PDF EndNote BibTex RIS Cite

Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language -

Year 2012, Volume 1, Issue 2, 134 - 143, 01.10.2012

Abstract

Purpose of this study is to reveal through metaphors the mental images of secondary school students which they use while stating feelings in a foreign language (English). Accordingly, each participant student is asked to fill in the sentence “..... (any feeling) is something like …… (metaphor) because ...” and to express their ideas by using this sentence and concentrating on a single metaphor. Data is analyzed though qualitative (content analysis) and quantitative (chi-square) data analysis techniques. With regard to findings of the study, the participants produced 79 valid metaphors for feeling statements. These metaphors are collected under 7 different conceptual category as to their common features. Conceptual categories showed significant difference in terms of gender and class level of the students. This situation put forward that metaphors can be used as a research tool for understanding, revealing and explaning the mental images of the students regarding the feeling statements

References

 • Acat, B. (2009). Öğrenci merkezli yabancı dil eğitimi. Eğitime Bakış: Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 5(14), 15-19.
 • Bozlk, M. (2002). The college student as learner: Insight gained through metaphor analysis. College Student Journal, 36, 142-151.
 • Carter, K. (1990). Meaning and metaphor: Case knowledge in teaching. Theory Into Practice, 29(1), 109-115.
 • Çelikten, M., (2005) Eğitim Sisteminde Kullanılan Kültür ve Öğretmen Metaforları, Ed.: H. Kıran, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 228-233
 • De Guerrero, M., Villamil, C. M., ve Olga, S. (2001) Metaphor analysis in second language instruction: A sociocultural perspective. Educational Resource Information Center, ERIC: EJ609845.
 • Girmen, P. (2007) İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Kovecses, Z. (2003). Language, figurative thought, and cross-cultural comparison. Metaphor and Symbol, 18 (4), 311-320.
 • Lakoff, G. and Johnsson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
 • Oğuz, A. (2005) Öğretmen Eğitim Programlarında Metafor Kullanma, Ed.: H. Kıran, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, s. 582-588
 • Perry, C., ve Cooper, M. (2001). “Metaphors are good mirrors : Reflecting on change for teacher educators”, Reflective Practice, 2(1)
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,2(2), 131- 155.
 • Saban, A., Koçbeker, B.N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice),6(2), 461-522.
 • Sanchez, A., Barreiro, J. M., ve Maojo, V. (2000). Desing of virtual reality systems for education: A cognitive approach. Education and Information Technologies, 5(4), 345-362.
 • Sanders, D.A., ve Sanders J.A. (1984). Teaching creativity through metaphor : An Integrated Brain Approach, Longman, Inc., New York.
 • Ungerer, F., ve Schmid, H. (2006). An introduction to cognitive linguistics. Pearson Longman.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.

Kültürün Bir Yansıması Olarak Metaforların İngilizcenin İkinci Dil Olarak Öğretimindeki Yerinin İncelenmesi

Year 2012, Volume 1, Issue 2, 134 - 143, 01.10.2012

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dilde (İngilizce) duygu ifadelerine ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla katılımcı öğrencilerin her birinden “..... (any feeling) is something like …… (metaphor) because ...” cümlesini tamamlaması ve bu ibareyi kullanarak ve sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini dile getirmeleri istendi. Veriler, nitel (içerik analizi) ve nicel (ki-kare) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcı öğrenciler toplam 79 adet geçerli metafor üretti. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 7 farklı kavramsal kategori altında toplandı. Kavramsal kategorilerin öğrencilerin cinsiyeti ve sınıf düzeyi bakımından önemli derecede farklılık göstermesi metaforların öğrencilerin duygu ifadelerine ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri anlamada, açığa çıkarmada ve açıklamada güçlü birer araştırma aracı olarak kullanabileceğini ortaya koydu

References

 • Acat, B. (2009). Öğrenci merkezli yabancı dil eğitimi. Eğitime Bakış: Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 5(14), 15-19.
 • Bozlk, M. (2002). The college student as learner: Insight gained through metaphor analysis. College Student Journal, 36, 142-151.
 • Carter, K. (1990). Meaning and metaphor: Case knowledge in teaching. Theory Into Practice, 29(1), 109-115.
 • Çelikten, M., (2005) Eğitim Sisteminde Kullanılan Kültür ve Öğretmen Metaforları, Ed.: H. Kıran, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 228-233
 • De Guerrero, M., Villamil, C. M., ve Olga, S. (2001) Metaphor analysis in second language instruction: A sociocultural perspective. Educational Resource Information Center, ERIC: EJ609845.
 • Girmen, P. (2007) İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Kovecses, Z. (2003). Language, figurative thought, and cross-cultural comparison. Metaphor and Symbol, 18 (4), 311-320.
 • Lakoff, G. and Johnsson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
 • Oğuz, A. (2005) Öğretmen Eğitim Programlarında Metafor Kullanma, Ed.: H. Kıran, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, s. 582-588
 • Perry, C., ve Cooper, M. (2001). “Metaphors are good mirrors : Reflecting on change for teacher educators”, Reflective Practice, 2(1)
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,2(2), 131- 155.
 • Saban, A., Koçbeker, B.N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice),6(2), 461-522.
 • Sanchez, A., Barreiro, J. M., ve Maojo, V. (2000). Desing of virtual reality systems for education: A cognitive approach. Education and Information Technologies, 5(4), 345-362.
 • Sanders, D.A., ve Sanders J.A. (1984). Teaching creativity through metaphor : An Integrated Brain Approach, Longman, Inc., New York.
 • Ungerer, F., ve Schmid, H. (2006). An introduction to cognitive linguistics. Pearson Longman.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Article
Authors

Rabia Can ÇAP This is me
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi


M Bahaddin ACAT>
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Publication Date October 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @ { epa611614, journal = {Eğitimde Politika Analizi}, address = {eartvinli@gmail.com}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2012}, volume = {1}, number = {2}, pages = {134 - 143}, title = {Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language -}, key = {cite}, author = {Çap, Rabia Can and Acat, M Bahaddin} }
APA Çap, R. C. & Acat, M. B. (2012). Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language - . Eğitimde Politika Analizi , 1 (2) , 134-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48308/611614
MLA Çap, R. C. , Acat, M. B. "Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language -" . Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 134-143 <https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48308/611614>
Chicago Çap, R. C. , Acat, M. B. "Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language -". Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 134-143
RIS TY - JOUR T1 - Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language - AU - Rabia CanÇap, M BahaddinAcat Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Eğitimde Politika Analizi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 143 VL - 1 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Educational Policy Analysis Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language - %A Rabia Can Çap , M Bahaddin Acat %T Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language - %D 2012 %J Eğitimde Politika Analizi %P - %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Çap, Rabia Can , Acat, M Bahaddin . "Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language -". Eğitimde Politika Analizi 1 / 2 (October 2012): 134-143 .
AMA Çap R. C. , Acat M. B. Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language -. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(2): 134-143.
Vancouver Çap R. C. , Acat M. B. Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language -. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(2): 134-143.
IEEE R. C. Çap and M. B. Acat , "Reflection of Culture: Metaphor Usage in Teaching English as a Second Language -", Eğitimde Politika Analizi, vol. 1, no. 2, pp. 134-143, Oct. 2012