu H . Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi. Türkiye Entomoloji Bülteni. 2019; 8(4): 123-134.
Vancouver Maral H , Ulusoy M , Bolu H . Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi. Türkiye Entomoloji Bülteni. 2019; 8(4): 123-134.
IEEE H. Maral , M. Ulusoy and H. Bolu , "Diyarbakır ilinde Monosteira lobulifera Reuter’in (Tingidae: Hemiptera) laboratuvar koşullarında badem üzerindeki biyolojisi", Türkiye Entomoloji Bülteni, vol. 8, no. 4, pp. 123-134, Dec. 2019, doi:10.16969/entoteb.609575